Stamtræet

5665a91b27739gorm-den-gamles-efterslgt.jpeg

Gorm den Gamles efterslægt

Gorm den Gamles efterslægt

-- Klik på billedet. Herefter på ikonet i nederste højre hjørne af billedet for at få vist "Gorm den Gamles efterslægt" i stor størrelse. -- Det danske monarki er blandt de ældste i verden. Kongehuset kan med sikkerhed føre sin historie tilbage til Gorm den Gamle (d. 958). Kongedømmet var i ældre tid et valgkongedømme; men i praksis begrænsede valget sig normalt til ældste søn af den regerende monark.
Foto: 
Kongehuset

5665a91b806d8oldenborgernes-stamtr.jpeg

Oldenborgernes stamtræ

Oldenborgernes stamtræ

De direkte linier af den ældre danske kongeslægt uddøde i 1448 med Christoffer 3. Efterfølgeren blev greve Christian af Oldenborg, der samme år blev dansk konge under navnet Christian 1. Kongen tilhørte en af den oprindelige kongeslægts sidelinier og blev stamfader til den oldenborgske kongeslægt, der regerede frem til 1863.
Foto: 
Kongehuset

5665a91bc565bglcksborgernes-stamtr.jpeg

Glücksborgernes stamtræ

Glücksborgernes stamtræ

I 1863 døde Frederik 7. barnløs, og tronen gik derfor ifølge tronfølgeloven af 1853 over til slægtningen, Prins Christian af Glücksborg, der i lige linie nedstammede fra kongeslægten. Prins Christian blev som Christian 9. stamfader til den nuværende glücksborgske linie på den danske trone.
Foto: 
Kongehuset

12. september 2014|Galleri