H.K.H. Kronprinsen deltager i Det Kgl. Danske Geografiske Selskabs møde kl. 19.30.