H.K.H. Kronprinsessens tale ved velkomstreception for international konference om global ulighed - den 18. februar 2013, FN-byen, København