H.K.H. Prins Joachim deltager i udnævnelse af sekondløjtnanter