Kronprinsparret deltager i kranselægning i forbindelse med højtideligholdelse af flagdag for Danmarks udsendte kl. 10.30