H.K.H. Prins Joachim er rigsforstander i perioden 6. – 11. september.