Kronprinsen forestår indvielse af rehabiliteringscenter på Garderkasernen i Høvelte