H.K.H. Kronprinsen deltager i reception i forbindelse med generalforsamling nr. 100 for ICES kl. 19.00.