H.K.H. Kronprinsen er regent den 21.-30. september.