H.K.H. Prinsgemalen besøger Jyske Dragonregiment kl 11.00.