H.M. Dronningen er til stede ved åbent-hus arrangement i anledning af åbningen af Aarhus Festuge kl. 19.55