Regentparret går officielt i land fra Kongeskibet Dannebrog, Københavns Havn. Salut fra Batteri Sixtus, kl. 15.30.