H.K.H. Kronprinsen besøger Bregentved Gods under temaet ”klimavenligt landbrug" kl. 13.30.