H.K.H. Prinsgemalen deltager i en pro/am turnering i Copenhagen Bridge Invitational kl. 17.30.