H.K.H. Prins Joachim er rigsforstander i perioden 3. – 9. august.