H.K.H. Kronprinsessen deltager i kystvandring med Hjerteforeningen og Danmarks Naturfredningsforening kl. 11.00.