H.K.H. Prins Joachim er rigsforstander i perioden 23. – 29. august.