H.K.H. Prins Joachim er rigsforstander den 23.–28. august