H.M. Dronningen besøger udstilling i Islands nationalgalleri Listasafn Íslands