H.K.H. Kronprinsen aflægger besøg på den norske fregat KNM Helge Ingstad kl. 12.00