H.K.H. Prinsgemalen deltager i arrangement i Komitéen for Prins Henriks Æresmedalje kl. 15.00.