H.E. Greve Christian af Rosenborg er afgået ved døden