H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg på Glostrup Hospitals neurologiske afdeling kl. 10.00.