H.K.H. Prinsgemalen besøger Søværnets Operative Logistiske Støttecenter kl. 13.15.