Regentparret er til stede ved Sø- og Handelsrettens 150-års jubilæum på Børsen, København, 13.30.