HKH Kronprinsens tale ved legatoverrækkelse – Anders Lassen Fonden – den 13. august 2013