H.K.H. Kronprinsen forestår indvielse af rehabiliteringscenter på Garderkasernen i Høvelte, kl. 10.30