H.K.H. Prins Joachim er rigsforstander i perioden 21. - 23. februar.