H.K.H. Kronprinsessen aflægger orienteringsbesøg hos organisationen Børn, Unge & Sorg kl. 13.00