H.K.H. Prins Joachim overrækker CSR People's Prizes Ærespriser