H.K.H. Kronprinsessen modtager udviklingsminister Christian Friis Bach og Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder kl. 9.30.