H.K.H. Kronprinsen deltager i bestyrelsesmøde hos Danmarks Idræts-Forbund kl. 17.00.