H.K.H. Prinsgemalen uddeler den danske Europa Nostra Pris 2011