D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen forlader Rigshospitalet