H.K.H. Prinsgemalen aflægger besøg på Fregatten Jylland kl. 15.10.