D.K.H. Prinsgemalen og Kronprinsen deltager i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskabs Kongefugleskydning kl. 09.30.