H.M. Dronningen er til stede ved Årsfest på Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, kl. 17.00.