H.K.H. Kronprinsessen besøger voldsramte kvinder i Marokko den 2.-4. september