Fejring af 40-året for vedtagelse af World Heritage konventionen