Tildeling af medaljer

Udsnit af Den Kongelige Fortjenstmedalje af sølv
 •  
 •  
 •  

Fortjenstmedalje og Den kongelige Belønningsmedalje

Fortjenstmedaljen i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse indenfor samme område i det offentlige (dvs. indenfor samme ansættelsesmyndighed). For deltidsansættelse og for en række ansættelsesgrupper gælder særlige regler.

Den Kongelige Belønningsmedalje kan normalt tildeles efter 50 års fortjenstfuld ansættelse i samme private virksomhed eller i forbindelse med fratræden efter mindst 40 års ansættelse.

Det er kun i forbindelse med egentlige ansættelsesforhold, at der kan tildeles en medalje. Selvstændig erhvervsvirksomhed eller frivilligt arbejde kan således ikke give grundlag for tildeling af en medalje.

Skriftlig anmodning om tildeling af en medalje skal ske til departementschefen i det ministerium, under hvis område den ansattes indsats må siges at høre. Eksempelvis skal en anmodning om tildeling af en medalje til en sygeplejerske normalt ske til departementschefen i Sundheds- og Ældreministeriet. Ved privat ansættelse skal anmodningen næsten altid ske til departementschefen i Erhvervs- og Vækstministeriet. Det er departementschefen, der foretager den endelige indstilling til Dronningen om medaljetildelingen. En række ministerier har nærmere oplysninger på deres hjemmesider.

Anmodningen, som skal fremkomme fra arbejdsgiveren, bør indeholde:
 • Den ansattes fulde navn og adresse samt personnummer.
 • Så vidt muligt dokumentation for ansættelsesforholdets varighed.
 • Redegørelse for at den ansatte har ydet en fortjenstfuld indsats.
 • Tidspunktet for arbejdsophør, hvis der ved privat ansættelse anmodes om tildeling af en medalje efter mindre end 50 års ansættelse.
 • Tidspunktet for en eventuel jubilæums- eller afskedsreception, hvis en sådan påregnes at blive holdt.

Den kongelige Fortjenstmedalje og Den kongelige Belønningsmedalje er den dekoreredes ejendom og skal således ikke tilbageleveres ved den dekoreredes død.

Om bæring af dekorationer henvises til Hofmarskallatets reglement af august 2003 om bæring af dekorationer.

Fra den 3. november 2015 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Flyverspecialist Anette Inga Hvalsø Toft, Silkeborg
 • Seniorsergent Nils Christian Sjørslev Hansen, Ringsted
 • Seniorsergent Per Jensen, Brønshøj

Under den 28. oktober 2015 er efternævnte tildelt
 
den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Projektleder i VERDO Entreprise A/S Nils-Ole Schiønning, Randers NV
den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. senior sagsbehandler i Danske Bank A/S Bende Hanne Clausen, Valby
 • Værkstedsmontør i Albjerg Brakes ApS Bendt Pedersen, Svendborg
 • Tandklinikassistent/receptionist hos tandlæge Jesper Alexandersen Bente Andersen, Kolding
 • Sagsbehandler i Nordea Bank Danmark A/S Dorethe Keinicke, Hvalsø
 • Servicetekniker i CAREPOINT Hobro (Anders Terkildsen ApS) Erling Blichfeldt, Hobro
 • Filialsupporter i Arbejdernes Landsbank Hanne Carlsen, Hvidovre
 • Finance Assistant i Experian A/S Inge Lise Irene Hermansen, København K
 • Bankrådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Inger Paulin Hansen, Virum
 • Installatør i SEAS-NVE Holding A/S Jan Bo Pedersen, Kalundborg
 • Sparekasseassistent i Den Jyske Sparekasse Jette Poulsen, Grindsted
 • Fhv. salgsassistent i Coop Danmark A/S Jytte Tove Pedersen, Svendborg
 • Fhv. kontorassistent i Malerfirma Ernst Hansen A/S Lene Tind, Langå
 • Fhv. bankrådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Niels Jørgen Glassau Hansen, Hornslet

Under den 14. oktober 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Technical Project Manager i Bang & Olufsen A/S Ib Hove, Skive
 • Driftsleder i Jensen Denmark A/S Niels Peter Jensen, Svaneke
 • Senior Application Specialist i Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S Niels Valdemar Bøgholm, 

den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. regnskabsassistent i Interflora-Danmark A/S Birthe Wexøe, Odense SV
 • Overassistent i Codan Forsikring A/S Jette Vibeke Christensen, Kastrup
 • Bogholder i Aage Maagensen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jonna Merete Jakobsen, Maribo
 • Fhv. kundeservicemedarbejder i Danske Fragtmænd A/S Kirsten Margrethe Larsen, Kolding
 • Teknisk assistent i COWI A/S Lene Jensen, Klampenborg
 • Fhv. maskinpasser i Ardagh Glass Holmegaard A/S Michael Somerville, Holmegaard
 • Fhv. salgskonsulent i Hørkram Foodservice A/S Mogens Frederiksen, Sorø
 • Farmakonom på Hirtshals Apotek Mona Schultz Madsen, Hjørring
 • Bogholder i A/S Diges Trælasthandel Mona Søndergaard Jensen, Skive
 • Skovarbejder i SLS A/S Poul Poulsen, Brædstrup
 • Kontorassistent i Dines Jørgensen & Co. A/S Signe Bente Lillegård Hansen, Hillerød
fortjenstmedaljen i sølv

 • Patientvejleder i Region Midtjylland Anette Dooleweerdt Resen, Viborg
 • Socialformidler i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Anja Karin Skov, København K
 • Fagkonsulent i SKAT Anne-Grethe Pedersen, Rønne
 • Bioanalytiker på Sygehus Thy-Mors Dorthe Madsen, Thisted
 • Bioanalytiker på Sygehus Sønderjylland Erika Helene Hansen, Aabenraa
 • Bioanalytiker på Rigshospitalet Jane Christine Lancaster, Næstved
 • Bioanalytiker på Vejle Sygehus John Finn Nielsen, Bredsten
 • Social- og sundhedsassistent på Sygehus Sønderjylland Kirsten Margrethe Schøwing, Rødekro
 • Anæstesisygeplejerske på Sygehus Sønderjylland Lis Olesen, Sydals
 • Sygehusportør på Bornholms Hospital Niels-Erik Kofoed, Rønne
 • Specialarbejder i Forsyning Helsingør Ove Nørregaard Bøttcher, Vejby
 • Dagplejer i Tønder Dagpleje Solvej Hansen Klinge, Skærbæk
 • Projektsygeplejerske på Aalborg Universitetshospital - Farsø Sygehus Ulla Marianne Hornum, Fjerritslev
 • Vaskerimedhjælper på Aarhus Universitetshospital Vivian Hilligsøe Stubbe, Egå

Under den 5. oktober 2015 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Sygehjælper i Vellingshøj Ældrecenter Bente Kammer Andersen, Hjørring
 • Husassistent i Vendelbocentret Ella Elisabeth Dam Hulgaard, Hjørring
 • Kontorfuldmægtig ved Retten i Kolding Eva Lorentzen, Middelfart
 • Plejer i Psykiatrien Syd, Vordingborg Gütta Sønderskov Pedersen, Vordingborg
 • Sygehjælper i Områdecenter Vibedal Inge Lis Kjærup, Thisted
 • Sygehjælper på Plejehjemmet Birkebo Iris Rasmussen, Svenstrup J
 • Plejer i Psykiatrien Slagelse Jan Gottfredsen, Nykøbing Sj
 • Husassistent i Lokalcenter Trøjborg Jette Ernstsen, Harlev J
 • Portør på Sygehus Vendsyssel Jonny Karlsen, Tårs
 • Sygeplejerske på Sygehus Sønderjylland Marianne Mulvad Bennedsen, Sønderborg
 • Sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital Ruth Rubien Bentsen, Aalborg Øst
 • Specialkonsulent i SKAT, Indsats Steen Otto Olesen, Aars
 • Social- og sundhedsassistent på Roskilde Sygehus Ulla Kristiansen, Roskilde
 • Social- og sundhedsassistent på Skive Sygehus Åse Holmgård Mogensen, Skive
 • Borgerservicemedarbejder i Varde Kommune Ane Marie Brarup Jessen, Nørre Nebel
 • Sygeplejerske på Hvidovre Hospital Bente Teofelius Jensen, Hvidovre
 • Forsorgsassistent i Kriminalforsorgen Birgit Dornonville de la Cour, Kgs. Lyngby
 • Konsulent i SKAT, Indsats Bo Christensen, Kolding
 • Fagkonsulent i SKAT Christian Dalgaard Mikkelsen, Holstebro
 • Vagtplanlægger i Bostedet Hybenvang Conny Torp Christensen, Holbæk
 • Social- og sundhedsassistent på Sygehus Thy-Mors Dorte Jensby Christensen, Thisted
 • Sygehjælper på Slagelse Sygehus Ellen Marie Engelhardt Hansen, Slagelse
 • Teknisk designer i Aalborg Kommune Grethe Kirkegård Christensen, Aalborg
 • Lægesekretær på Bispebjerg Hospital Helle Brandrup, Frederiksberg
 • Sygeplejerske i Samsø Sundheds- og Akuthus Inge Hviid Madsen, Samsø
 • Sygehjælper på Sygehus Vendsyssel Laila Annette Vinther Jensen, Hjørring
 • Chefkonsulent i Trafikselskabet Movia Michael Steen Skov, Vanløse
 • Salgsassistent i DSB Vibeke Andersen, Valby
 • Teknisk designer i Viborg Kommune Benny Christensen, Viborg
 • Vejleder i Horsens Kommune Bente Madsen, Horsens
 • Bioanalytiker på Holbæk Sygehus Elin Agerskov, Regstrup
 • Sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital Elisabeth Marie Engbjerg, Aarhus N
 • Økonoma på Regionshospitalet Herning Ellen Majbritt Jensen, Sunds
 • Social- og sundhedsassistent på Psykiatrisk Afdeling Odense Grethe Henningsen, Odense SV
 • Serviceassistent i Børnespecialcenter 1 Hanne Margrethe Mortensen, Tølløse
 • Bioanalytiker på Rigshospitalet Jane Agdrup, Nivå
 • Tandklinikassistent på Gl. Hasseris Skoles Tandklinik Jette Mølgaard, Aalborg
 • Specialarbejder i Park og Vejservice, Viborg Kommune John Laustsen, Viborg
 • Social- og sundhedsassistent på Holbæk Sygehus Lene Gunver Henriksen, Nykøbing Sj
 • Fuldmægtig i Sorø Kommune Lone Merete Pedersen, Sorø
 • Lægesekretær i Hospitalsenheden Horsens Myrna Holm Cramer, Odder
 • Serviceassistent på Psykiatrisk Center Sct. Hans Sunny Bøgelund Nielsen, Kirke Såby
 • Bioanalytiker på Rigshospitalet Anne Dorrit Daramy, Glostrup
 • Social- og sundhedsassistent i Høng Ældrecenter Annette Hviid Jensen, Gørlev
 • Servicemedarbejder i Samsø Sundheds- og Akuthus Annie Ravn Drejer, Samsø
 • Rengøringsassistent på Bornholms Hospital Birgit Elise Jensen, Aakirkeby
 • Sygeplejerske på Glostrup Hospital Dorte Svarrer, Hvidovre
 • Sygeplejerske på Sygehus Sønderjylland Elke Johanne Hyllested, Sønderborg
 • Sygeplejerske på Give Sygehus - Friklinikken Ester Kirkegaard Lauridsen, Brædstrup
 • Tandklinikassistent i Tandplejen Vejle Kommune Hanne Riisager Sørensen, Give
 • Sygeplejerske på Herlev Hospital Ingelise Nielsen, Skovlunde
 • Sygehjælper i Ølby Ældrecenter Jette Kirstine Jakobsen, Solrød Strand
 • Sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital - Skejby Kirsten Pedersen, Aarhus V
 • Sygehjælper i Neurologi- og Rehabiliteringscenter København Lene Kvistgaard Kristensen, København N
 • Social- og sundhedsassistent på Rigshospitalet Lis Ravnkilde, Brøndby Strand
 • Sygehusportør på Sygehus Sønderjylland Svend Erik Hansen, Sønderborg

Fra den 4. oktober 2015 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Afdelingsleder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse John Jensen, Brønderslev
 • Automekaniker i Værnsfælles Forsvarskomando Michael Andersen, Hørsholm
 • Kontorfuldmægtig i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Ole Emil Toft Andersen, Thisted
 • Afdelingsleder i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Poul Mariegaard Kristensen, Vanløse
 • Civilarbejder i Beredskabsstyrelsen Lejf Peter Frost, Aabenraa
 • Marinespecialist Carsten Kjær Hansen, Tórshavn
 • Seniorsergent Gert Andersen, Vordingborg
 • Seniorsergent Jan Sten Poulsen, Ålbæk
 • Seniorsergent John Stig Rasmussen, Ålsgårde
 • Marinespecialist Kenneth Vagn Nielsen, Frederikshavn
 • Marinespecialist Morten Ohlin, Aalborg SV
 • Marinespecialist Ole Henrik Nielsen, Frederikshavn
 • Marinespecialist Tommy Mertz, Rønne

Fra den 1. oktober 2015 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Flyverspecialist Bo Christensen, Karup J
 • Flyverspecialist Flemming Vistrup, Tórshavn
 • Flyverspecialist Hans Vestergaard Hansen, Vojens
 • Seniorsergent Jan Lund, Karup J
 • Seniorsergent Jes Sloth Laursen, Langeskov
 • Chefsergent Karsten Johansen, Fredensborg
 • Flyverspecialist Kim Schneider Pedersen, Herlev
 • Flyverspecialist Lars Jørgen Andersen, Vojens
 • Chefsergent Linda Sørensen, Viborg
 • Chefsergent Roll Emil Roldsgaard, Slangerup
 • Flyverspecialist Torben Langkilde Lauesen, Haderup
 • Oversergent Villy Nielsen, Hals

Under den 23. september 2015 er efternævnte tildelt


den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. varmemester i Fællesorganisationens Boligforening Poul Erik Kristensen, Slagelse

den kongelige belønningsmedalje

 • Montør i Hjernø A/S Bent Andresen, Mårslet
 • Kontorassistent i Magasin du Nord A/S Britta Normann Nielsen, Odense C
 • Fhv. kundeservicemedarbejder i Sydbank A/S Christel Marie Jensen, Tønder
 • Specialarbejder i Danfoss A/S Christian Petersen Truelsen, Nordborg
 • Regnskabsassistent i Mercedes-Benz CPH A/S Irene Dreiøe, Greve
 • Souschef i Sparekassen Kronjylland Johan Christian Partsch, Aarhus C
 • Fhv. maskinarbejder i FAYARD A/S Knud Erik Stavensø Jakobsen, Fredericia
 • Økonomifuldmægtig i Boligkontoret Fredericia Lene Sølyst, Fredericia
 • Fhv. pædagog i Frelsens Hær Lisbeth Herløv Beckett, Hvidovre
 • Transportspecialist i Flügger A/S Ole Petersen, Frederiksberg C
 • Seniorøkonom i OK a.m.b.a. Ole Tolstrup, Skødstrup
 • Fhv. Duty Manager i SAS Ground Handling Denmark A/S Ole Nordahn Lyndgaard, Ebeltoft
 • Seniorkonsulent i Kopenhagen FUR Søren Gersløv, Kirke Hyllinge
fortjenstmedaljen i sølv

 • Overassistent i Rudersdahl Kommune Anette Holmgaard Daugbjerg, Nærum
 • Trafikkontrollør i DSB Anita Nedergaard Robinson, Ørbæk
 • Fuldmægtig i Dagtilbudsdistrikt Isefjord Birgit Merete Bjerregaard Nielsen, Holbæk
 • Pædagogmedhjælper i Biersted SFO Conny Overgaard, Aabybro
 • Trafikdisponent i Nordjyske Jernbaner A/S Flemming Jespersen, Skagen
 • Plejer i Socialpsykiatrisk Bostøtteteam Hanne Hjortshøj Christensen, Randers NØ
 • Pædagog i Børnehuset Mælkevejen Inger Astrid Pedersen, Kongens Lyngby
 • Teknisk designer i Tønder Kommune Jens Christian Petersen, Løgumkloster
 • Ernæringsassistent på Center for Sundhed og Omsorg Lisa Karin Jensen, Kgs. Lyngby
 • Pædagogmedhjælper i Børnehuset Emil Pipers Vej Marianne Hjerting Braagaard, Kongens Lyngby
 • Fuldmægtig på Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Kultur og Jura, Stadsbibliotek Michael Schmidt, Kgs. Lyngby
 • Overassistent i Social- og Sundhedsforvaltningen Niels Ole Dam Jensen, Hvidovre
 • Lokomotivfører i DSB Rene Davidoff, Sorø
 • Souschef i Børnehuset Humlehuset Vivi Jørgensen, Virum


Under den 18. september 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Mekaniker i STILL Danmark A/S Jens Søndergaard Nielsen, Fredericia
 • Fhv. strengemager og produktionsleder i Jargar Strings ApS Thomas Bidstrup, Hvidovre
 • Fhv. lagerchef i Løgstrup Auto ApS Tony Sørensen, Løgstrup
 • den kongelige belønningsmedalje
 • Fhv. ekspeditionssekretær i Tryg Forsikring A/S Carl-Åge Gundersen, Fuglebjerg
 • Fhv. kundemedarbejder i Nordea Bank Danmark A/S Carsten Hermann, Aalestrup
 • Fhv. maskinoperatør i FINTEK A/S Dann Hougaard, Kongens Lyngby
 • Fhv. kontorassistent på Kollegiekontoret i Aarhus Hanne Christensen, Hasselager
 • Redder i Falck Danmark A/S Hans Erik Haargaard, Fredensborg
 • Fhv. chauffør i Eigil Jensen A/S Kristian Sølund Kristensen, Give
 • Erhvervskundebetjener i Tryg Forsikring A/S Marianne Gunna Hansen, Birkerød
 • Fhv. lastbilmekaniker i Scania Danmark A/S Ole Holmstrøm Nielsen, Brøndby Strand
 • Fhv. Senior Service Engineer i SPX Flow Technology Danmark A/S Søren Lindholm Petersen, Vordingborg
 • Fhv. lagerekspedient i Aalborg Distributionscenter Tommy Lykke Pedersen, Vadum
 • Fhv. advokatsekretær i Advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft Ulla Munksgaard, Lemvig

Under den 7. september 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Værkfører i Karl Mertz A/S Jørn Vilhelm Pedersen, Sakskøbing
 • Fhv. områdeansvarlig i Dansk Supermarked A/S Linda Arentoft Knudsen, Risskov
 • Fhv. kasserer i Hornsyld Købmandsgaard A/S Tove Elisabeth Lauritzen, Hornsyld
 • Projektleder i Nørhaven A/S Henning Gaardsted Rasmussen, Viborg
 • Fhv. chef i A/S Midtjydsk Beton-vare & Elementfabrik Frank Korgaard Andreasen, Herning
 • Trafikleder/Flight Operations Officer i Scandinavian Airlines Per Tharsgaard, Virum
 • Indkøbschef i Fumac A/S Erik Bo Andersen, Vinderup
 • Fhv. formand i Arkil A/S Finn Børge Hansen, Holmegaard
 • Uddeler i Ødsted Brugsforening Jens Torkild Knudsen, Vejle
 • Fhv. NPI projektleder i Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S Leif Winther Oreskov, Roskilde
 • Chief Private Banker i Nordea Bank Danmark A/S Steen Horsager Klejs, Birkerød

den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. produktionsmedarbejder i HKScan Denmark A/S Alice Kristine Pedersen, Brovst
 • Fhv. kundemedarbejder i Sydbank A/S Birthe Irene Thomsen, Varde
 • Fhv. økonomiassistent i HEF A.m.b.a. Else Fuglsang Nielsen, Aalborg SV
 • Fhv. Specialist Technician i LEGO System A/S Erhard Svendsen, Vejle
 • Kundemedarbejder i Arbejdernes Landsbank Finn Bjørnholdt, Solbjerg
 • Defektrice på Nørre Nebel Apotek Karen Buur Frederiksen, Nørre Nebel
 • Fhv. kreditansvarlig i Sydbank A/S Lilian Richardt, Esbjerg
 • Fhv. specialtekniker i Novo Nordisk A/S Morten Ilja Dresler, Vejby
 • Fhv. vurderingskonsulent i Realkredit Danmark A/S Ole Frisendahl, Birkerød
 • Fhv. varmemester i Padborg Fjernvarme a.m.b.a. Reimer Andreas Hansen, Padborg
 • Fhv. mekaniker i JORTON A/S Steen Elsted Rasmussen, Hinnerup
 • Fhv. investeringsspecialist i Sparekassen Sjælland Ane Margrethe Hansen, Holmegaard
 • Fhv. controller i Spar Nord Bank A/S Anette Møller Nielsen, Hobro
 • Salgsassistent i Ejler Cortsen v/Poul Bech Nielsen Anna Grethe Sterring, Nykøbing M
 • Fhv. supervisor i Dantherm Air Handling A/S Benny Bundgaard Sørensen, Skive
 • Business Supporter i Danske Bank A/S Berit Frida Anning, København Ø
 • Fhv. maskinfører i Luxol A/S Bjarne Christensen, Vesløs
 • Fhv. maler i Arla Foods amba Bjarne Møller Larsen, Slagelse
 • Fhv. ekspedient i STARK Brønderslev Britta Lindblad Frederiksen, Brønderslev
 • Fhv. kartonnagearbejder i Peterson Packaging A/S Børge Vedel Hansen, Randers NØ
 • Ekspedient og disponent i Uldjyden I/S Gudrun Dorit Gregersen, Løgstør
 • IT-koordinator i Danske Bank A/S Jørgen Kjærbye, Dyssegård
 • Product Specialist i VWR - Bie & Berntsen A/S Jørgen Wrem, Virum
 • Projektmedarbejder i Coop Danmark A/S Lisbeth Lyngsaae Nielsen, Brøndby
 • Fhv. Sales Engineer i Novenco Marine & Offshore A/S Henning Ib Pedersen, Lundby
 • Fhv. Manager Test and Maintenance i Terma A/S Jørgen Albøge, Hinnerup
 • Serviceassistent i Kildemoes A/S Kaj Leo Nielsen, Årslev
 • Manufacturing Team Member i Johnson Controls Denmark ApS Keld Nielsen, Hørning
 • Salgskonsulent i Hørkram Foodservice A/S Knud Erling Larsen, Skælskør
 • VVS smed i Vagner Knudsen & Sønner A/S Kristian Madsen, Grindsted
 • Lastvognschauffør i Rygaard Transport & Logistic A/S Mogens Hessellund, Grenaa
 • Fhv. grafisk designer i Oticon A/S Mogens Lennart Olsen, Albertslund
 • Fhv. Product Quality Validation Engineer i Oticon A/S Ole Munk Plum, Charlottenlund
 • Salgsassistent i Robert Bosch A/S Suni Isfeldt, Smørum
 • Fhv. redder i Falck Danmark A/S Svend Aage Hollbaum-Laursen, Give
 • Tandklinikassistent hos Tandlægerne, Bankpladsen Tove Schou Nielsen, Arden
 • Fhv. tandklinikassistent hos Tandlæge Allan Martinsen ApS Anne Lise Brix, Holstebro
 • Fuldmægtig i DAO Distributions A/S Erling Vargaard Juul, Christiansfeld
 • Fhv. privatkunderådgiver i Spar Nord Bank A/S Ivar Kurt Benktsson, Strandby
 • Manager og revisor i PricewaterhouseCoopers Jørgen Axel Olsen, Fredensborg
 • HR Specialist i Schneider Electric Danmark A/S Kirsten Albæk Nielsen, Hvidovre
 • Accountant i Schneider Electric Danmark A/S Maiken Holm, Farum
 • Fhv. elektriker i Vattenfall A/S Torben Svendsen, Hals
 • Fhv. Account Coordinator i Gjensidige Forsikring Ulla Pedersen, Frederiksberg
 • Fhv. driftsassistent i Nomeco A/S Ulla Bårris Lebeck, Hadsten

fortjenstmedaljen i sølv

 • Brandmand i Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið Andras Símun Hansen, Skála
 • Brandmand i Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið Dánial Sigmundur Poulsen, Lamba
 • Brandmand i Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið Eiler Mourits Hansen, Nes
 • Afdelingsleder i Trygdargrunnur fiskivinnunar Hanni Thomsen, Hoyvík
 • Brandmand i Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið Hilmar Joensen, Skála
 • Brandmand i Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið Johannes Lamhauge, Runavík
 • Brandmand i Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið Kaj Olsen, Skála
 • Specialist i Odense Kommune Linda Nielsen, Odense M
 • Konsulent i SKAT, Inddrivelse Lone Vibeke Frederiksen, Odense SV
 • Brandmand i Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið Òlavur Berg, Skála
 • Overlærer på Boesagerskolen Ole  Michael Lavrsen, Skovlunde
 • Brandmand i Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið Petur Christian Rasmussen, Skála
 • Rengøringsassistent i Herning Kommune Randi Evelyn Nybo Lauridsen, Aulum
 • Overlærer på Vadehavsskolen Rita Skov Jensen, Ribe
 • Medarbejder i KNI A/S Abraham Johan Benjamin Lars Clasen, Ilulissat
 • Byggesagsbehandler i Frederikshavn Kommune Allan Dyngby Jakobsen, Sindal
 • Trafikinspektør i DSB Anita Kulas, Næstved
 • Sygehjælper i Odsherred Kommunes Træningsteam Birgitte Borch Nielsen, Højby
 • Kirkesanger i Lundforlund Kirke Carsten Bitsch Jørgensen, Slagelse
 • Buschauffør i Trafikselskabet Movia Gert Pedersen, Hillerød
 • Tøjansvarlig i Hjemmeplejen Tommerup Hanne Kragh Pedersen, Tommerup
 • Navigatør i Royal Arctic Line A/S Jakob Hans Søren Vilhelm Larsen, Maniitsoq
 • Specialist i Odsherreds Kommune Kirsten Hansen, Nykøbing Sj
 • Medarbejder i KNI A/S Kirsten Margrethe Bolethe Svendsen, Upernavik
 • Økonomikonsulent i Morsø Kommune Knud Rasmussen, Nykøbing M
 • Automekaniker i Nukissiorfiit Kurt Petersen, Sisimiut
 • Socialformidler i Odsherred Kommune Margit Susanne Jensen, Vig
 • Værkstedsbruger i LBV Montage & træ Per Allan Meinertz, Esbjerg N

Fra den 2. september 2015 at regne er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Lods Ole Nymann, Kolding

Under den 28. august 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. værkfører i Schur Technology a/s Axel Holst Petersen, Horsens
 • Fhv. slagtermester i SuperBrugsen Svenstrup John Johansen, Kongerslev
 • Driftschef i Pressalit A/S Johnny Weber Carlsen, Ry
 • Fhv. projekt manager i Haldor Topsøe A/S Peter Willum Nielsen, Hillerød
 • den kongelige belønningsmedalje
 • Regnskabsassistent i SEAS-NVE Holding A/S Agnete Larsen, Holmegaard
 • Kundetjener i Danica Pension Anita Roth Moltzen, Valby
 • Fhv. kunderådgiver i Arbejdernes Landsbank Birgit Uhrbrand, Agedrup
 • Fhv. slagteriarbejder i Danish Crown A/S Børge Kristian Thyme, Ikast
 • Fhv. el-installatør i El-Huset Jyderup Henry Birk, Jerslev Sjælland
 • Kontorassistent i Sparekassen Fyn Jytte Hansen, Faaborg
 • Fhv. ambulancebehandler i Falck Danmark A/S Lars Peter Borup, Hobro
 • Fhv. slagteriarbejder i Danish Crown A/S Ole Kjær, Horsens
 • Fhv. serviceinspektør i AGCO Danmark A/S Torben Vilms Andersen, Køge
 • Fhv. kundemedarbejder i Arbejdernes Landsbank Vibeke Haack Jacobsen, Aalborg SV

fortjenstmedaljen i sølv

 • Ernæringsassistent i Fælleskøkkenet i Guldborgsund Kommune Eva Lilian Trane, Væggerløse
 • Skovløber i Naturstyrelsen Nordsjælland Flemming John Olsen, Frederiksværk
 • Korrespondent i DR Jette Bay, Hvidovre
 • Overlærer på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup Karin Peltonen, Haderslev
 • Overassistent i SKAT Kundeservice Kirsten Jerup Hansen, Bogense
 • Omsorgsmedhjælper ved Løgstør Tilbuddene Lene Jepsen, Løgstør
 • Maskør i DR Lise-Lotte Kobberø, Sorø
 • Fagkonsulent i SKAT Indsats Marianne Bach Petersen, Vejby
 • Lærer på Klostermarksskolen Ninna Dalbro Jensen, Aalborg
 • Landmålingstekniker på Matrikelkontoret, Tórshavn Óli Friðrik Johansen, Tórshavn
 • Radiomekaniker i DR Ove Dyvad Jørgensen, Ljungbyhed
 • Økonomikonsulent i Naturstyrelsen Fyn Susanne Ydigegn, Odense SØ
 • Kontorfuldmægtig på Matrikelkontoret, Tórshavn Svanna Justinussen, Tórshavn
 • Overlærer på Lundergårdskolen Søren Albert Møller, Hjørring
 • Rejserådgiver i Kundeserviceteam Vest, DSB Birgit Thestrup Hansen, Esbjerg V
 • Sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital Bjarne Jensen, Hjørring
 • Overassistent i SKAT, Kunderservice, Ejendom Else-Margrethe Jacobsen, Nørresundby
 • Specialkonsulent i SKAT, Kundeservice, Ejendom Gitte Pedersen, Vodskov
 • Pædagogmedhjælper i Børnehaven Hyrdeskoven Hanne Hjørringgaard Rasmussen, Klarup
 • Pædagogmedhjælper i Børnehuset Toften Ina Christiansen, Sønderborg
 • Sagsbehandler i Syddjurs Kommune Inga Rantov, Rønde
 • Husassistent på Demens- og HjerneCentrum Aarhus Jonna Møller Christensen, Trige
 • Laboratorietekniker i Fødevarestyrelsen Karin Hansen, Hvalsø
 • Pædagog i Børne Universet Mejdal Lisbeth Steffensen, Holstebro
 • Social- og sundhedshjælper på Plejehjemmet Fjordgården Liss Jensen, Præstø
 • Økonomikonsulent i Varde Kommune Niels Kortbæk Væver, Agerbæk
 • Rutebilchauffør i Arriva Roskilde Ole Slangerup Fyhr, Bjæverskov
 • Bioanalytiker på Thy-Mors Sygehus Ruth Christensen, Thisted
 • Sygeplejerske på Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Bente Cecilie Lind Pedersen, Middelfart
 • Overlærer på Lindved Skole Birgit Colliander Kristensen, Vejle
 • Overlærer på Ferslev Skole Chresten Hagon Uttrup, Svenstrup J
 • Sygeplejerske på Vejle Sygehus Hanne Marie Carlsen, Bredsten
 • Klinikassistent i Københavns Kommune Janni Stick, Valby
 • Anlægsgartner i Hvidovre Kommune Johnny Stormly, Hvidovre
 • Betjentformand i Udenrigsministeriet Kurt Ljungberg, Hvidovre
 • Specialarbejder på Materielgården Frederikshavn Leif Ivan Kristensen, Sæby
 • Lærer på Fursund Skole Margrethe Kristoffersen, Roslev
 • Betjentformand i Udenrigsministeriet Michael Venningø, Dyssegård
 • Træningsassistent i GenoptræningsCentret Pia Gjødsbøl Nielsen, Fredericia
 • Social- og sundhedshjælper i Hjemmeplejen i Kolding Sigrid Mailand Nicolaisen, Kolding
 • Fagkonsulent i SKAT Indsats Svend Møller Nielsen, Herning
 • Overlærer på Søndervangskolen Torkild Weis, Viby J
 • Lærer på Arresø Skole, afdeling Magleblik Anna Clement, Hundested
 • Sygehjælper på Aktivitets- og Plejecenter Lunden Anni Larsen, Svaneke
 • Assistent i Nordjyllands Beskyttede Værksted Birte Vestergaard, Hjørring
 • Ernæringsassistent i Køkkenet Rosengården Christa Møberg, Give
 • Trafikinspektør i DSB Dorte Kjær Pedersen, Brøndby
 • Hjemmehjælper i Hjemmeplejen i Gentofte Ella Nielsen, Dyssegård
 • Social- og sundhedsassistent på Solgården Else Marie Berthelsen, Lemvig
 • Social- og sundhedsassistent i Demensenheden, Vejle Kommune Ingrid Stounberg Gamdrup, Vejle Øst
 • Økonoma i DeViKa Bornholms Regionskommune Kirsten Nørbjerg Petersen, Svaneke
 • Assistent på Odense Centralbibliotek Lene Jacobsen, Odense NØ
 • Assistent i Hjørring Kommune Palle Kirkegaard Thomsen, Hjørring
 • Køreplanlægger i Banedanmark Per Frits Jensen, Stege
 • Pædagog på Institutionen Bryggergården Ulla Hartlev Rahbek, Bagsværd
 • Bibliotekar på Vestamager Bibliotek Vera Hollerup, København S

Fra den 6. juli 2015 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Overassistent i Forsvarsministeriet Bente Bjerg Kirkeby, Ringsted
 • Afdelingsleder i Forsvarsministeriet Kurt Erik Nielsen, Brøndby Strand
 • Materielassistent ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bent Brøndum Eggertsen, Varde
 • Seniorsergent Bjarne Lund, Sønderborg
 • Overværkmester ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Gert Nørskov Pedersen, Roskilde
 • Overkonstabel af 1. grad Halvor Otto Hansen, Børkop
 • Assistent ved Hjemmeværnskommandoen Helmuth Wagner Thomsen, Roskilde
 • Overkonstabel af 1. grad Jan Bjørn Pedersen, Fredericia
 • Overkonstabel af 1. grad Jan Majgård Jensen, Vejle
 • Materielassistent ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Jan Torben Mortensen, Rudkøbing
 • Overkonstabel af 1. grad Karl Vinther, Langå
 • Seniorsergent Leif Torben Nielsen, Skive
 • Overkonstabel af 1. grad Orla Beck Hansen, Haderslev
 • Mekaniker ved Værnfælles Forsvarskommando Per Johansen, Hillerød

Under den 26. juni 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje

 • Assistent i Alfa Laval Copenhagen A/S Anni Nielsen, Gentofte
 • Stations- og salgsmedarbejder i SAS Ground Handling Denmark A/S Birgit Rusbjerg, Malling
 • Bankrådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Gunnar Vang, Holstebro
 • Økonomikonsulent i Marjatta Hanne Kreutz Hansen, Tappernøje
 • Pølsemager hos slagtermester Jacob Nielsen Henning Christiansen, Kalundborg
 • Olie- og gasfyrsmontør i Henning Mortensen a/s Johnny Mortensen, Silkeborg
 • Sælger i P/F Borg Kaj Højgaard, Toftir
 • VVS-værkstedsleder i Maria Poulsen p/f Karstin Tórbjørn Petersen, Hoyvík
 • Lærer på Druestrup Friskole Lise Klemmed Lorentzen, Haslev
 • Fhv. industrisælger i STARK Viborg Niels-Jørn Sort, Skive
 • Overlærer på Busses Skole Svend Åge Hessing, Sorø
 • Duty Station Manager i SAS Ground Handling Denmark A/S Ulla Adamsen Nishimura, Ryomgård
 • Avlsassistent i SEGES, Videncenter for Svineproduktion Villy Mundt, Langeskov

Under den 15. juni 2015 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Omsorgsassistent på Udviklingscentret Skansebakken Anne Marie Nielsen, Børkop
 • Beskæftigelsesvejleder på Plejecenter Egevang Bodil Bente Nielsen, Ørbæk
 • Teknisk assistent i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Dorte Charlotte Pedersen, Mårslet
 • Tjenestefordeler i Regionstog A/S Flemming Borg Andersen, Hørve
 • Borgerrådgiver i Halsnæs Kommune Grete Lietzen Nielsen, Hillerød
 • Økonomikonsulent i Guldborgsund Kommune Jette Tove Dresen, Kettinge
 • Pædagogmedhjælper i Børnehuset Solsikken Johnna Thune Olsen, Rødovre
 • Specialarbejder i Frederiksberg Gartner- og Vejservice Jonny Kurt Larsen, Frederiksberg
 • Teknisk servicemedarbejder i Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Keld Lindholm Olsen, Helsingør
 • Sygehjælper i Åparken Ældrecenter Kirsten Wittendorff Andersen, Holsted
 • Faglærer på Erhvervsskolerne Aars Knud Jensen, Nørager
 • Seniorkonsulent på Aarhus Business College Niels Thyssen, Risskov
 • Overlærer på Tingbjerg Heldagsskole Ulla Dan Jørgensen, Vanløse
 • Trafikinspektør i DSB Vivi Medholdt Mortensen, Næstved
 • Pædagog i Valby Vuggestue Annelise Grethe Døngart, Valby
 • Kirkesanger ved Ajstrup Kirke Arne Nyborg Thomsen, Tylstrup
 • Lokomotivfører i DSB Dion Arenth Schou Bjurner, Aabenraa
 • Første tandklinikassistent i Tandplejen Aarhus Elsebeth Jakobsen, Odder
 • Bioanalytiker på Aarhus Universitetshospital Eva Thorsager Sonne, Viby J
 • Reparatør på Regionshospitalet Holstebro Finn Møller Sørensen, Holstebro
 • Hjemmehjælper i Hedensted Kommune Karen Sonne Westerberg, Vonge
 • Første tandklinikassistent i Næstved Kommunale Tandpleje Lene Birgitte Heesche Jensen, Fuglebjerg
 • Overlærer på Halgård Skole Mette Marie Lorentzen, Vinderup
 • Konsulent i Skive Kommune Ove Dalsgaard, Skive
 • Trafikinspektør i Banedanmark Pia Rudi Christensen, Næstved
 • Sygehjælper på Nykøbing Falster Sygehus Rita Husted, Toreby L
 • Økonomikonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune Trine Grønberg Poulsen, Lem St
 • Overassistent i Vejle Kommune Villy Brøchner Pedersen, Jelling

Under den 12. juni 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje af 1. grad

 • Områdedirektør i Sydbank A/S Jess Peter Olsen, Kruså

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Afdelingsleder i Greenland Contractors I/S Doggy Jytte Drenck, Albertslund
 • Senior produktionschef i NCC Construction Danmark A/S Hans Peter Nørgaard, Skanderborg

 • Afdelingsdirektør i Sparekassen Kronjylland Kirsten Luxhøj Jensen, Auning

 • Fhv. butikschef i Statoil Fuel & Retail A/S Kurt Peter Nyholm Eriksen, Slangerup

 • Driftsleder i MAN Dielsel & Turbo Denni Kragh, København NV

 • Fhv. salgschef i SKAKO Concrete A/S Poul Henning Schlebaum, Faaborg

den kongelige belønningsmedalje

 • Korrespondent i MAN Diesel & Turbo Birgitte Ingeborg Norlin, Vallensbæk Strand

 • Indkøbsassistent i Stenhøj Holding A/S Bodil Lyse Hansen, Stouby

 • Bogholder i CCL Label A/S Elin Rasmussen, Randers NV

 • Murer i Anker Hansen & Co. A/S Frede Davidsen, Frederikssund

 • Salgskonsulent i LEMAN A/S Jens Kristensen, Ishøj

 • Relationship Manager i Danske Bank A/S Jørgen Lundgaard Hansen, Allerød

 • Overmontør i H. Helbo Hansen A/S Niels Vinter Nielsen, Regstrup

 • Fhv. maskinarbejder i Alfa Laval Aalborg A/S Per Hardi Kløjgaard Sørensen, Aalborg

 • Overmontør i H. Helbo Hansen A/S Poul Erik Kamper, Skibby

 • Fhv. kundemedarbejder i Nordea Bank Danmark A/S Susan Nørum, Vejle

 • Specialarbejder i Expedit a/s Carl Jørgen Mikkelsen Degn, Hadsten
 • Lønbogholder i Mekoprint A/S Hanne Svendsen, Hals
 • Elektriker i El-gården Svendborg A/S Henning Hegaard Jensen, Svendborg
 • Kontorassistent i Strøm Hansen A/S Jytte Kathrine Christensen, Aabybro
 • Produktionstekniker i Nordisk Wavin A/S Jørgen Nielsen, Hammel
 • Sekretær i FLSmidth A/S Kirsten Bente Hansen, Kastrup
 • Farmakonom på Elefant Apoteket Holbæk Lisbeth Duncan Sørensen, Holbæk
 • Postfuldmægtig i PostNord Danmark Mia Hansen, Fredensborg
 • Internal Sales Coordinator i DEIF A/S Ole Christensen, Skive
 • Fhv. redder i Falck Danmark A/S Preben Frostholm Olesen, Randers SØ
 • Fuldmægtig i Topdanmark Forsikring A/S Winnie Jensen, Hvidovre

fortjenstmedaljen i sølv

 • Assistent i Odense Kommune Birte Folkersen, Odense N
 • Assistent i Børn og Unge i Hjørring Kommune Doris Jytte Thomsen, Løkken
 • Overlærer på Hørby-Dybvad Skole Eva Fuglsang-Pedersen, Sæby
 • Fuldmægtig i Viborg Kommune Finn Jensen, Møldrup
 • Flyvemeteorolog på DMI Finn Balling, Kongens Lyngby
 • Overassistent i Fødevarestyrelsen Gurli Malm, København NV
 • Kontorfuldmægtig ved Retten i Horsens Hannah Holmberg, Horsens
 • Sygehjælper på Terndrup Ældrecenter Jette Susanne Vestergaard, Terndrup
 • Fuldmægtig i Frederiksberg Kommunes Borgerservicecenter Mariann Bentsen, Frederiksberg
 • Konsulent i SKAT Inddrivelse Marianne Sneskjold Hansen, Hornbæk
 • Virksomhedskonsulent i Jobcenter Lolland Ole Bruun, Horslunde
 • Overassistent på Sygehus Lillebælt Ole Henrik Wendelboe Jensen, Kolding
 • Pædagog i Døstrup Børnehus Sonja Christensen, Skærbæk
 • Byggesagsbehandler i Vallensbæk Kommune Susanne André Voss, Greve

Under den 9. juni 2015 er efternævnte tildelt
 
den kongelige belønningsmedalje af 1. grad

 • Fhv. detaildirektør i Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Ole Rask Petersen, Hjørring
den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. eftermarkedschef i Autohallen A/S Hans-Kurt Jakobsen, Kalundborg
 • Reservedelschef i Auto-Huset Haderslev A/S Peter Anthonsen, Haderslev
den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. produktionsmedarbejder i Eaton Electric ApS Anders Hans Jørgen Markussen, Vejle
 • Fhv. kundekonsulent i Codan Forsikring A/S Birgit Møller, Haarby
 • Fhv. kartonnagearbejder i Peterson Packaging A/S Bjarne Larsen, Lundby
 • Fhv. butiksassistent i Eurospar Koldby Conny Pedersen, Snedsted
 • Supervisor i Billund Lufthavn A/S Erik Fougaard Jensen, Billund
 • Fhv. produktionsmedarbejder i HKScan Denmark A/S John Willy Nielsen, Brovst
 • Fhv. reparatør i Vald. Birn A/S Jørn Aakjær Hansen, Aulum
 • Fhv. produktionsmedarbejder i Tulip Food Company Lene Sørensen, Faaborg
 • Fhv. servicerådgiver i Vestjysk Bank A/S Lene Toftegaard Grand, Holstebro
 • Fhv. betontekniker i Kroghs A/S Leo Neergaard Kjær, Thisted
 • Fhv. chauffør i Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Poul Erik Larsen, Nakskov

Under den 8. juni 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. superintendent i Man Diesel & Turbo Aksel Bjarne Dahlin Clemmensen, Maribo
 • Fhv. teknisk værkfører i Glud & Marstrand A/S Ewald Bendtsen, Tommerup
 • Fhv. projektleder i Spar Nord A/S Henning Ammentorp Bentzen, Aalborg
 • Fhv. fabriksleder i Colas Danmark A/S Kurt Michaelsen, Regstrup
 • Fhv. regnskabschef i IBM Danmark ApS Nils Thomsen, Virum
 • Fhv. logistikchef i Stenhøj Holding A/S Per Thisvad, Barrit
den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. bankrådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Anette Pedersen, Viby J
 • Fhv. kontorassistent i Harald Nyborg A/S Bente Nielsen, Otterup
 • Bogholder i Guldsmed Surel Bente Severin, Odense C
 • Fhv. grafiker på Morgenavisen Jyllands-Posten Gerda Rasmussen, Viby J
 • Fhv. revisor i Deloitte Hjørdis Øien, Vejstrup
 • Fhv. ekspeditionssekretær og skadespecialist i Codan Forsikring A/S Holger Malmgren, Hundested
 • Fhv. blikkenslager i Aalborg Kongres & Kultur Center Knud Aksel Rank, Storvorde
 • Fhv. produktionsmedarbejder i Novopan Træindustri A/S Villy Jørgensen, Auning
fortjenstmedaljen i sølv

  • Sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital Anne Margrethe Kyvsgaard, Aalborg
 • Sygeplejerske på Næstved Sygehus Birgit Merete Rasmussen, Lundby
 • Serviceassistent på Regionshospitalet Viborg Ella Jeppesen, Viborg
 • Klinikassistent i Den Kommunale Børnetandpleje, Klaksvíkar Kommuna Elsebeth Malena Gerðalíð, Klaksvik
 • Overlærer på Toftehøjskolen Grethe Toftegaard Andersen, Ølstykke
 • Trafikkontrollør i DSB Helle Anette Jensen, Herlev
 • Ekspeditionssekretær i Rødovre Kommune Jan Ritzau, Greve
 • Overassistent på Professionshøjskolen UCC Jette Olsen, Helsinge
 • Sygeplejerske på Næstved Sygehus Jette Elise Frederiksen, Lundby
 • Overlærer på Teknisk Erhvervsskole Center Kirsten Bjørklund, Rødovre
 • Sygehjælper på Næstved Sygehus Kirsten Birgitte Pedersen, Næstved
 • Overlærer på Færøernes Specialskole, Skúlin á Trøðni Sólmundur Elikker Joensen, Hoyvík
 • Socialformidler i Gribskov Kommune Vibeke Aagaard, Helsinge
 • Tandklinikassistent på Lundebjerg Skolens Tandklinik Yvonne Klüver Jensen, Måløv

Under den 3. juni 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. privatkunderådgiver i Spar Nord Bank A/S Hans-Jørn Olesen, Aalborg SV
 • Fhv. servicechef i MT Højgaard A/S Steen Flemming Nielsen, Ringsted
 • Salgsingeniør i SPX Flow Technology Danmark A/S Svend Erling Jessen, Gram

den kongelige belønningsmedalje

 • Pladesmed og mekaniker i Mercedes-Benz (Bent Pedersen A/S) Aksel Vad, Varde
 • Terminalassistent i Scandlines ApS Annette Pia Christensen, Rødby
 • Politisk sagsbehandler i Kreds Nordea Bente Nannestad, Jægerspris
 • Fhv. lagerekspedient i Vejen Distributionscenter (COOP Logistik) Hans Ove Nielsen, Vejen
 • Laborant i Munck Asfalt A/S Jesper Gottlieb, Hvalsø
 • Fhv. fuldmægtig i Andelskassen Kaj Lykkegaard, Hadsund
 • Landbrugsmedhjælper hos gårdejer Jørgen Kjær Kathrine Krogh, Haderslev
 • Fhv. Senior Mechanical Engineer i Haldor Topsøe A/S Leif Daae Lind, Espergærde
 • Kundemedarbejder i Sydbank A/S Margit Grønlund Jessen, Almind
 • Koordinator i IBM Danmark ApS Peter Helmark, Kongens Lyngby
 • Specialarbejder i Dong Energy Thermal Power A/S Zibrandt Jansen, Skibby

Under den 2. juni 2015 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Konsulent i SKAT Indsats Birthe Tove Pedersen, Køge
 • Specialkonsulent i SKAT, IT Bo Christensen, Vallensbæk Strand
 • Overlærer på Ullits Skole Claus Brink Laursen, Farsø
 • Sygehjælper på Plejecenter Louiselund Connie Marie Thunø, Kokkedal
 • Overlærer på Vestre Skole Dorthe Merete Holt, Middelfart
 • Overlærer på HF & VUC Fyn Finn Hindsholm Nielsen, Odense C
 • Fagkonsulent i SKAT, HR og Stab Jens Raabjerg, Holstebro
 • Sygehjælper på Hiort Lorenzens Plejecenter Karen Søgaard Hansen, Haderslev
 • Specialkonsulent i SKAT Indsats Marianne Dalby Jørgsholm, Allerød
 • Overlærer på Kulsbjerg Skole Niels Frank Christensen, Vordingborg
 • Overlærer på Allerslev Skole Ole Peter Jacobsen, Roskilde
 • Konsulent i SKAT Kundeservice Pernille Nielsen, Sæby
 • Overassistent i SKAT Kundeservice Pia Henriette Jakobsen, Glostrup
 • Fagkonsulent i SKAT, Kundeservice Susanne Bergmann, Brøndby

Under den 29. maj 2015 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Projektleder på Herning Centralbibliotek Anna Kirstine Mogensen, Herning
 • Bioanalytiker på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus Anne Grete Nielsen, Årslev
 • Bibliotekar på Skive Bibliotek Birgit Bundgaard, Roslev
 • Økonomisk konsulent i Vejle Kommune Birgit Knudsen, Vejle
 • Sygehusportør på Glostrup Hospital Claus Ole Nielsen, Brøndby Strand
 • Sygeplejerske på Kolding Sygehus Inge Marie Kristensen, Haderslev
 • Overassistent i Fredericia Kommune Jørn Larsen Fogtmann, Fredericia
 • Musikskolelærer på Randers Musikskole Karen Dusgaard Nielsen, Ebeltoft
 • Tilsynsformand i Teknik- og Miljøforvaltningen Kurt Nielsen, Valby
 • Musikskolelærer på Vejle Musikskole Laif Møller Lauridsen, Vejle Øst
 • Sygeplejerske på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus Marian Hanghøj Larsen, Odense S
 • Radiograf på Næstved Sygehus Ninna Friis, Næstved
 • Sygehjælper på Plejecenter Søbo Ulla Maar Rasmussen, Bogense
 • Husassistent på Plejecenter Kong Frederik IX Aase Ingrid Laursen, Haderslev
 • Social- og sundhedshjælper i Områdecenter Solgården Astrid Ellinor Pedersen, Thisted
 • Lægesekretær i Hospitalsenhed Midt Bente Eckardt Damsgaard, Viborg
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Randers Bodil Kvorning, Auning
 • Specialist i Aarhus Kommune Dorte Lund Grønning, Lystrup
 • Lærer på CSU Egedammen Eric Christensen, København K
 • Montør på Slagelse Sygehus Flemming Christensen, Slagelse
 • Klinisk underviser på Glostrup Hospital Gerd Bente Buch Andersen, Ballerup
 • Socialformidler i Sygedagpengehuset, Jobcenter Aalborg Hanne Pedersen, Vodskov
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Horsens Joan Lybæk Madsen, Brædstrup
 • Sygeplejerske på Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Lene Petersen, Odense S
 • 1. tandklinikassistent på Hadsten Skole Lene Kusk, Horsens
 • Klinikassistent på Klinikken i Jyderup Lone Arlet, Jyderup
 • Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Silkeborg Mary Nørskov Klemmensen, Ikast
 • Social- og sundhedshjælper på Grevinge Plejecenter Ulla Margrethe Christiansen, Fårevejle
 • Social- og sundhedsassistent på Hvidovre Hospital Birte Else Nygaard, Vallensbæk
 • Sygeplejerske på Nordsjællands Hospital Bodil Andersen, Gilleleje
 • Bioanalytiker på Sydvestjysk Sygehus Inga Brøndsted, Varde
 • Social- og sundhedsassistent på Sydvestjysk Sygehus Inge Jepsen, Nørre Nebel
 • Social- og sundhedshjælper i Leve/Bo Abildparken Inger Andersen, Frederikshavn
 • Sygeplejerske på Nykøbing Falster Sygehus Jette Larsen, Stege
 • Depotmester i DSB Johnny Bo Rasmussen, Ry
 • Portør på Hvidovre Hospital Jørgen Erik Jørgensen, Hvidovre
 • Sygehjælper på Plejecenter Nederbylund Kirsten Berggren, Tørring
 • Bioanalytiker på Sydvestjysk Sygehus Kirsten Thrane, Esbjerg V
 • Sygeplejerske på Roskilde Sygehus Lisbeth Andrea Jørgensen, Kalundborg
 • Bioanalytiker på Sydvestjysk Sygehus Lise Hebsgaard Larsen, Esbjerg
 • Bioanalytiker på Sydvestjysk Sygehus Susanne Frøkjær Sørensen, Varde
 • Teknisk assistent i Herning Kommune Tine Lindhardt Gaarsdahl, Herning

Under den 27. maj 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje af 1. grad

 • Områdedirektør i Nordea Bank Danmark A/S Heine Bach, Risskov
den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Office Manager i raaco A/S Ilse Karin Beske Jørgensen, Nykøbing F
 • Formand i Nymølle Stenindustrier A/S Kurt Lauritsen, Haderup
 • Filialdirektør i Nordea Bank Danmark A/S Poul Jørgen Harpøth, Struer
den kongelige belønningsmedalje

 • Laborant i Cheminova A/S Ann-Brit Sund Bertelsen, Harboøre
 • Chauffør i IBF Sunds Birger Damgård Kragelund, Sunds
 • Sygeplejerske ved Ørelægerne Budolfi Plads Birgit Brøndum Christensen, Aalborg
 • IT Specialist i Carlsberg Danmark A/S Bruno Voss, Valby
 • Fhv. salgskoordinator i Struers A/S Gertie Jensen, Hvidovre
 • Revisorassistent i Vistisen & Lunde Hanne Lykke Stagsted, Herning
 • Fhv. salgsassistent i Lindstrøm Jonna Hansen, Fjerritslev
 • Sekretær i Ernst & Young P/S Jonna Häuser, Vejle Øst
 • Senior Advisor i Haldor Topsøe A/S Magne Johansen, Gentofte
 • Klinikassistent i Tandlægehuset Støvring Margit Dodensig, Støvring
fortjenstmedaljen i sølv

 • Flyverspecialist Anders Christian Grønbæk Elmholt, Videbæk
 • Flyverspecialist Bjørn Jørgen Vestberg Petersen, Ølstykke
 • Chefsergent Carsten Vad, Nibe
 • Flyverspecialist Carsten Skov Vestergaard Jensen, Aalborg SV
 • Chefsergent Egon Steffensen, Hellerup
 • Oversergent Ferenc Dukai, Viborg
 • Flyverspecialist Flemming Madsen, Ikast
 • Oversergent Grith Rye Arvidsen, Allinge
 • Flyverspecialist Helle Tøt, Vojens
 • Seniorsergent Henning Buur Thuesen, Viborg
 • Seniorsergent Henry Lasse Bille Jensen, Rønne
 • Chefsergent Jan Kennov, Kjellerup
 • Flyverspecialist Jytte Olesen, Holstebro
 • Flyverspecialist Jørgen Ørts Krogsgaard Lauritsen, Gram
 • Seniorsergent Kim Haahr Frahm, Ikast
 • Flyverspecialist Kirsten Munkholm Hansen, Aakirkeby
 • Seniorsergent Knud Lind Nørmark, Karup J
 • Seniorsergent Kurt Hansen, Bevtoft
 • Seniorsergent Kurt Ole Lorensen, Brøndby
 • Seniorsergent Morten Schmidt, Ikast
 • Oversergent Ole Overmark Hansen, Herning
 • Seniorsergent Per Hansen, Store Heddinge
 • Seniorsergent Peter Hvidtfeldt Andreasen, Solrød Strand
 • Flyverspecialist Poul Erik Stanley Christensen, Vordingborg
 • Chefsergent Stig Foldager, Glostrup
 • Seniorsergent Svend Martin Hjermitslev, Strandby
 • Flyverspecialist Søren Bjerre Basse, Brande
 • Flyverspecialist Søren Lejbølle Jørgensen, Græsted
 • Seniorsergent Tommy Tang Jensen, Videbæk
 • Seniorsergent Aage Uth, Klovborg

Fra den 26. maj 2015 at regne er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fondssekretær Bodil Susanne Jensen, Virum
den kongelige belønningsmedalje

 • Hoffourerassistent/taffeldækker Kristian Daniel Brandt Jørgensen, Hillerød
 • 1.  Livrist Rasmus Støttrup Østergaard, København K.

Under den 22. maj 2015 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Lærer på Vester Mariendal Skole Anders Peter Nielsen, Aalborg Øst
 • Overlærer på Engesvang Skole Bodil Vibeke Jørgensen, Engesvang
 • Overlærer på Nordagerskolen Else Marie Jensen, Odense SV
 • Fagkonsulent i SKAT Kundeservice Erling Alskov Pedersen, Svendborg
 • Bioanalytiker på Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Gitte Madsen, Faaborg
 • Overlærer på Vrå Skole Hanne Agnete Kristensen, Hjørring
 • Børnehaveklasseleder på Osted Skole Helle Nordmann Winther, Roskilde
 • Bioanalytiker på Aarhus Universitetshospital Inge Vinther Vestergaard, Højbjerg
 • Serviceassistent på Regionshospitalet Randers Jytte Gerda Brunsholt Ingstrup Rasmussen, Randers SV
 • Lærer på Seminarieskolen Kirsten Fallingborg, Aalborg Øst
 • Lærer på Snedsted Skole Lars Leth Hansen, Thisted
 • Tandklinikassistent i Københavns Kommune Lis Trøjborg Wienke, Virum
 • Overlærer på Rugvængets Skole Marianne Stokdal Hammershøj, Værløse
 • Trafikinspektør i DSB Stig Bohnstedt, Ringsted
 • Fysioterapeut i Rødovre Kommune Anne-Marie Wium, Frederiksberg C
 • Sygeplejerske på Nykøbing Falster Sygehus Annette Jørgensen, Nykøbing F
 • Lærer på Gjellerupskolen Bent Nørgaard Nielsen, Næstved
 • Specialist i Lolland Kommune Birte Bente Jørgensen, Øster Ulslev
 • Chefsekretær i Center for Sundhed og Omsorg Conni Birgitte Henriksen, Slagelse
 • Sygeplejerske på Nykøbing Falster Sygehus Hanne Irene Huge, Nykøbing F
 • Dagplejer i Rødovre Dagpleje Ingrid Eva-Lena Halling, Rødovre
 • Rørlægger/specialarbejder i Forsyning Ballerup Jan Peter Jensen, Smørum
 • Konsulent i UU Randers Jes Tømmerby Kjersgaard, Spentrup
 • Specialist i Lolland Kommune Kirsten Heike Kutsche, Holeby
 • Specialist i Københavns Kommune Lis Biel Olsen, København S
 • Sygehusportør på Kolding Sygehus Poul Erik Mathiesen, Kolding
 • Dagplejer i Genner Børneunivers Rita Lynggaard, Rødekro
 • Skolesekretær på Horsens Byskole Susanne Hansen, Horsens
 • Lærer på Vallensbæk Skole Birgitte Rasmussen, Albertslund
 • Overlærer på Maglegårdsskolen Gert Jeppson, Kongens Lyngby
 •  Edb-medarbejder på Frederikshavn Handelsskole Gitte Maiken Christiansen, Dybvad
 • Overlærer på Dagnæsskolen Helle Merete Frost Roldsgaard, Horsens
 •  1. klinikassistent i Ebeltoft Kommunale Tandpleje Jette Høj Mygind, Ebeltoft
 • Overlærer i Fredensborg Kommune Jørgen Cseh, Hørsholm
 •  Togfører i DSB Jørn Lassen, Fredericia
 • Overlærer på Sct. Jørgens Skole Jørn Riiskær Christensen, Holstebro
 •  Overlærer på Holmebækskolen Kirsten Loumann, Herfølge
 • Tandklinikassistent i Aalborg Kommune Lone Elkjær Høfler, Aalborg
 •  Lærer på Aakjærskolen Marianne Sørensen, Skive
 • 1. tandklinikassistent i Slagelse Kommunale Tandpleje Pia Margit Andersen, Slagelse
 • Tandklinikassistent i Tandklinikken Løvvangsskolen Pia Rosendahl Pedersen, Nørresundby
 •  Overlærer på Hedegårdsskolen Aase Linda Bavnbek, Ballerup

Under den 20. maj 2015 er efternævnte tildelt
 
den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Field Operations Manager i Motorola Solutions A/S Benny Bødker, Solrød Strand
 • Kvalitetschef i A/S Midtjydsk Beton-vare & Elementfabrik Enevold Kjær Lundgaard, Herning
 • Forretningsfører i A.P. Jørgensen landbrugsmaskiner Hans Valdemar Bjerregaard, Ribe
 • Leder i Vanløse Børne- og Ungdomscentre Per Mørch Wæhrens, Rødovre
 • Filialdirektør i Nordea Bank Danmark A/S Bent Tudborg Langer, Harboøre
 • Salgschef i Caverion Danmark A/S Jørgen Sandlykke, Sorø
 • Filialdirektør i Nordea Bank Danmark A/S Peter Hjort, Hornslet

den kongelige belønningsmedalje

 • Katalogiseringsassistent i DBC A/S Anne Grethe Rasmussen, Hvidovre
 • Lærer på Vandel Efterskole Birthe Tarp Hansen, Vandel
 • Fhv. kontorassistent i Dansk Supermarked A/S Børge Ejler Rasmussen, Ryomgård
 • Fhv. Engineer i Haldor Topsøe A/S Claus Rasmussen, Allerød
 • Bankrådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Harry Søndergård, Aalborg
 • Fhv. chauffør i Arla Foods Henry Sahl, Videbæk
 • Fuldmægtig i SEB Administration A/S Lotte Møller, Rødovre
 • Sælger i Würth Danmark A/S Niels Frandsen, Randers NV
 • Bankfuldmægtig i Sydbank A/S Per Jannerup, Næstved
 • Salgskonsulent i Sapa Extrusion Denmark A/S Wolfgang Dieter Schikowski, Bredebro
 • Salgskonsulent i Nordisk Wavin A/S Anders Stordal, Ulstrup
 • Station Coordinator i SAS Ground Handling Denmark A/S Anne Grete Frisk, Aabybro
 • Service Agent i SAS Ground Handling Denmark A/S Bent Peter Olesen, Aalborg
 • Farmakonom på Grindsted Apotek Elna Skjødt, Grindsted
 • Program Manager i Falck Schmidt Defence Systems A/S Erling Tommy Larsen, Odense NV
 • Operatør i Ardagh Metal Packaging A/S Grethe Kristensen, Hjørring
 • Smed i Alfa Laval Aalborg A/S Helge Larsen, Terndrup
 • Service Agent i SAS Ground Handling Denmark A/S Inge Kjøbsted, Aalborg
 • Lagerassistent i SBS Automotive A/S Kaj Ove Korgard, Svenstrup J
 • Facilityassistent i Billund Lufthavn A/S Per Vendelboe Melsen, Billund
 • Sales Coordinator i Mekoprint A/S Aase Henriksen, Aalborg SV
fortjenstmedaljen i sølv

 • Trafikinspektør i DSB Allan Nielsen, Greve
 • Lærer personlig ordning på Hvalsø Skole Allan Mahrt Pedersen, Hvalsø
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Horsens Birgit Rossini, Hovedgård
 • Omsorgsmedhjælper i Socialpædagogisk Center Helle Engel, Næstved
 • Nattevagt i Fynsgadecentret Jette Merete Overgaard, Hjørring
 • Social- og sundhedsassistent på Sygehus Thy-Mors Judith Kortegaard Pedersen, Thisted
 • Assistent i Børnehaven Trollhättan Karna Knap Moltsen, Løkken
 • Overlærer på Stige Skole Kirsten Margrethe Schmidt, Odense N
 • Sundhedsassistent på Ilulissat Sygehus Kristance Karoline Haldora Kate Davidsen, Ilulissat
 • Sygeplejerske på Nykøbing Falster Sygehus Laila Jensen, Nørre Alslev
 • Sygeplejerske på Sygehus Vendsyssel Lene Abrahamsen, Hjørring
 • Værkmester i Anstalten ved Herstedvester Palle Gert Ortmann, Albertslund
 • Portør på Aarhus Universitetshospital Preben Rosenkvist Christiansen, Galten
 • Lærer på Nørreskov-Skolen Anne Vibeke Selberg, Sønderborg
 • Brolægger i Fredericia Kommune Bent Hyldahl Nielsen, Fredericia
 • Pædagog i Børnegården Damgade Bodil Berg Kehlet, Sønderborg
 • Sygehjælper på Holbæk Sygehus Britta Irene Nielsen, Vig
 • Specialist i Vejle Kommune Hanne Elsebeth Klerke, Vejle
 • Overlærer på Frederiksodde Skole Hans Bebe, Fredericia
 • Overlærer på Herningholmskolen Inger Marie Sørensen, Herning
 • Lærer på Gjellerupskolen Jørgen Vejen Elmholdt, Herning
 • Lærer på Ansgarskolen Kirsten Buck Bendtson, Ribe
 • Lærer på Rørkjær Skole Kirsten Solveig Lauritsen, Esbjerg V
 • Overlærer på Vallerødskolen Mariann Parker Møller, Hørsholm
 • Lærer på Rørkjær Skole Ole Kjuul Kristensen, Bramming
 • Overlærer på Nr. Uttrup Skole Peter Sørensen, Aalborg SØ
 • Overlærer på Stavnsholtskolen Steen Zilmer-Pedersen, Helsingør
 • IT konsulent i Finansiel Stabilitet A/S Ole Hasseltoft, Haarby

Under den 18. maj 2015 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Specialist i Københavns Kommune Ann Kirsten Juul, Greve
 • Overassistent på Esbjerg Kommunes Biblioteker Gitte Uglvig Jensen, Bramming
 • Tandklinikassistent i Sunds Tandklinik/Tandreguleringsklinikken Hanne Andreasen, Herning
 • Tandklinikassistent på Lundgård Tandklinik Helle Ottosen, Herning
 • Specialist i Randers Kommune Inger Lise Nielsen, Randers NV
 • Specialist i Randers Kommune Ivar Rasmus Krogsbæk Jensen, Mørke
 • Fast overassistent i Københavns Kommune Jan Honoré Pedersen, Hvidovre
 • Økonomikonsulent i Sønderborg Kommune Jonna Sejrup Kolbeck, Gråsten
 • Overlærer på Engstrandskolen Marianne Nilsson, Brønshøj
 • Ekspeditionssekretær i HF & VUC Fyn Mia Michelsen, Odense NØ
 • Tandklinikassistent i Tandplejen Furesø Kommune Olga Jytte Winsløw, Allerød
 • Overassistent i Esbjerg Kommune Susanne Rasmussen, Esbjerg
 • Overlærer på Fårup Skole Svend Erik Zahl Larsen, Randers NV
 • Overassistent i Herning Kommune Aase Fogh Andersen, Herning

Under den 12. maj 2015 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Overassistent i Vesthimmerlands Kommune Allan Bach Sørensen, Aars
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Silkeborg Bente Husted, Silkeborg
 • Sygeplejerske på Kolding Sygehus Birte Dam, Egtved
 • Fuldmægtig i Norddjurs Kommune Birte Schneider Nielsen, Glesborg
 • Fhv. pædagogisk assistent i Egedal Kommune Cay Mikkelsen Sabinsky, Glostrup
 • Lægesekretær på Aarhus Universitetshospital Dorthe Oxvig, Aarhus V
 • Sygeplejerske på Næstved Sygehus Hanne Marie Ring Andreassen, Næstved
 • Skolesekretær på Hvide Sande Skole Ingrid Stræde Enevoldsen, Hvide Sande
 • Overlærer på Egelundskolen Lisbeth Olsen, Albertslund
 • Sygeplejerske på Roskilde Sygehus Mette Bækgaard Udesen, Roskilde
 • Sygehjælper i Enghuset Mie Kristine Christensen, Terndrup
 • Social- og sundhedshjælper på Plejecenter Møllebakken Rigmor Minna Rasmussen, Boeslunde
 • Specialist i Furesø Kommune Susanne Egelund Maarlev, Værløse
 • Montør i Region Sjælland - Teknik Slagelse Tom Nielsen, Slagelse
 • Overlærer på Glostrup Skole, Nordvang Birthe Ellinor Elwart Antonsen, Glostrup
 • Overlærer på Tranegårdskolen Bodil Larsen, Frederiksberg
 • Fagkonsulent i SKAT Indsats Einar Jørgensen, Lystrup
 • Tale-hørelærer i Køge Kommune Else Leth Cramer Pedersen, Køge
 • 1. tandklinikassistent i Favrskov Kommunale Tandpleje Eva Mansachs, Brabrand
 • Overlærer på SUNDskolen Karen Kirstine Pedersen, Toreby L
 • Fagkonsulent i SKAT Kundeservice Kim Nyland Kristensen, Taastrup
 • Konsulent i SKAT Kundeservice Kirsten Scheel Skovmøller, Hasselager
 • Folkeskolelærer på Østre Skole Linda Schulz, Thisted
 • Overlærer på Tranegårdskolen Lynn Karen Pilh Wittrup, Humlebæk
 • Overlærer på Fredensborg Skole Nils Wulff, Fredensborg
 • Overlærer på Højvangskolen Povl Juhl Nielsen, Støvring
 • Fagkonsulent i SKAT Inddrivelse Susanne Skogstad, Ølstykke
 • Teknisk servicemedarbejder i Herning Kommune Søren Horslund Mogensen, Aulum

Fra den 9. maj 2015 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Marinespecialist Bjarne Mørup Olsen, Vordingborg
 • Mekaniker faglært Per Nielsen, Vemmelev
 • Mekaniker faglært Per Rune Stridh Christensen, Kastrup

Under den 8. maj 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Privatkundechef i Dronninglund Sparekasse Bodil Hovaldt, Hals

den kongelige belønningsmedalje

 • Kundeservicemedarbejder i Sydbank A/S Annette Olsen, Næstved
 • Farmakonom på Helsingør Stengades Apotek Birgitte Jeppesen, Snekkersten
 • Prokurist i Nordea Bank Danmark A/S Erik Bæk Moesby, Vestbjerg
 • Projekttekniker i Grundfos A/S Erling Børge Kristensen, Bjerringbro
 • Fhv. montrice i DGS Denmark A/S Inge-Lise Thomsen, Thisted
 • Farmakonom på Fuglebjerg Apotek Jette Frederiksen, Fuglebjerg
 • Slagteriarbejder i Danish Crown A/S Karsten Kajberg, Holbæk
 • Process Specialist i Chr. Hansen A/S Keld Anders Olesen, København Ø
 • Fhv. kundemedarbejder i Sydbank A/S Lene Dyhr Christiansen, Horsens
 • Bryggeriarbejder i Royal Unibrew A/S Niels Helmer Manley Petersen, Rønnede
 • Bygningssnedker i Bakkebølle Husene 2011 ApS Preben Ejde Bulow Larsen, Stensved
 • Teknisk rådgiver i Siemens A/S Søren Høhnlein Madsen, Thorsø
 • Senior Erhvervsrådgiver i Danske Bank A/S Tommy Gottfredsen, Gilleleje

fortjenstmedaljen i sølv

 • Ernæringsassistent i Madservice Aalborg Alice Pedersen, Nørresundby
 • Rengøringsassistent på Lerbjerg Skolen Anne Berit Jensen, Hundested
 • Lærer på Bakkeskolen Bent Andreasen Kjær, Hørning
 • Pædagog på Kollegiet Tørring Birte Christensen, Vejle
 • Ernæringsassistent i Madservice Aalborg Erna Margrethe Thomsen, Svenstrup J
 • Teknisk designer i Vejdirektoratet Hans-Arne Lauridsen, Ribe
 • Specialarbejder på beskyttet værksted, NSV Henrik Holst-Hansen, Næstved
 • Social- og sundhedshjælper i Kaas Plejecenter Ingelise Nørgaard Andersen, Saltum
 • Specialarbejder i Albertslund Kommune, Materialegården Leif Kaaber Hansen, Glostrup
 • Social- og sundhedsassistent på Aalborg Universitetshospital Maren Lis Gregersen, Aalborg SØ
 • Bioanalytiker på Regionshospitalet Randers Marianne Jensen, Ørum Djurs
 • Overlærer på Vester Vamdrup Skole Marianne Roland Munch, Vamdrup
 • Beklædningsansvarlig på Kastaniegården Randi Aaen, Strandby
 • Børnehaveklasseleder på Rynkevangskolen Susanne Transel, Jerslev Sjælland

Under den 6. maj 2015 er efternævnte tildelt


den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Inspektør i Silkeborg Boligselskab Gert Bramsen, Silkeborg
 • Filialdirektør i Arbejdernes Landsbank Hans Beierholm Termansen, Sønderborg
 • Salgschef i Solar Danmark A/S Lars Lorenzen, Sønderborg
den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. teknisk assistent i Landinspektørfirmaet LE34 A/S Anne Krogh Jensen, Store Heddinge
 • IT-developer i Nordea Bank Danmark A/S Birgit Hejlesen, Ringsted
 • Fhv. pharaceutical Technician i Takeda Pharma A/S Birte Gudrun Eriksen, Nivå
 • Fhv. skorstensfejersvend hos skorstensfejermester Finn William Nielsen Bjarne Fensholt Platz, Rødekro
 • Fhv. kundemedarbejder i Nordea Bank Danmark A/S Grete Sørensen, Ringsted
 • Lagerkoordinator i A/S Jydsk Aluminium Industri Henning Jørgensen, Herning
 • Huslejemedarbejder i KAB Karin Reffstrup, Ølstykke
 • Ambulanceassistent i Falck Danmark A/S Mogens Wedel Larsen, Helsinge
 • Fhv. redder i Falck Danmark A/S Poul Henning Bødker Bøhm, Holbæk
 • Assistent i Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Solveig Nohns, Ringkøbing
 • Kasserer i Nordea Bank Danmark A/S Aase Kirstine Drisgaard, Ringsted

Under den 29. april 2015 er efternævnte tildelt
 
fortjenstmedaljen i sølv


 • Økonoma på Glostrup Hospital Annelise Røntoft Birch, Glostrup
 • Sygeplejerske på Nordsjællands Hospital Birthe Kofod Petersen, Hillerød
 • Hospitalsportør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bjarne Jakobi, Ølstykke
 • Ingeniørassistent på Center for It, Medico og Telefoni Bjørck Willerslev Jørgensen, Valby
 • Bioanalytiker på Nordsjællands Hospital - Hillerød Connie Pump Varlynge, Helsingør
 • Plejer på Psykiatrisk Center Sct. Hans Dorete Stahl Burgaard, Roskilde
 • Sekretær på Rigshospitalet Helle Ruth Rask, Greve
 • Løn- og personalekonsulent i Region Hovedstaden, Center for HR Lajla Thyme-Nielsen, Søborg
 • Social- og sundhedsassistent på Bispebjerg Hospital Lene Rita Sørensen, Rødovre
 • Lægesekretær på Aarhus Universitetshospital Lilli Soelberg, Langå
 • Plejer på Psykiatrisk Center Sct. Hans Lilli Annette Petra Jensen, Hvalsø
 • Sygehusportør på Glostrup Hospital Mogens Mølgaard Brandt, Ballerup
 • Plejer på Psykiatrisk Center Sct. Hans Søren Krog Larsen, Ringsted
 • Lærer på Varnæs Skole Vera Marie Heilesen, Sønderborg
 • Fysioterapeut på Bispebjerg Hospital Bente Marianne Albertsen, Hellerup
 • Rengøringstekniker på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus Connie Lind Pedersen, Odense 
 • Lærer på Hedegårdsskolen Hanne Lorentzen, Ballerup
 • Ergoterapeut på Psykiatrisk Center Stolpegård Hanne Merete Winsløw, København K
 • Overlærer på Kongehøjskolen Hans Kristian Kjærsgaard, Aabenraa
 • Handelsoverlærer på Århus Købmandsskole Ib Ærenlund Magne Abildsten, Risskov
 • Portør på Hvidovre Hospital Ivan Sløk, Ishøj
 • Pædagogmedhjælper i Daginstitutionen Ønskeøen Karen-Marie Striboll Olsen, Holmegaard
 • Social- og sundhedsassistent på Psykiatrisk Afdeling Middelfart Kirsten Bolvig, Middelfart
 • Projektassistent i Vejdirektoratet Kirsten Elisabeth Olsen, Aarhus V
 • Laboratoriebetjent på Hvidovre Hospital Lars Peter Flotin Jensen, Ballerup
 • Fysioterapeut på Hvidovre Hospital Lis Kofoed Isberg, Solrød Strand
 • Overtrakfikkontrollør i Banedanmark Niels-Erik Hansen, Roskilde
 • Bioanalytiker på Nordsjællands Hospital Vivi Hansen, Helsingør

Under den 27. april 2015 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Overlærer på Kalbyrisskolen Anni Møller Nielsen, Holmegaard
 • Dagplejer i Børnehusene Nivå Bente Johanne Hoffmeyer, Nivå
 • Sygehjælper på Plejehjemmet Birkely Elin Johanne Petersen, Rødding
 • Sygehjælper på Regionshospitalet Holstebro Frede Ingemann Væggemose, Holstebro
 • Radiograf på Roskilde Sygehus Grethe Daugaard Edlefsen, Valby
 • Social- og sundhedsassistent på Aarhus Universitetshospital Lena Jensen, Lystrup
 • Bioanalytiker på Regionshospitalet Randers Lene Simonsen, Randers NØ
 • Pædagog på Handicap Løgumgård Maria Krog Nielsen, Højer
 • Sygehjælper på Plejecenter Sjælsø Mette Marthedal Kristiansen, Birkerød
 • Sygehjælper i Hylleholtcenteret Pernille Vibeke Juul Svensson, Faxe Ladeplads
 • Overassistent i SKAT Inddrivelse Susanne Lyng Jensen, Gilleleje
 • Konstruktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Svend Overgaard Madsen, Ringkøbing
 • Social- og sundhedsassistent på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus Tove Kay, Odense N
 • Fysioterapeut på Roskilde Sygehus Tove Holm, Roskilde
 • Social- og sundhedshjælper i Hjemmeplejen i Hedensted Anne Klokker Madsen, Hedensted
 • Specialarbejder i Rudersdal Kommune Arne Pedersen, Nærum
 • Kontorfuldmægtig i Ankestyrelsen Arne Bo Clausen, København Ø
 • Sygehjælper på Farsø Sygehus Bente Christiansen, Farsø
 • Apoteksmedhjælper på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus Gina Karin Rasmussen, Odense N
 • Specialkonsulent i SKAT Inddrivelse Jens Georg Frederiksen, Kibæk
 • Overtrafikkontrollør i Banedanmark Jørgen Heinrich Badura, Viby Sjælland
 • Plejer på Center Lindegården Lars Kragh Sørensen, Roskilde
 • Sagsbehandler i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Marianne Røring Radich, Ballerup
 • Portør på Regionshospitalet Herning Poul Henning Overgaard, Herning
 • Plejer på Sct. Hans Hospital Preben Nielsen, Roskilde
 • Overtrafikkontrollør i DSB Ulla Tingkær, Virum
 • Skolekonsulent på Synscenter Refsnæs Vibeke Bang Højgaard Jensen, Kalundborg
 • Social- og sundhedsassistent på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus Winnie Sandager Pedersen, Odense NV

Under den 24. april 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. salgschef i bago-line - Johs. Lassen Fjellebroen A/S Ejler Lythje Larsen, Stenstrup
 • Fagformand i K.G. Hansen & Sønner a/s Jørgen Norman Jørgensen, Grindsted
 • Daglig leder i Solar Danmark A/S Arne Deigaard, Kolding
 • Fhv. manager i Vestas Wind Systems A/S Hans Laurids Pedersen, Tarm
 • Fhv. chokolademester og produktionschef i Sv. Michelsen Chokolade A/S Rui Fernandes Martins Duarte, Hellerup

den kongelige belønningsmedalje

 • Servicerådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Bente Julius Christensen, Silkeborg
 • Fhv. klinikassistent i Kurt Andersens Tandklinik Bente Aagaard Nielsen, Odense C
 • IT Analyst i Nordea Bank Danmark A/S Birger Verge Nielsen, Ishøj
 • Fhv. kontorassistent i Tican Fresh Meat A/S Birte Elisabeth Munkholm, Thisted
 • Tekstiloperatør i Fibertex Nonwovens A/S Claus Ejaas Blanck, Aalborg
 • Administrationsmedarbejder i Sydbank A/S Elisabeth Petersen, Aabenraa
 • Laborant i Royal Unibrew A/S Hanne Jørgensen, Rønnede
 • Fhv. trykker i CCL Label A/S Jimmy Bay Christensen, Ballerup
 • Fhv. salgskonsulent i Carlsberg Danmark A/S Johan Frederik Andersen, Odense SV
 • Prokurist i Nordea Bank Danmark A/S Kirsten Lund Vejling, Frederikshavn
 • Finanscontroller i NCC Construction Danmark A/S Otto Lassen, Bagsværd
 • Teknisk assistent i EnergiMidt A/S Selma Nørbo Hansen, Horsens
 • Fhv. montør i A/S Vestfrost Bent Rasmussen, Esbjerg Ø
 • Fhv. advokatsekretær hos advokat Ken Ellemose Bente Breum, Aalborg Øst
 • Ekspeditionssekretær i Codan Forsikring A/S Bente Skjærlund Hollerup, Brønshøj
 • Modeldesigner i LEGOLAND ApS Grethe Brus, Billund
 • Overassistent i SEB Administration A/S Janne Ghazouani, Frederiksberg
 • Mekaniker i Kædeby Maskinforretning A/S Kaj Thygesen, Humble
 • Fhv. produktionsmedarbejder i Glud & Marstrand A/S Kirsten Birgitte Hansen, Odense N
 • Bankrådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Kirsten Vejlby Sørensen, Randers NØ
 • Salgsassistent i FDB/Coop Danmark A/S Ole Bent Sørensen, Rødovre
 • Bryggeriarbejder i Royal Unibrew A/S Svend Bernhard, Fakse
 • Fhv. produktionsmedarbejder i DAT-Schaub A/S Verner Christian Pedersen, Esbjerg

Fra den 18. april 2015 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Chefsergent Bent Bruun Sørensen, Skive
 • Overkonstabel af 1. grad Bent Niels Sørensen, Brøndby Strand
 • Overassisstent i Værnsfælles Forsvarskommando Birthe Rosa Petersen, Frederikssund
 • Materielassistent i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Bruno Pedersen, Fredericia
 • Overkonstabel af 1. grad Erling Christensen, Kolding
 • Overkonstabel af 1. grad Flemming Kim Plætner Nørgaard, København S
 • Overkonstabel af 1. grad Frederik Hagelund, Vejby
 • Korporal Hans Christian Lohmann, Fredericia
 • Overvagtmester i Forsvarets Efterretningstjeneste Helge Kurt Christiansen, Dragør
 • Materielassistent i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Jens Henning Larsen, Vordingborg
 • Afdelingsleder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Karen Henriksen, Fredericia
 • Assistent i Forsvarets Efterretningstjeneste Kent Ryberg, Fjenneslev
 • Radioleder i Forsvarets Efterretningstjeneste Kurt Schmidt Nielsen, Stenløse
 • Overkonstabel af 1. grad Michael Nielsjørgen Lorentzen, Frederikssund
 • Overkonstabel af 1. grad Michael Peder Graversen, Slagelse
 • Overkonstabel af 1. grad Niels Otto Hermansen, Varde
 • Korporal Palle Strandgaard, Brovst
 • Overkonstabel af 1. grad Per Lyhne Rasmussen, Varde
 • Chefsergent Steen Leo Jespersen, Aalborg
 • Seniorsergent Viggo Kirkegaard Veje, Esbjerg V


Fra den 16. april 2015 at regne er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje af 1. grad
 • Oldfrueassistent Birgitte Scheutz, Kastrup

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Kammerjomfru Lisbeth Faber Eriksen, København K
 • Kontorfuldmægtig Inge Birgit Heinen, Kgs.Lyngby
 • Vaskeriassistent Joan Skjønnemann, Ballerup

den kongelige belønningsmedalje

 • Kgl. våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål Ronny Andersen, København K
 • Kantineleder Nini Jensen, Frederiksberg
 • Værkstedsleder Finn Killbuck Johansen, Helsingør
 • Kammertjener Olivier Fabrice Jean-Marie Laurent, Snekkersten
 • Kontorfuldmægtig Anette Mordhorst, Herlev

Under den 10. april 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. Senior Operations Rådgiver i A.P. Møller - Maersk A/S Poul Bjerregaard, Hørsholm
den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. mølleriarbejder i Lantmännen Cerealia A/S Erik Søgård-Pedersen, Odense C
 • Fhv. kunderådgiver i Den Jyske Sparekasse Gerda Lynderup, Farsø
 • Kategorikoordinator i Dagrofa ApS Inga Jacobsen, Klarup
 • Specialarbejder i Herning Vorgod Biscuit A/S Inge Lise Kofoed, Herning
 • Kunderådgiver i Sparekassen Kronjylland Lene Nielsen, Hadsten
 • Fhv. mesterstedfortræder i Salon Merci Lene Petersen, Fredericia
 • Produktionsmedarbejder i Tulip Food Company Marie Christensen, Rødekro
 • Manager i SAS Ground Handling Denmark A/S Michael Højbjerg, Karup J
 • Fhv. privatrådgiver i Den Jyske Sparekasse Palle Asmussen, Farsø
 • Fhv. sekretær på Jyllands-Posten Vita Hansen, Viby J
fortjenstmedaljen i sølv

 • Socialformidler i Job- og Aktivitetshuset Anette Bach Klovnhøj, Vestbjerg
 • Overlærer på Dagnæsskolen Bente Uldall Nielsen, Horsens
 • Musikskolelærer i Fredensborg Kommune Britta Munch Johansen, Fredensborg
 • Kirkesanger i Vester Vedsted Kirke Christian Bennetzen, Ribe
 • Pædagog i Børnehuset Bullerby Dorethe Larsen, Roskilde
 • Social- og sundhedsassistent på Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding-Augustenborg Elke Christensen, Augustenborg
 • Overassistent i Skive Kommune Ellen Bjørn, Skive
 • Ernæringsassistent på Vesterled Plejecenter Inger Line Larsen, Herning
 • Overtrafikkontrollør i Banedanmark Jakob Dige Ohrt, Slagelse
 • Håndværker i DSB Jan Larsen, Hasselager
 • Gartnerformand på Viborg Kirkegård Jens Aage Vigen Larsen, Løgstrup
 • Afdelingsleder i Københavns Byret Kate Kengen, København S
 • Social- og sundhedsassistent på Center Lindegården Lis Duelund Sylvest Olsen, Hedehusene
 • Sygehjælper på Lynghøj Susanne Aarøe Jensen, Køge
 • Centerleder i Qaasuitsup Kommunia Ane Sofie Frederikke Beathe Uldum Sørensen, Qeqertarsuaq
 • Fagkonsulent i SKAT Inddrivelse Anne-Mette Møller, Vejle
 • Skovløber i Naturstyrelsen Nordsjælland Carl Alfred Ansbjerg Jensen, Hillerød
 • Skovløber i Naturstyrelsen Sønderjylland Egon Christensen, Nordborg
 • EPJ-konsulent på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus Gerda Simonsen, Tommerup
 • Arbejdsmiljøkoordinator i Naturstyrelsen Søhøjlandet Hans Jørgen Okholm, Silkeborg
 • Afdelingsleder Qaasuitsup Kommunia Hansine Broberg, Qeqertarsuaq
 • Informationsmedarbejder i Skive Kommune Jens Ole Villadsen Brogaard, Skive
 • Maskinfører i Naturstyrelsens Driftscenter Kaj Larsen, Græsted
 • Skovløber i Naturstyrelsen Vestjylland Kjeld Agerfeld Graversen, Ulfborg
 • Afdelingsleder i KNI A/S Otto Frederik Thomas Møller, Uummannaq
 • Skovarbejder i Naturstyrelsen Nordsjælland Philip Müller Andersen, Hundested
 • Maskinfører på Nordsjællands Maskinstation og i Naturstyrelsen Driftscenter Thomas Vikkelsø Nielsen, Helsinge
 • Ledende regionslægesekretær på Regionssygehuset i Sisimiut Taavannguaq Ane Sofie Rigmor Fleischer, Sisimiut

Fra den 2. april 2015 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Seniorsergent Bjarne Brink Henriksen, Ringsted
 • Seniorsergent Hannibal Carl Leen Nielsen, Frederikshavn
 • Seniorsergent John Birch Pedersen, Regstrup
 • Seniorsergent Niels Kristian Møller Nielsen, Odense SV
 • Korpoal Søren John Pedersen, København K


Fra den 31. marts 2015 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Seniorsergent Birger Nielsen, Aakirkeby

Under den 24. marts 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. Air Purser i SAS Bente Birger Madsen, Karlslunde
 • Bankbetjent i Nordea Bank Danmark A/S Carl Emil Stausbøll, Silkeborg
 • Lagerforvalter i Alfred Priess A/S Erik Skodborg Jensen, Vinderup
 • Cash Management rådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Finn Andersen, Skanderborg
 • Redder i Falck Danmark A/S Finn Emil Larsen, Dronninglund
 • Lastvognschauffør i Kurt & Carlo Christensen A/S Gert Kristensen, Hobro
 • Vagtcentraldisponent i Falck Danmark A/S Gustau Andreas Pedersen, Aarhus C
 • Kontorassistent i Mejlby & Vilsgaard A/S Hanne Merethe Jensen, Øster Assels
 • Fhv. ejendomsmester i Gladsaxe almennyttige Boligselskab Henning Skøttegaard Hansen, Bagsværd
 • ERP System Administrator i Novenco A/S Keld Egon Bak, Næstved
 • Fhv. produktionsmedarbejder i Premier Is - Mejerigaarden A/S Kurt Ib Jørgensen, Vesløs
 • Fhv. Research Associate og laborant i Novozymes A/S Vibeke Holbo, Frederiksberg

Under den 20. marts 2015 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Køreplanlægger i Aarhus Kommune Ango Winther, Viby J
 • Specialist i Kerteminde Kommune Hanne Petersen, Munkebo
 • Konsulent i SKAT Kundeservice Hanne Magne Pedersen, Assens
 • Social- og sundhedsassistent på Borupvænget Inga Tvede Pedersen, Fårup
 • Overlærer på Kirkebjerg Skole Jens Laurits Capion, København SV
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Viborg Jytte Tolstrup Pedersen, Viborg
 • Overlærer på Løgstrup Skole Karl Egon Slot Ravnholt, Viborg
 • Kontorfuldmægtig ved DTU Lisbet Svane Jacobsen, Kgs. Lyngby
 • Fuldmægtig i Slagelse Kommune Ole Grønlund, Korsør
 • Skovløber i Naturstyrelsen Hovedstaden Ole Kristiansen, Skodsborg
 • Specialarbejder i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Pauli Nicolaj Simonsen, Nærum
 • Dagplejer i Tønder Dagpleje Rosa Margrethe Hundebøl, Toftlund
 • Pædagogmedhjælper i Børnehuset Susanne Poulsen, Søborg
 • Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Horsens Vicki Fuglsang, Horsens

Under den 10. marts 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone
 • Administrationschef i Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri Hanne Hansen, Esbjerg Ø
 • Principal Engineer i Haldor Topsøe A/S Tommy Hansen, Tikøb

den kongelige belønningsmedalje

 • Maskinarbejder i Alfa Laval Aalborg A/S Erland Kilde Christensen, Aabybro
 • Coilmedarbejder i Glud & Marstrand A/S Finn Sommerfeldt Nedbo, Ringe
 • Kedelsmed i Alfa Laval Aalborg A/S Flemming Walus Poulsen, Nørresundby
 • Kedelsmed i Alfa Laval Aalborg A/S Hans Jørgen Pedersen, Aalborg SØ
 • Elektriker i Alfa Laval Aalborg A/S Hans Jørgen Høyer, Aalborg SØ
 • Sekretariatsmedarbejder i Sydbank A/S Inge Kiil Nielsen, Bjert
 • Kundemedarbejder i Nordea Bank Danmark A/S Inge Kirstine Lyngsø Jensen, Brønderslev
 • Administrationsmedarbejder i Sydbank A/S Jette Lillelund Bang, Aabenraa
 • Bankrådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Lisbeth Lund Christensen, Hadsten
 • Kundeservicemedarbejder i Danapak Flexibles A/S Povl Henning Olsen, Odense C
 • Fhv. ambulanceassistent i Falck Danmark A/S Werner Schultz, Varde

Under den 9. marts 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. afdelingschef i Vester Kopi A/S Dan Ingvorsen, København NV
 • Kontorleder i DANISH CROWN A/S Per Christian Søe Østergaard Madsen, Sæby

den kongelige belønningsmedalje

 • Kedelsmed i Alfa Laval Aalborg A/S Carsten Østergaard Hansen, Aalborg
 • Maskinarbejder i NCC Roads A/S Finn Aref Hansen, Vejen
 • Maskinmedarbejder i Emerson Process Management Hugo Hansen, Næstved
 • Farmakonom på Åbyhøj Apotek Inge Lise Hansen, Rønde
 • Vagtcentralmedarbejder og uddannelsessupervisor i Falck Danmark A/S Joan Klovborg Holstrup, Silkeborg
 • Flytekniker i SAS Technical Operations Denmark John Alex Jensen, Dragør
 • Kedelsmed i Alfa Laval Aalborg A/S Jørgen Madsen Mortensen, Aalborg
 • El-montør i C.O. Olver EL-ANLÆG A/S Kjeld Rasmussen, Valby
 • Fhv. Shipping Assistent i Maribo Seed International ApS Kurt Billskog Sørensen, Søllested
 • Kedelsmed i Alfa Laval Aalborg A/S Niels Ole Nielsen, Storvorde
 • Butikskonsulent i Arla Foods amba Per Nørgaard Madsen, Herning
 • Fhv. Produktions Planner i SAS Technical Operations Denmark Verner Harald Møller Pedersen, Kastrup
fortjenstmedaljen i sølv

 • Kontorassistent i Københavns Kommune Anita Thomsen, Brøndby Strand
 • Sygehjælper på Bælum Ældrecenter Anna Katrine Toft Riise, Bælum
 • Social- og sundhedsassistent på Aalborg Universitetshospital Annemette Green, Hals
 • Vedligeholdelseschef på fiskerikontrolskibet Vestkysten Bent Lykke Pedersen, Esbjerg Ø
 • Plejer på Sct. Hans Hospital Bente Irene Jensen, Lejre
 • Medhjælper i KNI A/S Boye Thue Josef Mathæus Sigurdsen, Uummannaq
 • Bruger i beskyttet beskæftigelse på Morsø Kompetencecenter Britta Bach Østergaard, Nykøbing M
 • Social- og sundhedsassistent på Psykiatrisk Center Glostrup Dan Ladefoged Larsen, København V
 • Assistent i KNI A/S Gerda Salomine Bolette Dorthe Jakobsen, Paamiut
 • Operationssygeplejerske på Rigshospitalet Hanne Margrethe Larsen, Allerød
 • Social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Møllevangen Inge Birgith Kristensen, Bælum
 • Kontorassistent i Odense Kommune Lis Solveig Lambertus Nielsen, Odense S
 • Kordegn i Marstal Sogn Simon Jønsson Winberg, Marstal
 • Maskinarbejder på Sygehus Sønderjylland Tage Vogelsang Wolff, Sønderborg
 • Pædagogisk leder i Beder Dagtilbud Bente Jul Brix, Harlev J
 • Dagplejer i Dagplejen Vest Bente Vedel Friis Andersen, Brædstrup
 • Social- og sundhedsassistent på Kongshøjcentret Birte Lilly Larsen, Nørre Aaby
 • Kontorfunktionær i Patent- og Varemærkestyrelsen Birthe Ellinor Poulsen, Herlev
 • Teknisk servicemedarbejder i Horsens Kommune Henning Hejmdal Pedersen, Horsens
 • Studiesekretær på Folkeuniversitetet i Aarhus Jette Andersen, Åbyhøj
 • Overlærer på Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Allé Jytte Strycke, Fredericia
 • Specialarbejder i Mariagerfjord Kommune Jørgen Nielsen, Hadsund
 • Sygehjælper i Abildparken Øst Karen Marie Cleemann Nielsen, Sæby
 • Kontorfunktionær i FødevareNordjylland, Aalborg Kirsten Bak Weibrecht, Aalborg Øst
 • Lokomotivfører på Lokalbanen A/S Kjeld Sten Carlsen, Hundested
 • Hjemmehjælper på plejecenter Mødestedet Mona Rechnagel Schmidt, Grindsted
 • Omsorgsmedhjælper på Skovbakken 4 Sonja Marianne Truelsen, Gelsted
 • Sygeplejerske på Nykøbing Falster Sygehus Søren Niels Bøg Hansen, Nykøbing F

Under den 18. februar 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone
 • Grafiker i Lundgreen Grafisk a/s Leif Kristiansen, Horsens

den kongelige belønningsmedalje

 • Tandklinikassistent i Tandlægerne Torvet Anni Møller Sebelin, Juelsminde
 • Fhv. journalist i Syddanske Medier A/S Bjarne Mortensen, Haderslev
 • Fhv. ovnmedarbejder i Glud & Marstrand A/S Bjarne Madsen, Odense C
 • Fhv. revisorassistent i Landbo Limfjord Bodil Johanne Mikkelsen, Skive
 • Fhv. kartonnagearbejder i Smurfit Kappa Danmark A/S Holger Wittke, Almind
 • Fhv. Senior Account Manager i Totalkredit A/S Kaj Nyborg Andreassen, Silkeborg
 • Fhv. bankfuldmægtig i Sydbank A/S Knud Jørgen Rasmussen, Fuglebjerg
 • Fhv. kontorassistent i Peugeot Danmark (K.W. Bruun Import A/S) Lene Jensen, Roskilde
 • Fhv. Trade Finance Customer Officer i Nordea Bank Danmark A/S Marianne Olsen, København N
 • Manufacturing Team Member i Johnson Controls Denmark ApS Ove Larsen, Lystrup
 • Fhv. kleinsmed i Cabinplant A/S Preben Møller, Haarby
 • Fhv. chauffør i Lantmännen Cerealia A/S Svend Aage Nielsen, Fjenneslev
 • Fhv. salgsassistent i Altuglas International Denmark A/S Vibeke Kronborg Larsen, Brønderslev


Under den 13. februar 2015 er efternævnte tildelt


fortjenstmedaljen i sølv

 • Social- og sundhedsassistent på Nordsjællands Hospital Annie Maj Jensen, Frederiksværk
 • Hjemmehjælper i Københavns Kommunes Hjemmepleje Bente Emde Christensen, København Ø
 • Social- og sundhedsassistent i Psykiatrisk Center Hvidovre Hanne Nielsen, Brøndby
 • Anæstesisygeplejerske på Aarhus Universitetshospital Ilse Margit Agerskov, Aarhus N
 • Sygeplejerske på Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Inger Lise Damgaard, Odense C
 • Serviceassistent på Psykiatrisk Center Sct. Hans Jane Elin Rasmussen, Roskilde
 • Jordemoder på Hvidovre Hospital Lene Bertelsen, Frederiksberg
 • Sygehjælper på Hvidovre Hospital Lene Majbritt Rasmussen, Greve
 • Sygeplejerske på Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Lis Madsen, Morud
 • Sygehjælper på Glostrup Hospital Lis Christiansen, Hornbæk
 • Social- og sundhedsassistent på Aarhus Universitetshospital Lis Nymann Svendsen, Viby J
 • Sygeplejerske på Bornholms Hospital Nina Andersen, Rønne
 • Afdelingssygeplejerske på H.C. Andersens Børnehospital Tove Anita Wilhelmsen, Odense SV
 • Operationssygeplejerske på Bornholms Hospital Vivi Anette Kjeldbjerg, Rønne
 • Omsorgsassistent på Vestbo Anne Marie Ellegaard Hansen, Middelfart
 • Anæstesisygeplejerske på Aarhus Universitetshospital Anne-Grethe Højvælde, Aarhus V
 • Sygeplejerske på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus Anne-Marie Hansen, Odense SV
 • Værkstedsassistent på Fabrikken Aalykke Carl Johan Thomsen, Hals
 • Virksomhedskonsulent i Randers Kommune Claus Bøss Christensen, Løgstrup
 • Socialpædagog i Center for Høretab Ellen Herlev, Fredericia
 • Sygehjælper på Ansgarshjemmet Inge-Lis Aakmann Have, Erslev
 • Serviceassistent på Hammel Neurocenter Janne Kjær, Hammel
 • Klinikassistent i Tandplejen Aarhus Joan Frederiksen, Tranbjerg J
 • Socialpædagog på Specialcenter Rabu Jytte Riis, Ribe
 • Konsulent i SKAT Indsats Ketty Anegaard Vestergaard, Skanderborg
 • Bioanalytiker på Regionshospitalet Holstebro Kirsten Nielsen, Aulum
 • Håndværker i Banedanmark Lennart Bødker Jensen, Nyborg
 • Rengøringsassistent på Aarhus Universitetshospital - Risskov Lis Hansen, Egå

Under den 4. februar 2015 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Service Koordinator i Nilpeter A/S Kurt Andersen, Slagelse

den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. QC-assistent i Takeda Pharma A/S Anne Solveig Holberg, Brøndby
 • Fhv. rådgiver i Danske Andelskassers Bank A/S Anton Jacobsen, Løgstør
 • Chauffør i Jens Konrad A/S Arne Anholm Jensen, Silkeborg
 • Fhv. elektriker i AG Electric A/S Bent Erik Janot, Haderslev
 • Kundemedarbejder i Salling Bank A/S Bente Johanne Brogaard, Vinderup
 • Kundemedarbejder i Nordea Bank Danmark A/S Eva Maria Bay, Viborg
 • Privatrådgiver i Sydbank A/S Jytte Rathjen Dantoft, Vamdrup
 • Fhv. tilsynsførende i DONG Energy A/S Leif Henning Andreasen, Bagsværd
 • Farmakonom på Næstved Svane Apotek Lisbeth Hedebo Schomann, Næstved
 • Fhv. bankrådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Peder Kjærsgaard Abildtrup, Ikast
 • Fhv. produktionsmedarbejder i HKScan Denmark A/S Svenning Pedersen Flæng, Vinderup
 • Lageransvarlig i SuperBest Verner Lyngsaa, Kastrup
 • Fhv. kort- og landmålingstekniker i Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S Willy Nygaard Jensen, Horsens

fortjenstmedaljen i sølv

 • Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Viborg Anette Frank, Tjele
 • Teknisk assistent i Vejdirektoratet Anna Marie Præstegaard Grønborg, Ringkøbing
 • Sygeplejerske på Holbæk Sygehus Annette Mørk, Vipperød
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Silkeborg Bente Nielsen, Silkeborg
 • Pædagogisk assistent i Vuggestuen Tårnby Torv 40 Bente Andersen, Kastrup
 • Lønkonsulent i Guldborgsund Kommune Bente Helen Jensen, Nykøbing F
 • Dagplejepædagog i Dagplejen i Aalborg Kommune Britta Kristine Hansen, Tylstrup
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Horsens Hanne Randlev Rasmussen, Odder
 • Pædagogmedhjælper på Saltum Skole Jane Nørgaard Thomsen Mølgaard, Saltum
 • Socialpædagog i Center for Børn og Unge Jytte Elsebeth Jensen, Nyborg
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Herning Lisbeth Kirial, Herning
 • Dagplejepædagog i Dagplejen i Aalborg Kommune Lone Hald, Nørresundby
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Viborg Lone Nørgaard Schou, Viborg
 • Pædagogisk teamleder i Børnehusene Buldervang Myrna Solveig Smith Jagenreuter, Kalundborg
 • Pædagogmedhjælper i Vipperød Børnegård Anne Margrethe Gregers Petersen, Svinninge
 • Tandklinikassistent i Aalborg Kommunes Tandpleje Annemette Nielsen, Aabybro
 • Overlærer på Ørum Skole Ellen Bjørn, Grenaa
 • Overassistent i SKAT Kundeservice Gert Johan Brøtker, Aarhus N
 • Bioanalytiker på Bornholms Hospital Gitte Wetterslev, Rønne
 • Social- og sundhedsassistent på Nykøbing Sjælland Sygehus Jane Klausen, Nørre Asmindrup
 • Hjemmehjælper på Plejecenter Hvenekilden Karen Marie Fallemann, Odense NØ
 • Konsulent i SKAT Inddrivelse Karen Sødal Hjort, Slagelse
 • Sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus Lilli Thude, Esbjerg V
 • Sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus Lisa Susanne Schmidt, Esbjerg V
 • Sygehjælper i hjemme- og ældreplejen i Lemvig Martha Marie Hansen, Lemvig
 • Social- og sundhedsassistent på Næstved Sygehus Randi Jensen, Næstved
 • Overassistent på Rigshospitalet Winnie Stenspil, Brøndby
 • Portør på Gentofte Hospital Åge Rye Nielsen, Holte

Under den 3. februar 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Indkøbschef i Kelsen Group A/S Knud Erik Petersen, Stensved

den kongelige belønningsmedalje

 • Kontorassistent i BHJ A/S Alice Vestergaard Nielsen, Gråsten
 • Salgsassistent i Inspiration A/S Anne Margrethe Steen, Årslev
 • Specialarbejder i Saint-Gobain Weber A/S Bent Kristian Pedersen, Hadsten
 • Distriktschef i Electrolux Home Products Denmark A/S Bent Skovhus Andersen, Tarm
 • Buschauffør i Arriva Danmark A/S Carsten Schou Jørgensen, Roskilde
 • Fhv. maskinarbejder i KP Komponenter A/S Ebbe Mosgaard Jensen, Spjald
 • Fhv. kontorassistent i DHL Freight (Denmark) A/S Else Sieborg, Aalborg
 • Fhv. revisor i Revisionsfirmaet Svendsen ApS Hanne Henningsen, Korsør
 • Fhv. senior analytiker i Nordea Bank Danmark A/S Kaj Flemming Nielsen, Ruds Vedby
 • Fhv. smed i Skamol A/S Knud Dalsgaard Stouby, Roslev
 • Erhvervsrådgiver i Sydbank A/S Lars Ebbe Svennesen, Varde
 • Direktionssekretær i NCC Construction Danmark A/S Mary-Ann Nommesen, Helsinge
 • Fhv. lagerekspedient i COOP - Logistik Svend Erik Christensen, Egtved

Fra den 2. februar 2015 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Seniorsergent Aksel Strandby Hansen, Varde
 • Seniorsergent Bent Christensen, Løkken
 • Finmekanier i Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse Bent Andersen, Korsør
 • Seniorsergent Christian Peter Hansen, Varde
 • Elektronikmekaniker i Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse Erik Christensen, Virum
 • Chefsergent Gert Johannesen, Skive
 • Afdelingsleder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Grethe Godsk Nielsen, Hjørring
 • Materielmester ved Hjemmeværnskommandoen Jan Børge Hansen, Korsør
 • Materielmester ved Værnsfælles Forsvarskommando Jens Grøntved, Hjørring
 • Mekaniker i Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse Jens Martin Dam, Fuglebjerg
 • Seniorsergent Jørn Erlandsen, Sønderborg
 • Afdelingsleder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Kaj Ove Jensen, Frederikshavn
 • Materielforvalter i Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse Kim Svend Jørgensen, Herlev
 • Overkonstabel af 1. grad Michael Christen Christensen, Søborg
 • Korporal Per Rasmussen
 • Overassistent på Forsvarsakademiet Pia Sørensen, Allerød

Fra den 29. januar 2015 at regneer efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Seniorsergent Bent Mikkelsen Kaae, Skanderborg
 • Seniorsergent Jens Carsten Skovgaard Jacobsen, Korsør
 • Marinespecialist Jørgen Rosenlund Jensen, Otterup
 • Marinespecialist Keld Hentze, Risskov
 • Marinespecialist Lene Søndergaard Primdahl, Frederikshavn
 • Seniorsergent Michael Lindenskov, Jerup
 • Marinespecialist Ole Fasterholt, Højbjerg
 • Chefsergent Peter Boe Lundquist, Valby
 • Chefsergent Ulrik Gerberg Nielsen, Hadsund

Under den 23. januar 2015 er efternævnte tildelt


fortjenstmedaljen i sølv

 • Socialformidler i Guldborgsund Kommune Birgitte Jørgensen, Nysted
 • Fagkoordinator i Tønder Kommune Birte Carstensen, Bredebro
 • Sygeplejerske på Sygehus Vendsyssel Else Margrethe Sønderby, Frederikshavn
 • Overtrafikkontrollør i Banedanmark Hans Christensen, Kettinge
 • Teamkoordinator på Vejle Bibliotekerne Helle Kjeldgaard, Billund
 • Konsulent i Herning Kommune Inge-Lise Mørn Pedersen, Herning
 • Controller i Vejdirektoratet Ingrid Susan Kurpershoek, Bagsværd
 • Overlærer på Frederiksberg Skole Jytte Tange, Sorø
 • Rejsebureaukonsulent i DSB Lene Singh, Kastrup
 • Sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital Mariann Sørensen, Galten
 • Assistent i Københavns Kommune Marianne Krogstrup, Frederiksberg
 • Lærer på Kerteminde Byskole Merete Arnberg, Odense S
 • Specialarbejder i Struer Kommune Pea Bech Vestergård, Struer
 • Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Viborg Pia Bach, Viborg

Under den 16. januar 2015 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital Anne-Dorthe Nissen, Viby J
 • Social- og sundhedshjælper i Hjemmeplejen i Nexø Anne-Lise Kofod Sommer, Nexø
 • Sygehjælper på Aarhus Universitetshospital Anne-Mette Dahl Andersen, Låsby
 • Specialist i Københavns Kommune Bente Lonny Vennestrøm Larsen, Greve
 • Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Holstebro Hanne Møller, Vinderup
 • Overassistent på Danmarks Tekniske Universitet Hanne Anita Hansen, Kgs. Lyngby
 • Konsulent på Ringsted Sygehus Irene Jensen, Slagelse
 • Værkstedsleder på Horshøj John Leo Mortensen, Horsens
 • Omsorgsassistent på Limfjordsskolen Jytte Goldschmidt, Ranum
 • Klinikassistent i Tandplejen Aarhus Lene Bang, Tilst
 • Pædagogisk leder i Valnødden Lis Andersen, Højbjerg
 • Kommunikationsassistent i VandCenter Syd Service ApS Marianne Kjærbye, Tommerup
 • Beredskabsassistent i Center for Beredskab Per Nyvang, Korsør
 • Social- og sundhedsassistent i Psykiatrien Øst - Roskilde Torben Damsgaard Pedersen, Roskilde
 • Pædagogmedhjælper i Cannerslundvejens Børnehave Addy Pedersen Mose, Blokhus
 • Sygehjælper på Sydvestjysk Sygehus Conni Højbjerg Nissen, Esbjerg V
 • Sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus Ellen Lyhne, Varde
 • Sygeplejerske på Middelfart Sygehus Else Høllsberg Kongsted, Fredericia
 • Kontorfuldmægtig i Justitsministeriet Hanne Birgitte Broberg, Greve
 • Bioanalytiker på Sydvestjysk Sygehus Inge Marie Bayer, Årre
 • Bioanalytiker på Aarhus Universitetshospital Inge Merete Møller, Sabro
 • Sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus Jette Marianne Gram Nielsen, Esbjerg V
 • Tandklinikassistent i Norddjurs Kommunale Tandpleje Karen Margrethe Nielsen, Grenaa
 • Laboratoriespecialist på Statens Serum Institut Kirsten Beth Hansen, Hvidovre
 • Sygeplejerske på Holbæk Sygehus Kirsten Yvonne Veilmark, Kalundborg
 • Koordinator på Aarhus Universitetshospital Lars Peter Christensen, Risskov
 • Dagplejer i Aalborg Kommune Mette Margrethe Nielsen, Tylstrup
 • Serviceportør på Sydvestjysk Sygehus Peer Ehlers Krucov Skovdal, Bramming

Under den 13. januar 2015 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Overassistent på Glostrup Hospital Anne Kure, Roskilde
 • Laboratoriefuldmægtig på Statens Serum Institut Birgitte Yvonne Kristiansen, København S
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Herning Bodil Dorthea Jensen, Sunds
 • Portørformand på Rigshospitalet Gert Uffe Andersen, København S
 • Portør på Hvidovre Hospital Hans Købsted Eriksen, Brønshøj
 • Plejer på Psykiatrisk Center Sct. Hans Henrik Hedegaard Jessen, Nykøbing Sj
 • Bioanalytiker på Rigshospitalet Inger Johannessen, København N
 • Socialpædagog på Blindecenter Bredegaard Kirsten Rosenløv-Løytved, Hornbæk
 • Portør på Frederiksberg Hospital Kurt Bang Petersen, Hvidovre
 • Sygehjælper på Rigshospitalet Lone Hellstrøm, Brønshøj
 • Specialist bioanalytiker på Gentofte Hospital Lone Anette Andresen, Ballerup
 • Lægesekretær på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Nina Brandt Madsen, Greve
 • Bioanalytiker på Rigshospitalet Ulla Rydahl Johansen, København S
 • Plejer på Psykiatrisk Center Sct. Hans Verner Jensen, Tune
 • Sygehjælper på Rigshospitalet Annette Weber, København Ø
 • Økonomimedarbejder i Hvidovre Kommune Birgit Sørensen, Greve
 • Ergoterapeut på Bispebjerg Hospital Birgit Lindschou Hansen, Værløse
 • Klinikassistent på Aarhus Universitet Birthe Nielsen, Hinnerup
 • Typograf på Aarhus Universitetshospital Eddie Morgan, Aarhus N
 • Leder af Knallertbanen i Høje-Taastrup Kommune Jan Chris Skjald, Roskilde
 • Receptionist på Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Lars Ditlevsen Nielsen, Odense S
 • Social- og sundhedsassistent på Aarhus Universitetshospital Marrianne Andersen, Skanderborg
 • Bioanalytiker på Aarhus Universitetshospital Pia Schjerbeck, Lystrup
 • Social- og sundhedsassistent på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Susan Thorsen, Søborg
 • Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Lemvig Tove Jensen, Lemvig
 • Overassistent i Københavns Kommune Ulla Romsø, København V
 • Sygehjælper på Kristrupcentret Vibeke Tidemand, Randers SØ
 • Specialist i Gentofte Kommune Vibeke Behrmann, Gentofte

Under den 12. januar 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Filialdirektør i Nordea Bank Danmark A/S Jørgen Boutrup Christensen, Odder
 • Afdelingschef i Pedershaab Concrete Technologies A/S Møller Stapris Christensen, Brønderslev
 • Souschef i Den Jyske Sparekasse Verner Kristensen, Møldrup
den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. salgsassistent i STARK Tømmergården Vorbeck Benny Jensen, Randers NØ
 • Kundemedarbejder i Jutlander Bank A/S Bodil Binderup Christensen, Skørping
 • Fhv. driftsassistent i DLG amba Erik Ejner Hansen, Faaborg
 • Fhv. lastbilmekaniker i Scania Danmark A/S Erling Weinkauf, 
 • Fhv. regnskabsmedarbejder i Jutlander Bank A/S Hanne Thomasberg, Nørager
 • Lagermedarbejder i DGS Denmark A/S Hans Jørgen Fuglsang, Thisted
 • Bogbinderiassistent i Formula A/S Kitte Marie Stetter, Auning
 • Fhv. Produktion Planner i Falck Schmidt Defence Systems A/S Kurt Krag, Otterup
 • Flytekniker i SAS Technical Operations Denmark Ole Brøchner Olsen, Kastrup
 • Fhv. frysehusmedarbejder i Bring Frigo A/S Poul Frank Poulsen, Kolding
 • Flytekniker i SAS Technical Operations Denmark Povl Henning Hansen, Greve

Under den 9. januar 2015 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Afdelingsleder på Filadelfia, Epilepsihospitalet i Dianalund Inger Marie Olesen, Barrit

den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. kontorassistent i Johannes Mertz A/S Anni Witt Sønderup, Væggerløse
 • Intern salgsmedarbejder i Expandet Screw Achors A/S Annie Margrethe Jensen, Skævinge
 • Fhv. produktrådgiver i Tryg Forsikring A/S Bente Frederiksen, Smørum
 • Fhv. Sales Engineer i Alfa Laval Aalborg A/S Ejnar Bæk, Storvorde
 • Fhv. produktionsmedarbejder i Tulip Food Company Gert Nissen, Broager
 • Fhv. kontorassistent i Johannes Mertz A/S Helen Jørgensen, Nakskov
 • Produktionsplanlægger i SAS Ground Handling Denmark A/S Henning Werner Petersen, København SV
 • Servicemontør i Electrolux Home Products Denmark A/S Jan Stemann Madsen, Humlebæk
 • Formuerådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Jens Overgaard, Viborg
 • Fhv. reservedelsekspedient i Johannes Mertz A/S Jørgen Wulff Petersen, Søllested
 • Lønningsbogholder i CP Kelco ApS Lillian With, Køge
 • Project Invoicing Secretary i SPX Flow Technology Danmark A/S Lone Jane Willumsen, Værløse
 • Kundemedarbejder i Nordea Bank Danmark A/S Rita Hald, Randers SØ

fortjenstmedaljen i sølv

 • Bioanalytiker på Glostrup Hospital Annegrethe Jørgensen, Måløv
 • Sygeplejerske i Psykiatrisk Center Glostrup Bente Birgitte Giersing, Gentofte
 • Bioanalytiker på Hvidovre Hospital Bente Elmfelt Madsen, Hedehusene
 • Overlærer på Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Christine Beck Nyrup, Haderslev
 • Sygeplejerske på Rigshospitalet Cilla Edith Gudmundsen, Brøndby Strand
 • Sygehjælper på Glesborg Plejecenter Erna Møller Laursen, Ørum Djurs
 • Sygeplejerske på Nordsjællands Hospital Esther Bruun Philipsen, Kvistgård
 • Lærer på Munkebo Skole Finn Mailand Pedersen, Odense C
 • Portør på Rigshospitalet Frank Henning Hansen, Frederiksberg C
 • Bioanalytiker på Hvidovre Hospital Lili Hald Jensen, Albertslund
 • Plejer på Psykiatrisk Center Sct. Hans Robert Nørregaard Strand, Holbæk
 • Bioanalytiker på Hvidovre Hospital Susanne Pelle, Hvidovre
 • Konsulent i SKAT Indsats Svend Erik Vedel Olsen, Korsør
 • Bioanalytiker på Hvidovre Hospital Vibeke Salazar Barrios, Hvidovre
 • Dagplejer i Gentofte Kommune Alice Nielsen, Charlottenlund
 • Social- og sundhedsassistent i plejecenter Møllehuset Dorthe Bagge, Viborg
 • Laboratorietekniker i Fødevarestyrelsens Laboratorium Dorthe Sterndorf Andersen, Rønnede
 • Plejer på Psykiatrisk Center Sct. Hans Elsebeth Sønderup, Præstø
 • Overassistent i Solrød Kommune Gitte Birthe Berglind, Solrød Strand
 • Social- og sundhedsassistent i Region Sjælland - Psykiatrien Øst Jette Hjartdal Ørhøj, Roskilde
 • Laboratoriekoordinator i De Nationale Undersøgelser for Danmark og Grønland John Waldemar Boserup, Værløse
 • Bibliotekar i Statsbiblioteket Karen Margrethe Mønsted, Aarhus N
 • Specialarbejder i Mariagerfjord Vand a/s Leif Hvid Poulsen, Hobro
 • Social- og sundhedsassistent i Thisted Kommune Lisbeth Hornstrup, Thisted
 • Sygehjælper på Fynsgadecentret Marianne Pedersen, Hjørring
 • Kontorfuldmægtig på Syddansk Universitet Merete Benedikte Jørgensen, Odense N
 • Overtrafikkontrollør i Banedanmark Svend Aavirke, Vallensbæk Strand
 • Overlærer på Skolen på la Cours Vej Vicki Kaddarak Gradbøl, Brønshøj

Under den 17. december 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. professionel i Novozymes A/S Alex Frykman Lundgaard, Kalundborg
 • Indkøbs- og produktchef i PAGUNETTE A/S Leif Ove Hansen, Slagelse

den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. kundemedarbejder i Nordea Bank Danmark A/S Anna Pelle Clausen Paamand, Svendborg
 • Fhv. servicerådgiver i vestjyskBANK Anne Kathrine Madsen, Ringkøbing
 • Kundemedarbejder i Nordea Bank Danmark A/S Birgitte Kaae, Lemvig
 • Fhv. souschef i SAS Ground Handling Denmark A/S Connie Ellen Damgaard English, Ringsted
 • Tømrer i Magnus Thomsens Efterfølgere Eli Juul Knudsen, Gistrup
 • Flyarbejder i SAS Technical Operations Denmark Hasse Hansen, Taastrup
 • Eksport Manager i DLF TRIFOLIUM A/S Jan Bent Hansen, Kgs. Lyngby
 • Belysningsmester på Betty Nansen Teatret John Aage Sørensen, Frederiksberg
 • Fhv. salgsassistent i SuperBest Karin Elsebeth Jørgensen, Hjørring
 • Fhv. farmakonom på Stege Apotek Merete Bang Nielsen, Stege
 • Fhv. specialarbejder i Skamol A/S Niels Kristian Hvidbjerg, Nykøbing M
 • Fhv. logistikassistent i Saint-Gobain ISOVER A/S Regnar Joe Fabricius Christensen, Vejle

Under den 10. december 2014 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Sygehjælper på Plejecenter Snorrebakken Anette Mogensen, Nexø
 • Sygehjælper i Fakse Sundhedscenter Anna Birthe Villa, Faxe Ladeplads
 • Rengøringsassistent i Albertslund Kommune Asha Ali Hersi, Vallensbæk
 • Sygehjælper på Plejehjemmet Irlandsvej Conny Kristensen, Kastrup
 • Vicechef i Tórshavn kommune Dorrit Nolsøe, Tórshavn
 • Teamleder Administration i Nukissiorfiit Dorthe Nikoline Regine Ester Broberg, Aasiaat
 • Forskningmedarbejder på Københavns Universitet Frank Eilan Barham, København Ø
 • Sagsbehandler i Rødovre Kommune Inger Wedell Winther, Rødovre
 • Elektriker i Nukissiorfiit Jens Jørgen Peter Jakob Fisker, Qeqertarsuaq
 • Maskinarbejder i Nukissiorfiit Jens Krause Christensen, Aasiaat
 • Kontorpersonale i Tórshavn Kommune Karin Elisabeth Jacobsen, Tórshavn
 • Laborant på DTU Veterinærinstituttet Leif Boldt Eiersted, Frederiksberg C
 • Elværksmedarbejder i Nukissiorfiit Mathias Jens Lars Lange, Aasiaat
 • Automekaniker i HMN Naturgas I/S Michael Kühlmann Sanderson, Havdrup

Under den 9. december 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. overmontør i E Skov Jørgensen A/S Allan Blom Nielsen, Esbjerg V
 • Seniorkaptajn i Scandlines Preben Bæk Nielsen, Hornbæk

den kongelige belønningsmedalje

 • Rejserådgiver i Stena Line Denmark A/S Annelise Jensen, Frederikshavn
 • Erhvervskundechef i Salling Bank A/S Arne Nielsen, Højslev
 • Elektriker i Mårtensson El-installation Ebbe Strandgård Mogensen, Fårevejle
 • Net tekniker i DONG Energy A/S Henning Peter Thomsen, Søborg
 • Operation Manager i Stena Line Denmark A/S Inge Lise Riis, Grenaa
 • Senior revisor i Deloitte Kaj Ove Jensen, Glumsø
 • Kontorassistent i Palsgaard A/S Karen Jensen, Juelsminde
 • Fhv. husassistent i Sinatur Hotel Sixtus Lene Johansen, Middelfart
 • Kundemedarbejder i Spar Nord Bank A/S Maja Hald Kristensen, Suldrup
 • Redder i Falck Danmark A/S Olaf Steenberg, Fredericia
 • Ekspeditionssekretær i Codan Forsikring A/S Peer Bo Pedersen, Frederiksberg C
 • Formuerådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Poul Knudsen, Randers SØ
fortjenstmedaljen i sølv

 • Teknisk assistent i Struer Kommune Anna Nørgård Pedersen, Bækmarksbro
 • Rengøringsassistent på Byggelegepladsen Gemmas Alle Ann-Berit Malte Olesen, Kastrup
 • Sygeplejerske på OUH - Svendborg Sygehus Anne-Lise Sørensen, Faaborg
 • Sygeplejerske på Kolding Sygehus Britta Lundsgaard, Kolding
 • Kontorassistent i Københavns Kommunes Koncernservice Elsebeth Aaskilde, Valby
 • Beskæftigelsesvejleder i Dagtilbud for Demente Esther Petrea Lassen, Aarhus N
 • Plejer i Daghus Viborg Distriktspsykiatri Grethe Evers Jensen, Rødkærsbro
 • Sygeplejerske på Sønderborg Sygehus Harriet Lund, Sønderborg
 • Sygehjælper i Mariagerfjord Kommune Kaja Vestergård Sørensen, Mariager
 • Social- og sundhedshjælper i Kløver/Bjert Hjemmeplejegruppe Karin Lykke Steffensen, Kolding
 • Portør i Demenscentret Pilehuset Klaus Robert Mørck, Brøndby
 • Overlærer på Hospitalsskolen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Lars Eggert Simonsen, Søborg
 • Social- og sundhedsassistent på OUH - Svendborg Sygehus Merete Groth Petersen, Ærøskøbing
 • Pædagog i Børnehaven Mariekjær Ulla Lindholm Bundsgaard, Kolding

Under den 26. november 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. Executive Advisor Engineering i Howden Denmark ApS Benny Møller Hansen, Holmegaard
 • Specialkonsulent i Sydbank A/S Børge Malm Clemmensen, Esbjerg N
 • Fhv. projektchef i Smurfit Kappa Danmark AS Jørn Paaske, Kolding

den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. murer i Ths. Jørgensen & Søn A/S Arnold Frugaard, Haslev
 • Fhv. Customer Service Employee i VWR - Bie & Berntsen A/S Carsten Peter Kjærsgaard, Hinnerup
 • Fhv. specialtekniker på Teknologisk Institut Erling Grandahl Jørgensen, Roskilde
 • Fhv. operatør i DAN CAKE A/S Eva Merete Jørgensen, Give
 • Maskinarbejder i DONG Energy A/S Flemming Fallentin Christensen, Aarhus V
 • Sekretær i DLF TRIFOLIUM A/S Karen Åris Larsen, Hedehusene
 • Fhv. Mechanical Engineer i Howden Axial Fans A/S Kurt Frederiksen, Næstved
 • Fhv. slagteriarbejder på DANISH CROWN Kurt Sørensen, Sæby
 • Metallurg i SABRO A/S Lene Munch Mortensen, Hinnerup
 • Sales Administrator Parts & Service i CNH Industrial Ole Torben Herbst, Køge
 • Fhv. mekaniker i Nyboes Auto ApS Poul Anton Thinggård Kjøller, Klemensker

fortjenstmedaljen i sølv

 • Købmand i KNI A/S Anthonette Kistaraq Marie Batseba Jakobsen, Maniitsoq
 • Områdeleder i KNI A/S Arne Frederik Søren Themotheus Banke, Qasigiannguit
 • Butikschef i KNI A/S Elise Malene Agnethe Frederikke Petersen, Uummannaq
 • Terminalarbejder i Royal Arctic Logistics A/S Evald Lunde Havgaard, Aalborg Øst
 • Overassistent i KNI A/S Gert Tittus Karale Daniel Pivat, Tasiilaq
 • Områdeleder i KNI A/S Hendrik Johan Enok Dalager, Qasigiannguit
 • Overassistent i KNI A/S Inuk Karline Marie Ulrikke Thala Maratse, Kulusuk
 • Handelsassistent i KNI A/S Inukitsorssuaq Hans Morten Jørgen Petersen, Narsaq
 • Souschef i KNI A/S Karen Margrethe Erika Sofie Lorentzen, Paamiut
 • Medarbejder i Hjemmeplejen i Qaasuitsup Kommunia Kristine Ane Pauline Wille, Aasiaat
 • Varecontroller i KNI A/S Nikolai Jens Anthon Thue Svendsen, Sisimiut
 • Sektionsleder i KNI A/S Otto Jørgen Anthon Mikkel Magnussen, Qeqertarsuaq
 • Områdeleder i KNI A/S Sofie Salomine Johanne Petersen, Qasigiannguit
 • Controller i KNI A/S Søren Peter Jørgen Møller, Sisimiut
 • Social- og sundhedshjælper i Center for Sundhed og Ældre Anna-Marie Haugård Olsen, Frederikshavn
 • Social- og sundhedsassistent på Lundebo Specialcenter Britt Lindhardt Hansen, Høng
 • Lærer på Tingbjerg Skole Carin Hagelund Vangsgaard, Vanløse
 • Lærer på Lystrup Skole Conni Agnethe Rugaard, Lystrup
 • Portør på Regionshospitalet Viborg Ejnar Bækgaard Krog, Viborg
 • Overtrafikkontrollør i Banedanmark Erik Trine Hjelme, Slagelse
 • Pædagog på Vissenbjerg Skole Inger Marie Weber, Vissenbjerg
 • Specialist i Københavns Kommune Jytte Rieland Jakobsen, Hedehusene
 • Dagplejepædagog i Dagplejen Syd Karen-Inge Gaarde, Horsens
 • Skovløber i Naturstyrelsen Leif Peter Hummelgård, Sønder Stenderup
 • Pædagog på Udviklingscentret Skansebakken Lise Gammelby, Tørring
 • Laborant på Statens Serum Institut Pia Øllgaard Lind, Herlev
 • Kontorfuldmægtig i DMI Søren Finn Henriksen, Hedehusene
 • Kontorfuldmægtig i Den Uafhængige Politiklagemyndighed Tove Marie Johansen, Aalborg

Under den 28. november 2014 er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Koncernchef i William Demant Holding A/S Niels Jacobsen, København K

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Dommer ved Retten i Næstved Bo Linderoth Rasmussen, Nykøbing F
 • Fhv. koncernchef i Solar A/S Flemming Henze Tomdrup, Hørsholm
 • Underdirektør i SKAT Indsats Lars Jepsen, Beder
 • Dommer ved Retten i Hjørring Mette Søndergaard, Aalborg
 • Underdirektør i SKAT Kundeservice Orla Koch Riishede, Føllenslev
 • Dommer ved Retten i Sønderborg Peter Hageman Christensen, Kolding

Under den 21. november 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone
 • Solution Manager i KMD A/S Donald Dahl Larsen, Aalborg Øst
 • Projektchef i MT Højgaard A/S Finn Juel Hansen, København S
 • Ledningsmester i Aars Fjernvarme a.m.b.a. Karsten Christensen, Aars
 • Entrepriseleder i DEKO loft + væg p/s Leif Jørgensen, Kastrup
den kongelige belønningsmedalje
 • Fhv. kunderådgiver i Sydbank A/S Arne Christensen, Næstved
 • Fhv. specialarbejder i Labofa A/S Bent Balodis Olsen, Skælskør
 • Kontorassistent i Frode Laursen A/S Elisabeth Sørensen, Hammel
 • Reporting Specialist i Nordea Bank Danmark A/S Henning Mosegaard Kvist, Nibe
 • Huslejemedarbejder i KAB Irene Hjelmslund, København NV
 • Tankvognschauffør i Arla Foods Amba Jens Vingum, Tørring
 • Kundemedarbejder i Nordea Bank Danmark A/S Jonna Madsen, Brovst
 • Kundemedarbejder i Nordea Bank Danmark A/S Kaja Jakobsen, Løgstør
 • Teknisk assistent i Bo Rasmussen & Carsten Kragh I/S Kirsten Inge Pedersen, Stubbekøbing
 • Kontorassistent i DS Smith Packaging Denmark A/S Lene Jakobsen, Grenaa

Under den 19. november 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. økonomichef i Skanacid A/S Annette Høybye, Liseleje

den kongelige belønningsmedalje

 • Bankassistent i Nordea Bank Danmark A/S Anne Margrethe Jensen, Sulsted
 • Elektriker i HP El-service A/S Benny Rassing Pedersen, Hadsten
 • Salgsassistent i Würth Danmark A/S Børge Petersen, Kolding
 • Projektleder i SE Carsten Gorm Pedersen, Fanø
 • VVS montør i Københavns VVS A/S Carsten Hoffmann Sørensen, Valby
 • Salgsassistent i Solar Danmark A/S Hanne Lund, Sønderborg
 • Operator Assembly i Terma Aerostructures A/S Henning Staub, Grenaa
 • Kundemedarbejder i Nordea Bank Danmark A/S Inger Marie Esbjerg, Struer
 • Fhv. farmakonom på Stevns Apotek Jytte Østergaard Hansen, Hårlev
 • Fuldmægtig i Den Jyske Sparekasse Karin Lauritzen, Løgumkloster
 • Fhv. farmakonom på Bolbro Apotek Kirsten Madsen, Langeskov
 • Servicemanager i British Car Import A/S Steen Hinsch Houborg, Fredericia
 • Projektkonsulent i Sydbank A/S Svend Holm Jacobsen, Sønderborg

Fra den 18. november 2014 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Seniorsergent Kell Emil Munk, Rønne

Under den 5. november 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Forvalter i Einar Kornerup A/S Stig Meedom, Havdrup

den kongelige belønningsmedalje

 • Serviceleder i JP/Politikens Hus A/S Anne Berger, Vallensbæk
 • Fhv. optometrist i Profil Optik Wichmann Brian Edling, Herning
 • Landbrugsmedhjælper i "Røntved" Børge Christensen, Frederikshavn
 • Intern sælger i BG Burcharth A/S Flemming Hougaard Petersen, Odense N
 • Lastbilchauffør i K.V. Markussen A/S Freddy Christian Sørensen, Fredericia
 • Farmakonom på Nibe Apotek Inge Lise Hjort, Nibe
 • Fhv. lagerekspedient i Han Herreds Reservedelslager ApS Jacob Ranum, Fjerritslev
 • Advokatsekretær i Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab Jette Kirkegaard Sørensen, Silkeborg
 • Pædagogmedhjælper i Fårevejle Børnehave Laila Thor, Fårevejle
 • Farmakonom på Nibe Apotek Nina Sørensen, Nibe
 • Fhv. slagter i Daka Denmark A/S Preben Drachmann, Randers SV
 • Fhv. bogholder i Gram Equipment A/S Sigrid Hass, Vojens
 • Tandklinikassistent ved Tandlægerne Nørretorv I/S Ulla Nielsen, Horsens

fortjenstmedaljen i sølv

 • Ledende lægesekretær på Holbæk Sygehus Anne Madsen, Svinninge
 • Bioanalytiker på Hvidovre Hospital Birgitte Kristensen, Charlottenlund
 • Plejer i Region Sjælland - Psykiatrien Syd Birgitte Lohse Hansen, Vordingborg
 • Værkmester i Statsfængslet ved Horserød Birthe Lübcke, Helsingør
 • Lærer på Sjælsøskolen Bjørn Olsen, Birkerød
 • Skolesekretær på Læsø Skole Else Marie Pedersen, Læsø
 • Beskæftigelsesleder i Statsfængslet i Jyderup Hans Christian Hansen, Greve
 • Sygehjælper på Aarhus Universitetshospital Jane Hauberg Rask Hansen, Tranbjerg J
 • Pædagog på Lellinge Skole og SFO Jette Gudberg Jakobsen, Køge
 • Musikskolelærer på Høje-Taastrup Kommunale Musikskole Kirsten Müller, Taastrup
 • UU-vejleder i Ikast-Brande Kommune Malle Hansen, Engesvang
 • Social- og sundhedsassisent på Sønderborg Sygehus Martha Marie Sølbek, Gram
 • Lægesekretær på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Pia Løvhøj, Ølstykke
 • 1. tandklinikassistent i Hillerød Kommunale Tandpleje Sysser Tvilling, Hillerød

Under den 31. oktober 2014 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Sygeplejerske på Næstved Sygehus Bente Jakobsen, Næstved
 • Portør på Frederiksberg Hospital Brian Christensen Kjær, Søborg
 • Bioanalytiker på Bispebjerg Hospital Eva Brødsgaard, Vedbæk
 • Laboratoriebetjent på Region Hovedstadens Apotek Flemming Stig Busse, Søborg
 • Pædagogmedhjælper i Vuggestuen Kernehuset Gitte Blaaberg Sørensen, Brønshøj
 • Sygehjælper på Hvidovre Hospital Grethe Geisler, Brønshøj
 • Social- og sundhedsassistent på Amager Hospital Hanne Haugaard, Kastrup
 • Sygehjælper på Glostrup Hospital Helle Nielsen, Glostrup
 • Souschef i Børnehuset Blovstrød Ingelise Olsson, Allerød
 • Trafikkontrollør i Trafikselskabet Movia Jan Jensen, Herlev
 • Konsulent, talepædagog og speciallærer på Børneungecenter for Rehabilitering Jens Reimick, Vanløse
 • Konsulent i SKAT Kundeservice Karin Zlatevski, Søllested
 • Pædagog på Lillebæltskolen i Middelfart Lise Axelsen, Middelfart
 • Hospitalsbetjent på Region Hovedstadens Apotek Torben Ole Katz, Brønshøj

Under den 28. oktober 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Filialdirektør i Nordea Bank Danmark A/S Birgit Kaas Madsen, Svendborg
 • Duty Manager i Scandinavian Airlines System Gert Schou Rasmussen, Kastrup
 • Snedker i WO Interior A/S Hans Møller, Randers SØ
 • Fhv. Senior Project Manager i Electrolux Home Products Denmark A/S Ole Bruun Svendsen, Bagsværd
 • Værkfører i HOFFMANN A/S Vagn Henning Frimann, Holmegaard

den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. farmakonom på Løve Apotek Nykøbing F Anne Britta Mortensen, Nørre Alslev
 • Controller i DATEA AS Bente Madsen, Roskilde
 • Fhv. direktionssekretær i Alfa Laval Kolding A/S Hanne Svarrer, Egtved
 • Fhv. kontorassistent i DGS Denmark A/S Hanne Thorsted Jensen, Thisted
 • Fhv. overassistent i Aros Forsikring G/S Helen Inger Granau Winther, Randers NV
 • Fhv. el-montør i Jens Pedersen ApS Henning Skjødt, Ribe
 • Fhv. tarmrenser i DAT-SCHAUB A/S Ivar Jensen Bech, Rønne
 • Fuldmægtig i Codan Forsikring A/S Joan Marguritte Olsen, Kastrup
 • Indkøber i Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Torben Wædele, Frederiksberg C
fortjenstmedaljen i sølv

 • Skovarbejder i Naturstyrelsen Egon Christensen, Holstebro
 • Forsorgsassistent på Pension Avedøre Else Thorning, Herlev
 • Kirkesanger i Tyrstrup og Hjerndrup kirker Hans Peter Bjerregaard Jepsen, Christiansfeld
 • Lærer på Sjælsøskolen Henrik Førster, Ålsgårde
 • Hjemmehjælper i Distrikt Trekløveret Irene Marianne Hansen, Tjæreborg
 • Skovløber i Naturstyrelsen Jens Dyrvig Jensen, Nørre Nebel
 • Ergoterapeut i Psykiatrien - Region Nordjylland Jette Staal Pedersen, Aabybro
 • Trafikinspektør i DSB Kirsten Lindhardt Lund Jensen, Allerød
 • Specialarbejder på Materielgaarden Vej og Park Kjeld Kristensen, Fjerritslev
 • El-montør i Forsyning Helsingør Kurt Dradrach, Ålsgårde
 • Sygehjælper på Aarhus Universitetshospital Lene Schlamovitz, Aarhus V
 • Social- og sundhedsassistent på Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse Mayet Elisabeth Brynildsen, Aalborg SØ
 • Specialist/projektmedarbejder på Work4you Ruth Kühn Thomsen, Viborg
 • Skovarbejder i Naturstyrelsen Viggo Gammelgård Madsen, Ulfborg

Under den 20. oktober 2014 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Fuldmægtig i SKAT Indsats Bent-Ole Hommelgaard Kristensen, Randbøl
 • Bogholderifuldmægtig i Qaasuitsup Kommunia Elisabeth Lea Juliane Maren Nielsen, Upernavik
 • Bioanalytiker på Landssygehuset Eyðna Højgaard Dalsgaard, Miðvágur
 • Social- og sundhedshjælper i Sundhedscenter Søndergården Grethe Hegaard Ballegaard, Brædstrup
 • Overassistent i SKAT Kundeservice Hanne Bilde Greve, Hadsten
 • Sygehjælper i Fynsgadecentret Inge Lise Jensen, Hjørring
 • Overlærer på Søndermarkskolen Irene Nordam, Virum
 • Overlærer på Skolen på Duevej Kirsten Dangkel, Gentofte
 • Korrespondent i Udenrigsministeriet Linda Charlotte Fuchs, Frederiksberg C
 • Klinikassistent i Roskilde Kommune Marianne Østergaard Christensen, Jyllinge
 • Funktionschef/pantefoged i Qeqqata Kommunia Marie-Louise Høgh-Svendsen, Sisimiut
 • Sygehjælper i De gamles hjem Mona Agnete Pedersen Røn, Lemvig
 • Specialkonsulent i SKAT Økonomi Per Korsgaard Sigerstrøm, København V
 • Teamleder for udegrupperne i Ældreområdet Pia Susanne Nielsen, Marstal
 • Overlærer på Kildegårdskolen Alice Kastrup, Skovlunde
 • Bioanalytiker på Nykøbing Falster Sygehus Anelise Manja Hansen, Nykøbing F
 • Bioanalytiker på Køge Sygehus Anna-Grethe Rolsted, Køge
 • Bioanalytiker på Nykøbing Falster Sygehus Anne Christiansen, Nykøbing F
 • Overassistent i Københavns Kommune Anni Møller, Brøndby
 • Ernæringsassisent i Koncernservice Køkken - Slagelse Birthe Nielsen, Fuglebjerg
 • Sagsbehandler i Faaborg-Midtfyn Kommune Connie Kloster Hedegaard, Årslev
 • Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Viborg Ester Larsen, Viborg
 • Sygeplejerske på Roskilde Sygehus Hanne Birthe Bjerrehøj, Roskilde
 • IT-medarbejder i Aabenraa Kommune John Thomsen, Tinglev
 • Konstitueret leder af Hornbæk Skoles SFO Kirsten Merete Grønlund Nielsen, Hornbæk
 • Social- og sundhedsassistent på Aarhus Universitetshospital Kirsten Viola Andreasen, Aarhus V
 • Social- og sundhedsassistent på Sygehus Himmerland, Farsø Lilian Ullits Michaelsen, Farsø
 • Pædagogmedhjælper i Tumlehuset Marianne Larsen, Bjæverskov
 • Plejer i Psykiatrisk Center Sct. Hans Anne Rasmussen, Roskilde
 • Portør på Frederiksberg Hospital Bent Gerhardt Bærntsen, Frederiksberg
 • Tandklinikassistent i Odense Kommunale Tandpleje Hanne Merete Hansen, Odense NV
 • Bioanalytiker på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Helle Reumert Van Lüthje, Faxe Ladeplads
 • Bioanalytiker på Glostrup Hospital Helle Vibeke Skjøth, Hvidovre
 • Hospitalsportør på Bispebjerg Hospital Jan Erik Frithjof, Holbæk
 • Social- og sundhedsassistent på Psykiatrisk Center Ballerup Jette Linnet Nielsen, Rødovre
 • Bioanalytiker på Rigshospitalet Kirsten Marianne Larsen, Allerød
 • Portør på Frederiksberg Hospital Kurt Nielsen, Brønshøj
 • Afdelingsbioanalytiker på Hvidovre Hospital Lisbeth Theil Jørgensen, Nærum
 • Sygeplejerske på Rigshospitalet Susanne Rosenkilde Løvgard, Rødovre
 • Bioanalytiker på Rigshospitalet Suzanne Hertz, Kgs. Lyngby
 • Social- og sundhedsassistent på Behandlingshjemmet Nødebogård Ulla Grethe Bruun Olsen, Gentofte
 • Bioanalytiker på Rigshospitalet, Juliane Marie Centret Vivian Terese Jensen, Hørsholm

Under den 10. oktober 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Faglig ekspert i Nordea Bank Danmark A/S Alex Ravn, Hammel
 • Filialdirektør i Nordea Bank Danmark A/S Jens Christian Bilberg, Aulum
 • Fhv. butikschef i Skoringen/Thomi Sko A/S Inge Lindahl Argayague, Næstved
 • Fhv. lagerchef i G. Funder A/S Knud Ole Sparre Madsen, Vejle
 • Senior Superintendent i MAN Diesel & Turbo Peer Kirkegaard Hansen, Kastrup

den kongelige belønningsmedalje

 • Projektleder i Dan-Corn A/S Andreas Aaberg, Juelsminde
 • Erhvervskundemedarbejder i Nordea Bank Danmark A/S Birgit Johansen, Aalborg
 • Fhv. bager i Kohberg Bakery Group A/S Christian Rudel Jürgensen, Tinglev
 • Fhv. blomsterbinder hos Gartner Jørgensen Elin Marianna Sønder, Samsø
 • Fhv. air purser i SAS Konsortiet Eva Dehn, Haslev
 • Postfuldmægtig i Post Danmark Gert Karl Nielsen, Smørum
 • Bogholder i Viftrup Jespersen A/S Jens Damgaard, Videbæk
 • Senior Operator i Rederiet A.P. Møller A/S John Gamst, Dragør
 • Kundebetjener i Tjenestemændenes Forsikring Lena Elisabeth Carlsson, Virum
 • Fhv. vaskeriassistent i Berendsen Textil Service A/S Merle Kirsten Larsen, Værløse
 • Fhv. bager i Kohberg Bakery Group A/S Nis Callesen, Bolderslev
 • Fhv. kartonnagearbejder i Amcor Flexibles Horsens Søren Ulrik Laasby Møller, Horsens
 • Fhv. laborant i Maribo Seed International ApS Birgit Frederiksen, Holeby
 • Fhv. produktionsmedarbejder i Carletti A/S Connie Lindblad Laursen, Auning
 • Reparatør i DuPont Nutrition Biosciences ApS Erik William Hansen, Grindsted
 • Førstemand i Tømrerfirma Ejner Hansen & Søn ApS Hans Kurt Jacobsen, Hedehusene
 • Speditør i Kuehne+Nagel A/S Henrik Nilsson, København S
 • Fhv. fuldmægtig i PFA Pension Karen Tornhøj Christensen, Vanløse
 • Fhv. ekspeditionssekretær i PFA Pension Lonni Jensen, København S
 • Fhv. produktspecialist i Lemvigh-Müller A/S Mona Rasmussen, Skjern
 • Kontorassistent i G. Funder A/S Ruth Madsen, Vejle
 • Butiks- og regnskabsmedarbejder i KLIFOTH A/S Solveig Kirstine Christensen, Haslev
 • Fhv. analytiker i SAS Ground Handling Denmark A/S Thomas Bindslev, Frederiksberg
fortjenstmedaljen i sølv

 • Landbrugsmedhjælper på Aarhus Universitet Arne Leth Børsen, Hadsten
 • Klinikassistent i Tandplejen Aarhus Bente Hallager Schouby, Lystrup
 • Sygehjælper på Regionshospitalet Randers Britta Charlotte Stensgaard, Randers C
 • Sygehjælper på Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Else Gudmand Matzon, Munkebo
 • Organist i Mårum Kirke Johannes Alfred Albrechtsen, Helsinge
 • Pædagog i Vuggestuen Jægergårdsgade Kirstine Møller Rasmussen, Aarhus C
 • Overtrafikkontrollør i DSB Lena Susanne Pedersen, Roskilde
 • Kontorfuldmægtig ved Retten i Viborg Lisbeth Johansen, Viborg
 • Overlærer på Herningvej Skole Preben Christoffersen, Sulsted
 • Sygehjælper på Regionshospitalet Randers Ruth Kirsten Jensen, Spentrup
 • Bibliotekar på Det Kongelige Bibliotek Therese Høeg Jacobsen, Allerød
 • Ledende lægesekretær på Nykøbing Falster Sygehus Ulla Britt Sørensen, Toreby L
 • Pædagog i Specialcenter Øst Ulla Merete Madsen, Slagelse
 • Banemester i Banedanmark Wilhelm Johansson, Næstved

Under den 6. oktober 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. værkfører i A/S Mogens Frederiksen Automobiler Erik Johansen, Faaborg
 • Exploriumchef i Solar Danmark A/S Poul Toftgaard-Hansen, Kolding
 • Erhvervskundechef i BankNordik Poul Bruun Nielsen, Kastrup

den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. produktionstekniker i Formula A/S Aksel Hald Kristensen, Allingåbro
 • Fhv. bankfuldmægtig i Nordea Bank Danmark A/S Arne Elkjær, Kibæk
 • Fhv. salgsassistent i SuperBrugsen Thisted Erik Renberg, Thisted
 • Fhv. laborant i NCC Roads A/S Finn Olaf Holmark, Brande
 • Farmakonom på Taastrup Apotek Grethe Gøtterup-Tang, Hedehusene
 • Advokatsekretær hos advokat Lars Meilvang Jytte Kirsten Schmidt Rasmussen, Auning
 • Fhv. lagerassistent i Auluna Group A/S Jytte Kirstine Sørensen, Vildbjerg
 • Assistent i SEAS-NVE Holding A/S Kate Petersen, Svinninge
 • Fhv. typograf i Amcor Flexibles Horsens Ole Erngaard Jensen, Horsens
 • Fhv. lastvognschauffør i Kudsk & Nissum A/S Peter Møller Kristensen, Skærbæk
fortjenstmedaljen i sølv

 • Overassistent i Aarhus Kommune Alice Rath Bostrup, Hasselager
 • Trafikinspektør i Banedanmark Annette Friis, Frederiksberg
 • Fuldmægtig i Frederikssund Kommune Conni Birgitte Tanghus, Skibby
 • Social- og sundhedshjælper på Retræten Connie Linea Bisp Schøn, Hvidovre
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Randers Dorthe Vester Hougaard, Ebeltoft
 • Sygeplejerske på Næstved Sygehus Ellen Jette Nyvang, Ringsted
 • Specialist på Slagelse Bibliotekerne Helen Johansen Christensen, Slagelse
 • Plejer i Botilbuddet Sct. Jørgensvej 28-30 Henning Klausen, Viborg
 • Kostfaglig eneansvarlig på Kastanjegården Inge Bodil Jensen, Strandby
 • Overassistent i SKAT Kundeservice Kaja Holm Andersen, Frederikssund
 • Børnehaveklasseleder på Vester Mariendal Skole Kirsten Korup Bech, Aalborg
 • Sygehjælper på Regionshospitalet Randers Lone Wærn Dichmann, Randers NV
 • Skolesekretær på Herstedlund Skole Tove Bagge, Albertslund
 • Museumssekretær på Ny Carlsberg Glyptotek Vibeke Drewsen Holte, København S

Fra den 4. oktober 2014 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Chefsergent Emil Christensen, Humlebæk
 • Marinespecialist Jørn Johannes Pedersen, Gudme
 • Seniorsergent Søren Georg Rudkjær Nordklint, Vejby
 • Seniorsergent Allan Kobstrup, Bjerringbro
 • Seniorsergent Bo Axel Lundgreen, Fredericia
 • Overkonstabel af 1. grad Claus Vedel Pedersen, Kgs. Lyngby
 • Materielmester ved Forsvarets Materieltjeneste Elke Weisbjerg, Greve
 • Materielmester ved Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste Erik Bartholin, Frederiksberg
 • Afdelingsleder ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Flemming Høgh Rosenskjold, Skive
 • Chefsergent Fritz Kristensen, Tønder
 • Seniorsergent Gert Laustsen, Skive
 • Seniorsergent Henning Faber, Brøndby Strand
 • Materielforvalter ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Henrik Kristian Skovrup, Randers SØ
 • Seniorsergent Ingo Andersen, Aalborg SØ
 • Overkonstabel af 1. grad Jens Børge Nielsen, Næstved
 • Seniorsergent Jørgen Heldgaard, Fredericia
 • Materialassistent ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Jørgen Kromann Andersen, Næstved
 • Overkonstabel af 1. grad Kim Alex Nielsen, Bramming
 • Seniorsergent Lars Krogsgaard, Viborg
 • Oversergent Lars Krogh Nielsen, Karup J
 • Seniorsergent Niels Høy Jørgensen, Skive
 • Seniorsergent Peter Hørlyck, Fredericia
 • Kontorfuldmægtig ved Jægerkorpset Svend Erik Jensen, Nørresundby
 • Chefsergent Thomas Schmidt, Asperup
 • Overkonstabel af 1. grad Tonny Bo Nielsen, Vejle
 • Specialarbejder ved Forsvarets Hovedværksteder Torben Bang Jensen, Hjørring

Fra den 1. oktober 2014 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Flyverspecialist Annette Saastamoinen Jørgensen, Ikast
 • Seniorsergent Bent Jørgensen, Pandrup
 • Seniorsergent Bent Christian Jensen, Karup J
 • Fjernskriveroperatør ved Flyvertaktisk Kommando Connie Raabye Thørrenblad Nielsen, Karup J
 • Chefsergent Erik Olsen, Middelfart
 • Flyverspecialist Henrik Munk Jensen, Eskilstrup
 • Seniorsergent Jan Jørgensen, Aarhus V
 • Flyverspecialist Jan Spatzek, Karup J
 • Flyverspecialist Janus Hougaard, Karup J
 • Flyverspecialist Karsten Kodbøl Jensen, Ryomgård
 • Seniorsergent Ken Vesterberg Hansen, Vojens
 • Flyverspecialist Kenneth Mølgaard Holm, Havdrup
 • Oversergent Kirsten Elisabet Andersen, Karup J
 • Seniorsergent Morten Bent Weiland, Gram
 • Oversergent Palle Aage Astrup Brøgger Møller, Aalborg SV
 • Korporal Søren Ellrits Kümler, Sunds
 • Seniorsergent Ulrich Echternach, Gram
 • Seniorsergent Kurt Dalgaard, Haderslev

Under den 22. september 2014 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Værkstedsassistent på Værkstederne ved Rude Skov Anna Camilla Serve, Allerød
 • Plejeassistent i Socialpsykiatrien Vordingborg Bent Bøgeskov Rasmussen, Vordingborg
 • Vandværksmedhjælper i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Bruno Jensen, Slangerup
 • Uddannelsesleder ved Statsfængslet på Søbygaard Eivind Ib Rasmussen, Nyborg
 • Lærer på Solbjergskolen Frederik Peter Salmberg Hansen, Tranbjerg J
 • Overlærer på Vejle Midtbyskole Grete Ørnsbjerg Jensen, Vejle
 • Konsul ved Kgl. Danske Ambassade i Lissabon Inge-Lise Fernandes, 
 • Sagsbehandler i Udbetaling Danmark/ATP Joan Birgit Jørgensen, Kgs. Lyngby
 • Kontorfuldmægtig i Moderniseringsstyrelsen Jonna Kronborg, Albertslund
 • Biblioteksbetjent i Statsbiblioteket Jørn Ustrup, Aarhus N
 • Sygehjælper i Lundgården Kirsten Jensen Ladekarl, Brønderslev
 • Kontormedarbejder ved Kgl. Danske Ambassade i Berlin Lisbeth Annette Clooss, 
 • Overlærer på Katrinebjergskolen Poul Erik Falsig, Risskov
 • Overassistent i Lemvig Kommune Rita Nanny Okkerholm Jensen, Lemvig

Under den 17. september 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje af 1. grad

 • Fhv. salgsdirektør i AL Finans Jan Houborg, København S

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. butikschef i Imerco A/S Ivar Bilenberg, Aakirkeby
 • den kongelige belønningsmedalje
 • Fhv. rejserådgiver i BCD Travel Anne Nistrup Svan, Odense NV
 • Fhv. forsikringsadministrator i Q8 Danmark A/S Annemarie Rasch, 
 • Fhv. salgsassistent i Lindknud Brugsforening Asta Davidsen, Holsted
 • Fhv. chauffør i Fodercentralen Limfjorden Erik Thomsen, Støvring
 • Fhv. laborant i LEO Pharma A/S Eva Kristensen, Ølstykke
 • Fhv. butiksassistent i Kosan Gas a/s Jens Nysom Batsberg, Hals
 • Fhv. Hardware Engineer i Spectralink Europe ApS Johann Sølvsteen, Horsens
 • Elektriker i A/S Poul Larsen Jørgen Küll, Fjenneslev
 • Fhv. økonomiassistent i Dagrofa ApS Kirsten Bodil Flygstrup Pedersen, Roskilde
 • Fhv. butiksassistent i Eurospar Koldby Mona Lisbeth Svaneborg, Snedsted
 • Elektriker i Kemp & Lauritzen A/S Per Olesen, København K
 • Fhv. sekretær i BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Sonja Laursen, Vejle
 • Bryggeriarbejder i Royal Unibrew A/S Svend Semberg Olsen, Nyborg
den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. kunderådgiver i Sydbank A/S Annette Louise Linding Pedersen, Esbjerg
 • Fhv. afdelingsleder i Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Egon Jakobsen, Brovst
 • Fhv. laborant i SmartPractice Denmark ApS Estrid Munksgard Hoff, Slangerup
 • Fhv. økonomiassistent i DAFA A/S Jane Jørgensen, Lystrup
 • Kontorassistent i Ejendomsadministrationen Andelsbo Jette Lis Christensen, Hvidovre
 • Fhv. privatkunderådgiver i Jutlander Bank A/S Johna Mathiasen, Svenstrup J
 • Fhv. produktionsmedarbejder i Hamelin A/S Jørn Havskjær, Brønshøj
 • Farmakonom på Silkeborg Svane Apotek Karen Wedel, Silkeborg
 • Forretningsfører på Han Herreders Ungdomsskole Kirsten Margrethe Bager Sørensen, Fjerritslev
 • Fhv. svejser på Højbjerg Maskinfabrik A/S Kjeld Bundgaard Villadsen, Mårslet
 • Produktionsmedarbejder i Venti AS Povl Erik Jensen, Skanderborg
 • Fhv. bogholder i STARK Bogense Sonja Elind Jensen, Bogense
 • Salgschauffør i Unilever Danmark A/S / Frisko Is Tonny Jacobsen, Hesselager

Under den 16. september 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje

 • Lærer på Krebs' Skole Bente Ingerslev Møller, Kgs. Lyngby

Under den 8. september 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje af 1. grad

 • Filialdirektør i Nordea Bank Danmark A/S Charlotte Langkilde, Frederiksberg C
 • Fhv. kaptajn i Scandlines Danmark A/S Ole Eskild Andersen, Frederiksberg

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Chefrevisor i BDO Kommunernes Revision Ove Georg Andersen, Aabenraa
 • Chefbandagist i Sahva A/S Stig Jensen, Jægerspris
 • Sales Manager i FLSmidth A/S Søren Olaf Jakobsen, Køge
 • Senior kreditkonsulent i Danske Bank A/S Kristian Breinholdt Mikkelsen, Stenløse
  Salgsingeniør i Hans Buch A/S Leif Verner Veng, København S

den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. trykker i Fynske Medier P/S Bjarne Søren Knud Petersen, Odense SV
 • Fhv. planlægningsassistent i HARDI INTERNATIONAL A/S Hanne Elisabeth Bjørn Hansen, Nørre Alslev
 • Privat kunderådgiver i Sydbank A/S Hanne Kramer Andersen, Kibæk
 • Mekaniker i Auto Service P/F Ingibjartur Jóhannes Eivindson Durhuus, Hoyvík
 • Fhv. specialarbejder i Knudsen Køling A/S Johnny Konrad Petersen, Roskilde
 • Assistent i Dansk Supermarked A/S Jytte Birkeslund Madsen, Aarhus C
 • Fhv. regnskabsleder i V. Løwener A/S Kirsten Birk Pedersen, Glostru
 • Fhv. Senior Private Banker i Nordea Private Banking Pia Solveig Lindeberg Nielsen, Vallensbæk
 • Fhv. halbestyrer i Den Selvejende Institution Næshallen Ulla Jessen, Haderslev
 • Research Associate/laborant i Novozymes A/S Vivianne Petersen, Skælskør
 • Assistant Private Banker i Danske Bank A/S Birgit Thomsen, Frederiksværk
 • Kontorassistent i DLF-TRIFOLIUM A/S Birgit Merete Hansen, Viby Sjælland
 • Fhv. salgskonsulent i Mekonomen A/S Erik Callesen Hinrichsen, Haderslev
 • Fhv. møbelsnedker i Niels Roth ApS Finn Rübcke Eriksen, København NV
 • Erhvervsrådgiver i Sydbank A/S Jytte Dahlgaard Nielsen, Viuf
 • Kreditassistent i Dagrofa aps Jytte Kidmose Figen, Roskilde
 • Butiksassistent i SKOT FRAKKER A/S Kamma Rasmussen, Odense SV
 • Teknisk assistent i Anders Dalum Hansen Laila Irena Kromann, Nibe
 • Fhv. hovedkasserer i Nordea Bank Danmark A/S Lone Steen, Nørresundby
 • Fhv. koordinator i Dansk Standard Mariann Wittrup, Gentofte
 • Fhv. Assoc. Building Services i CSC Danmark A/S Ole Jæger Gatten, Brøndby
fortjenstmedaljen i sølv

 • Overlærer på Herstedøster Skole Anni Sigrid Nissen Schmidt, Albertslund
 • Chefkonsulent i SKAT Kundeservice Birgit Hansen, Mårslet
 • Bruger af det beskyttede værksted Å-Center Syd Me-Tri Bjarne Nielsen, Skjern
 • Fuldmægtig i Aarhus Kommune Grethe Stensgaard Egelund, Viby J
 • Borgerservicemedarbejder i Guldborgsund Kommune Henrik Lorentzen, Nykøbing F
 • Musikskolelærer på Hillerød Musikskole Henrik Simonsen, København Ø
 • Bibliotekar på Statsbiblioteket Irene Stadsgaard, Østbirk
 • 1. klinikassistent i Ishøj Kommunale Tandpleje Jytte Svensson, Ishøj
 • Fuldmægtig i SKAT Kundeservice Kirsten Alsbjørn, Værløse
 • Administrativ medarbejder i Hedensted Kommune Kirsten Vadstrup Hansen, Stouby
 • Lærer på Gjellerupskolen Liselotte Færk Klausen, Ikast
 • Lønkonsulent i Greve Kommune Marian Richter Clausen, Greve
 • Pædagogmedhjælper i Sundby Børnehave Marianne Nutzhorn Christensen, Kastrup
 • Administrativ medarbejder i Greve Kommune Vera Grønbæk Dyrmose, Greve

Fra den 3. september 2014 at regne er følgende tildelt
den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Lods Per Kristensen, Hanstholm

Under den 30. august 2014 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Arbejdsformand i Tórshavnar kommuna Esmar Andreasen, Tórshavn
 • Sekretær i Styrelsen for It og Læring Eva Lotte Jensen, Frederiksberg
 • Overlærer på Ebeltoft Skole Eva Møller Larsen, Ebeltoft
 • Konsulent i SKAT Økonomi Jan Augo Hansen, Gadstrup
 • Overlærer på Grønhøjskolen/Mølleholmskolen Jane Aagaard, Frederiksberg C
 • Handelsoverlærer på Handelsskolen Silkeborg Business College Karen Nylev, Silkeborg
 • Konsulent i SKAT Kundeservice Karin Kirsten Hansen, Solrød Strand
 • Skrædder på Aarhus Teater Kirsten Louise Themsen, Aarhus V
 • Specialkonsulent i SKAT Indsats Lis Dagny Eriksen, Svendborg
 • Sygehjælper på Sandmarksbo Plejehjem Marianne Boald Kimbork, Køge
 • Pædagogmedhjælper i Børnehusene Østre Park Mona Garder Rasmussen, Maribo
 • Plejer på Det matrikelløse område Ronnie Thorndahl, Tranbjerg J
 • Fuldmægtig i SKAT Inddrivelse Torben Dam Pedersen, Fredensborg
 • Konsulent i SKAT Kundeservice Ulla Anne-Lise Jensen, København N
 • Beskæftigelsesvejleder i Guldborgsund Kommune Bjarne Bolt Dahlstrøm, Nykøbing F
 • Specialist i Jobcenter Slagelse Erik John Pedersen, Slagelse
 • Borgmestersekretær i Vejle Kommune Eva Damholt Andersen, Hedensted
 • Specialkonsulent i SKAT Indsats Gordon Norman Steffensen, Holstebro
 • Overassistent på Thisted Bibliotek Grethe Kristensen, Thisted
 • Kirkesanger i Jørsby Kirke Hans Jørgen Bak Dinitzen, Nykøbing M
 • Kontorassistent i Hjælpemiddelcentret Helle Lisbeth Jensen, København S
 • Assistent på Udviklingscentret De2Gårde Inga Tolborg, Børkop
 • Specialist i Høje-Taastrup Kommune Jane Julie Remontius, Brøndby
 • Koordinator på Learnmark Horsens Jytte Marie Gantzhorn, Horsens
 • Familieterapeut i Aarhus Kommune Jytte Susanne Feldballe Holm, Aarhus C
 • Teknisk designer i Viborg Kommune Karna Friis Toft, Viborg
 • Fuldmægtig i Tårnby Kommune Kurt Rørbæk Pedersen, Kastrup
 • Overlærer på Stengårdsskolen Ronald Leif Balle Jensen, København K
 • Sygehjælper på Holbæk Sygehus Anita Kirstine Marie Jensen, Gislinge
 • Sygehjælper på Glostrup Hospital Annette Rønnelund, Helsingør
 • Plejer på Psykiatrisk Afdeling Augustenborg-Haderslev Anni Solvejg Petersen, Sydals
 • Sygeplejerske på Silkeborg Sygehus Bente Grønne Hansen, Silkeborg
 • Hospitalsbetjent på Rigshospitalet Jan Mahler, København Ø
 • Social- og sundhedsassistent på Svendborg Sygehus Jonna Nielsen, Odense NØ
 • Portør på Hvidovre Hospital Kim Elmvang, Hvidovre
 • Sygeplejerske på Svendborg Sygehus Kirsten Raakilde Nielsen, Vissenbjerg
 • Ekspeditionssekretær i Arbejdsskadestyrelsen Lars Henrik Christensen, Frederiksberg
 • Ernæringsassistent i Produktionskøkkenet Holbæk Lene Nielsen, Mørkøv
 • Sygeplejerske på Nordsjællands Hospital Lisa Ankjær Gade, Hillerød
 • Portørformand på Hvidovre Hospital Niels Stougaard-Andersen, Farum
 • Serviceassistent i Psykiatrisk Center Sct. Hans Ole Ejnar Daugaard, Roskilde
 • Assistent på Rigshospitalet Susanne Margrethe Larsen, København N
 • Bioanalytiker på Aarhus Universitetshospital Anni Jensen, Galten
 • Social- og sundhedsassistent i Psykiatrien Syd - Vordingborg Birgit Hage Rasmussen, Stensved
 • Sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital Birgith Karen Pedersen, Klarup
 • Værkstedsleder i Viborg Kommune Ellen Nygaard Schwarz, Vodskov
 • Social- og sundhedsassistent på Sygehus Thy-Mors Gerda Jensen, Nykøbing M
 • Plejer på Psykiatrisk Afdeling Middelfart Hanne Kristensen, Middelfart
 • Sygehjælper på Plejecenter Sct. Jørgensbjerg Inger Birthe-Margrethe Frede, Roskilde
 • Bioanalytiker på Nordsjællands Hospital Jessi Parsby, Allerød
 • Lærer på Ordrup Skole Kirsten Melchiorsen, Charlottenlund
 • Fuldmægtig i SKAT Indsats Lena Madsen, Bogense
 • Social- og sundhedshjælper på Mou Plejecenter Lissy Lausen, Storvorde
 • Plejer på Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Pia Søby Jensen, Nørre Aaby
 • Ambulantsygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling Odense Solveig Rennebod Jensen, Tommerup
 • Specialist i Slagelse Kommune Susanne Hansen, Slagelse
 • Tandklinikassistent i Struer Kommunale Tandpleje Anna Grethe Møller Larsen, Struer
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Viborg Bodil Hejlskov, Skive
 • Ernæringsassistent i Produktionskøkkenet Møllevang Bodil Doris Rosenkvist Arlet, Mørkøv
 • Specialkonsulent i SKAT Kundeservice Flemming Hoppe, Stenløse
 • Sygeplejesekretær og sygehjælper på Rigshospitalet Inge Nielsen, Skovlunde
 • Social- og sundhedsassistent i Psykiatrien, Klinik Syd Karen Lisbeth Bols, Aalborg
 • Klinisk neurofysiologiassistent på Aalborg Universitetshospital Lene Nielsen, Vadum
 • Sygeplejerske på Friklinikken, Give Sygehus Lene Pedersen, Give
 • Specialist på Slagelse Bibliotekerne Lene Vedel Olsen, Slagelse
 • Tandklinikassistent i Tandplejen Hedensted Kommune Linda Vibeke Aslak, Hornsyld
 • Sekretær på Rigshospitalet Lis Britta Christensen, Roskilde
 • Sygehjælper på Hvidovre Hospital Lis Panduro Zouzou, Hvidovre
 • Sygeplejerske på Nykøbing Falster Sygehus Marianne Koch Barylak, Nykøbing F
 • Sagsbehandler i Udbetaling Danmark/ATP Per Nielsen, Hvalsø
 • Togfører i DSB Ejvind Birger Lind, Fredericia
 • Fuldmægtig i Esbjerg Kommune Else Bahlke Kristensen, Esbjerg
 • Afdelingsøkonoma på Regionshospitalet Viborg Else Marie Madsen, Tjele
 • Plejer på Plejecenter Møllehuset Else-Maria Bitsch, Karup J
 • Specialarbejder i Hjørring Vandselskab A/S Gert Eriksen Sloth, Hirtshals
 • Sygehjælper på Egebo Grethe Hesselholt, Bjerringbro
 • Socialpædagog på Værkstedet Hesselager Joan Irene Voigt, Hvidovre
 • Pædagogisk medhjælper i Vuggestuen Himmelblå Kirsten Dedenroth Andersen, Brøndby
 • Ledende pedel på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Mogens Jensen, Frederikshavn
 • Kapeloverassistent på Aalborg Universitetshospital Niels Ove Olsen, Dronninglund
 • Pædagogmedhjælper i Børnehuset Mælkevejen Rita Urbrand Laursen, Aarhus N
 • Ledende lægesekretær på Sygehus Vendsyssel Vibeke Nicolaisen, Hjørring
 • Lægesekretær på Gentofte Hospital Anette Broen Stangerup, Hørsholm
 • Administrativ medarbejder i Horsens Kommune Bodil Dam Rasmussen, Hornsyld
 • Social- og sundhedsassistent på Vejle Sygehus Ditte Kalhøj, Vejle
 • Ergoterapeut på Aarhus Universitetshospital Dorte Lundbak, Viby J
 • Portør på Bispebjerg Hospital Freddy Storgaard Pihl, Brønshøj
 • Portør på Hvidovre Hospital Henrik Christian Rolder, Jyderup
 • Lægesekretær på Nykøbing Falster Sygehus Inge Anette Jacobsen, Nakskov
 • Pædagog/pædagogisk konsulent i KABS Ingelis Langgaard Frantsen, Holbæk
 • Portør på Rigshospitalet John Pødenphant, Frederiksberg
 • Rengøringsleder i Landsbyen Sølund Jonna Thomsen, Skanderborg
 • Værkstedsassistent i Krydderen/Aktivitetshuset Sorø Lisbeth Bente Sørensen, Slagelse
 • Social- og sundhedshjælper i Frit Valg Lise Piil Wielandt, Hvalsø
 • Social- og sundhedsassistent på Vejle Sygehus Mona Holm Sørensen, Vejle Øst
 • Lægesekretær på Glostrup Hospital Vivian Hansen, Glostrup

Under den 18. juli 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje af 1. grad

 • Viceområdedirektør i Nordea Bank Danmark A/S Bente Nygaard, Galten

den kongelige belønningsmedalje

 • Bogholder i Syddanske Medier A/S Anette Hyldegård Nielsen, Esbjerg V
 • Salgsassistent i Imerco A/S Annette Bakkebo Pedersen, Køge
 • Driftsleder hos Maribo Seed International ApS Bøje Peiter Olsen, Holeby
 • Ambulanceassistent i Falck Danmark A/S Hans Lars Belling, Hårlev
 • Bankfuldmægtig i Nordea Bank Danmark A/S Ingrid Mandrup Dongsgaard, Tjele
 • Manger Customs affairs i SAS Ground Handling Denmark A/S Jan Lütz, Dragør
 • Fhv. redder i Falck Danmark A/S Jørgen Ole Gyldenløve, Korsør
 • Vurderingsansvarlig i Djursland Bank Kim Bjerg, Allingåbro
 • Overlærer på Kaptajn Johnsens Skole Mai Aina Arnberg, Valby
 • Projekttekniker i CRH Concrete A/S Poul Erik Bærtelsen, Højslev
 • Elektrikersvend i Vinderup El Søren Gudiksen Møller, Vinderup
 • Smed i Schur Consumer Products a/s Torben Andersen, Vejle
 • Fhv. produktionsmedarbejder i Gram Commercial A/S Villy Henry Priess, Vojens

Fra den 6. juli 2014 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv 

 • Overkonstabel af 1. grad Anders Christian Kristiansen, Skive
 • Maskinarbejder ved Forsvarets Hovedværksteder Bent Buhelt, Hjørring
 • Materielmester ved Forsvarets Materieltjeneste Bernhard Spira, Frederiksværk
 • Materielassistent ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Flemming Kristensen, Rønne
 • Overkonstabel af 1. grad Jens Andersen Jensen, Viborg
 • Materielforvalter ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Jens Jørgen Kjær, Aabenraa
 • Materielassistent ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Jens Otto Ranthe, Lundby
 • Overkonstabel af 1. grad John Grevsen, Vejen
 • Specialarbejder ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Johnny Viren Bengtsson, Frederikssund
 • Seniorsergent Jørn Evald Rasmussen, Haderslev
 • Afdelingsleder ved Det Bornholmske Hjemmeværn Svend Aage Olsen, Rønne


Fra den 30. juni 2014 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Oversergent Jens Erik Mygdal Nordentoft, Slagelse

Under den 24. juni 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

   • Driftsleder i Aage Lanngs Fabriker A/S Finn Vestergaard Christiansen, Randers SV
den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. salgsassistent i Coop Danmark A/S Bente Olesen, Høng
 • Servicemedarbejder i Haribo Lakrids A/S Berit Yvonne Christiansen, Faxe
 • Construktor i LEGO Systems A/S Christian Stenderup Christensen, Billund
 • Lærer på Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland Dorte Beck-Jørgensen, Branderup J
 • Salgsassistent i Hånbæk SuperBest Edel Christensen, Sæby
 • Principal Engineer i Haldor Topsøe A/S Erik Løgsted Nielsen, København NV
 • Kontorassistent i IBM Danmark ApS Eva Susanne Ryding, Hørsholm
 • Montør i El:Con El-Anlæg A/S Henning Sørensen, Nimtofte
 • Servicemedarbejder i Saint-Gobain Weber A/S Knud Sall Hansen, Hammel
 • Mejerist på Them Andelsmejeri Kurt Baastrup Kudsk, Them
 • Kunderådgiver i Arbejdernes Landsbank Margit Lisbeth Laursen, Tjæreborg
 • Salgsassistent i PM ENERGI A/S Poul Erik Batsberg, Hjørring
 • Tryksagskoordinator i FDM Susanne Dagmar Nielsen, Taastrup
fortjenstmedaljen i sølv

 • Specialist i Københavns Kommune Anne-Marie Løfqvist, Søborg
 • Tandklinikassistent i Tandreguleringen I/S Annette Kongebro, København S
 • Overlærer på Snekkersten Skole Bent Vogt Rasmussen, Hornbæk
 • Pædagogmedhjælper i Børnehuset Kildespring Benthe Johansen, Herlev
 • Specialist i Randers Kommune Birgit Nathan, Randers NV
 • Tandplejer i Tandreguleringen I/S Elsebeth Brødholt, København K
 • Pædagog i Socialpædagogisk Center Hanne Madsen, Næstved
 • Gartner i Holbæk Kommune Hans Ejner Jensen, Vig
 • Rengøringsassistent i Brønderslev Kommune Ingerlise Johansen Jensen, Asaa
 • Borgerservicekonsulent i Frederikshavn Kommune Jytte Mulvad Knudsen, Frederikshavn
 • Social- og sundhedsassistent på Sygehus Vendsyssel Mille Franksen, Hjørring
 • Tandklinikassistent i Tandreguleringen I/S Susanne Hansen, Vallensbæk Strand
 • Anæstesisygeplejerske på Svendborg Sygehus Thora Elisabeth Hulvej Andersen, Odense S
 • Overlærer på Skærbæk Distriktsskole Tove Lilian Tersbøl, Skærbæk
 • Tandklinikassistent i Guldborgsund Tandpleje Anne Due Hansen, Stubbekøbing
 • Klinikassistent i Børne- og Ungdomstandplejen, Københavns Kommune Annita Krøger Olsen, København S
 • Social- og sundhedsassistent på Aarhus Universitetshospital Bente Kirshøj Stokholm, Rønde
 • Pædagogmedhjælper i Børnenes Univers Grindsted Syd Bodil Stephansen, Sønder Omme
 • Social- og sundhedsassistent i Center Rosenvænget Elisabeth Toft, Randers NV
 • Social- og sundhedsassistent på Odense Universitetshospital Erna Hansen, Odense M
 • Bibliotekar på Det Kongelige Bibliotek Hanne Møgelberg, Holte
 • Social- og sundhedsassistent på Aarhus Universitetshospital Karen Povlsen, Hadsten
 • Bibliotekar på Randers Bibliotek Karin Schjødt Worm, Randers SØ
 • Husassistent på Svendborg Sygehus Kirsten Groth Hansen, Ærøskøbing
 • Sygehjælper i Ældrecentret Møllermærsk Marianne Thuesen, Aabenraa
 • Hjemmevejleder i Boformen Nordstjernen Susanne Hersleb Kristensen, Brønderslev
 • Husassistent på Birkebakken Ulla Bloch, Odder
 • Sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital Aase Nielsen, Aalborg

Under den 23. juni 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Bogholder i Select Sport A/S Ina Betty Petersen, Hillerød
 • Slagtermester i DANISH CROWN Poul Hansen, Ribe
 • Indkøbsdirektør i T. Tholstrup Catering ApS Rigmor Christensen, Frederiksberg C
 • Filialchef/Account Manager i Stena Recycling A/S Svend Carlo Hansen, Struer

den kongelige belønningsmedalje

 • Payroll Manager i GN Store Nord A/S Bitten Johansen, Hellerup
 • Fhv. økonomiassistent i DANISCH CROWN Christian Stensgård, Gesten
 • Intern salgstekniker i Kyocera Unimerco A/S Ernst Mikkelsen, Sunds
 • Fhv. slagteriarbejder  i DANISH CROWN Hanne Zadstrov Pedersen, Store Merløse
 • Savværksarbejder i P.A. Savværk Korinth A/S Hans Christian Prinsholm, Faaborg
 • Direktionssekretær i Shoe-d-vision Amba Jonna Berngruber, Lystrup
 • Konsulent i Forsikringsselskabet SEB Link A/S Marianne Hedegaard Arendal, København Ø
 • Konsulent i Codan Forsikring A/S Morten Birch Olsen, Roskilde
 • Smed i Wicotec Kirkebjerg A/S Steen Baunehøj Jensen, Lejre
 • Systemudvikler i Coop Danmark A/S Svend Bødker Rasmussen, Albertslund

fortjenstmedaljen i sølv

 • Kordegn i Brande Kirke Aksel Rauff, Brande
 • Dagplejer i Vesthimmerlands Kommune Annagrete Larsen, Aars
 • Driftsleder i DSB Trafik Birthe Holm, København S
 • TV-Inspektør i DR Bjarne Løbner-Olesen, Søborg
 • Pædagog i Bispehøjens Børnegård Bodil Kolding, Holbæk
 • Husassistent på Sydvestjysk Sygehus Bodil Laura Mahler, Ribe
 • Økonomifuldmægtig på Handelsfagskolen Inge-Merete Nielsen, Odder
 • Overlærer på Møn Skole Jan Erik Hansen, Stege
 • Fængselsbetjent ved Statsfængslet i Vridsløselille Jette Lea Johnsen, Albertslund
 • Dagplejekonsulent i Kolding Kommune Jytte Hjorth, Kolding
 • Gartner på Fredericia Kirkegårde Jørgen Heise Olsen, Fredericia
 • Specialarbejder i Lejre Forsyning Leif Bjerring Nielsen, Hvalsø
 • Sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus Vibeke Bach Sørensen, Esbjerg
 • Specialarbejder i Guldborgsund Kommune Willy Gaarsted, Nørre Alslev
 • Køkkenassistent i Troldhede Ældrecenter Anna Grethe Fjord Storm, Videbæk
 • Socialpædagog i Botilbuddet Frøgårds Alle Annette Biering Andersen, Bagsværd
 • Anæstesisygeplejerske på Svendborg Sygehus Birthe Vagtholm Hemmingsen, Bogense
 • Husassistent i Kildegade Bo-døgn tilbud Elin Buhl Hansen, Hornsyld
 • Sygeplejerske på Sygehus Thy-Mors Elin Vestergaard Jensen, Snedsted
 • Sygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Inge Marie Pedersen, Vejle
 • Fhv. hjemmehjælper i Gladsaxe Kommune Irene Nina Larsson, Søborg
 • Havneformand i Royal Arctic Line A/S Isak Andreas Karl Cortzen, Ilulissat
 • Specialkonsulent i SKAT Indsats Jette Lemvig Pedersen, Helsinge
 • Sygeplejerske på Kolding Sygehus Jonna Leidecker, Kolding
 • Fhv. pædagog i Børnehuset Sæbygaardvej Karen Edel Christensen, Frederikshavn
 • Sygeplejerske på Slagelse Sygehus Kirsten Lydia Korsbæk, Slagelse
 • Sekretær i Vejle Kommune Kristine Villadsen, Bredsten
 • Hjemmevejleder i Roskilde Kommune Lis Højmark Lund, Kirke Hyllinge


Fra den 20. juni 2014 at regne er følgende tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Lods Ivar Svane, Kalundborg

Fra den 19. juni 2014 at regne er følgende tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Lods Bjarne Gaj Rosenkvist, Fredericia

Fra den 18. juni 2014 at regne er følgende tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Lods Christian Mehlsen, Nykøbing M

Under den 16. juni 2014 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Specialkonsulent i SKAT Indsats Asger Laustsen, Randers NV
 • Overassistent i Holstebro Kommune Bente Holm Johansen, Holstebro
 • Specialkonsulent i SKAT Indsats Hanne Bach, Skovlunde
 • Skovfoged i Naturstyrelsen Hans Nedergaard-Hansen, Karup J
 • Gartner og teamleder i Vejle Kirker og Kirkegårde Hans Jørgen Kjær Mortensen, Vejle Øst
 • Borgerrådgiver i Holstebro Kommune Hans Peter Holmgaard, Holstebro
 • IT-medarbejder i Udenrigsministeriet Jan Pedersen, Ballerup
 • Fuldmægtig i Københavns Borgerrepræsentation Jeannette Maria Pautsch, Herlev
 • Løn- og personalemedarbejder i Uddannelsescenter Holstebro Leila Bang Larsen, Holstebro
 • Fuldmægtig i Herning Kommune Lisbet Høgsbjerg Krøjgaard, Herning
 • Konsulent i SKAT Indsats Pia Thorsen, Borup
 • Sygehjælper i Gefionshave Susanne Valberg Rasmussen, Horsens
 • Pædagogmedhjælper i Børnegården Nejs Ulla Birgitte Paulsen, Broager
 • Faglærer på AMU SYD Vibeke Olsen, Nørre Aaby
 • Sygehjælper i Ældrecentret Enghaven Anne Mathilde Jørgensen, Skjern
 • Laborant i Fødevarestyrelsen Annie Holgaard, Egå
 • Overlærer på Farstrup Skole Helge Christiansen, Nibe
 • Chefkonsulent i SKAT HR og STAB Helge Hofman Svendsen, København Ø
 • Overassistent i Herlev Kommune Henrik Hansen, Herlev
 • Håndværker i DSB vedligehold a/s Jesper Sandberg, Brabrand
 • Specialist i Odense Kommune Karen Westermann Løwenstein, Munkebo
 • Overassistent i Køge Kommune Karin Trane, Køge
 • Sygeplejerske på Bostedet Algade Lis Andersen, Snedsted
 • Social- og sundhedsassistent i Center Lindegården Lis Ulla Lund, Roskilde
 • Social- og sundhedshjælper på Kastanjegården Lissy Krista Lauridsen, Aulum
 • Specialkonsulent i SKAT, HR og Stab Margit Pedersen, Frederikshavn
 • Laboratoriefuldmægtig på Aarhus Universitet Margit Skriver Rasmussen, Auning
 • Sagsbehandler i ATP/Udbetaling Danmark Pia Poulsen, Nærum

Under den 13. juni 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Projekteringsleder i MT Højgaard A/S Henning Bartz, Fredensborg

den kongelige belønningsmedalje

 • Pædagog i Børnehuset Marievang Anne Grethe Baisner, Slagelse
 • Gartner i Palsgaard Gods A/S Asger Kristian Jensen, Barrit
 • Salgsassistent i Robert Bosch A/S Birthe Drachmann Andersen, Smørum
 • Salgsassistent i Aage Müller Doris Eliasen, Roskilde
 • Underwriter i Topdanmark Forsikring A/S Edith Merete Henriksen, Greve
 • Blikkenslager og rørlægger i Niels Kalhave A/S Henning Hjortshøj Knudsen, Tjele
 • Intern sælger i Besko A/S Iver Scherrebeck, Haderslev
 • Trafikassistent i SAS Ground Handling Denmark A/S Jette Helt, Kastrup
 • Fhv. projektleder i Tryg Forsikring A/S Jette Plesner-Jacobsen, Gentofte
 • Overpostbud på Frederiksberg Postkontor John Topp Lassen, Hvidovre
 • Regionssekretær i Falck Danmark A/S Jytte Frøstrup Jensen, Gistrup
 • Fhv. fuldmægtig i Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Rudi Gam, København Ø
fortjenstmedaljen i sølv

 • Fuldmægtig i Furesø Kommune Annette Kjær Hornshøj Krogh-Rasmussen, Værløse
 • Sagsbehandler i Jobcenter Aabenraa Bodil Nielsen, Aabenraa
 • Specialist i Vordingborg Kommune Dorthe Petersen, Vordingborg
 • Overassistent i Københavns Kommune Eva Anna Kristine Harkjær, København S
 • Overlærer på Ellebækskolen Inger Alstrup Lie, Holstebro
 • Pædagog på Lindehøjskolen Inger Birgitte Munkgaard Jacobsen, Rødovre
 • Bibliotekar i Halsnæs Kommune Inger Margrethe Larsen, Skævinge
 • Laboratoriefunktionær på Aarhus Universitet Jane Pauli Larsen, Hørning
 • Assistent på Guldborgsund-bibliotekerne Jette Brandt, Nykøbing F
 • Assistent i Københavns Kommunes Voksentandpleje Marianne Borg, Greve
 • Overlærer på Christiansfeld Skole Marianne Smits, Christiansfeld
 • Fuldmægtig i Odense Kommune Marna Svendsen, Odense C
 • Fuldmægtig i Aarhus Kommune Susanne Holm, Beder
 • Assistent på Gentofte Hovedbibliotek Torben Palle Sørensen, Gentofte
 • Pædagog i Børnehuset Højmarksvej Anne Lindholt Bjerre, Dyssegård
 • Sygehjælper på Tirsdalens Plejehjem Annie Aarup Petersen, Randers SØ
 • Kontorassistent på Randers Bibliotek Bente Larsen, Randers SV
 • Lærer på Munkevængets Skole Bodil Egeløkke Frederiksen, Kolding
 • Værkstedsassistent i Den Sociale Virksomhed Guldborgsund Finn Kirsgaard Larsen, Sakskøbing
 • Social- og sundhedshjælper på Stigtebo Plejecenter Henny Christensen, Tranekær
 • Beskæftigelsesvejleder i Sundhedscenter Søndergården Karen Christensen, Brædstrup
 • Overlærer på Strandskolen Kjeld Johannes Baarstrøm, Viby J
 • Sygeplejerske på Odense Universitetshospital Lillian Kloth Petersen, Odense NV
 • Fuldmægtig i Vejen Kommune Lone Nielsen, Vejen
 • Sygeplejerske på Odense Universitetshospital Poula Marie Andersen, Munkebo
 • Vagtmester på Aalborg Universitet Rene Nielsen, Aalborg
 • Pædagogmedhjælper i Børnehuset Baggersvej 17 Ulla Andersen, Frederiksværk
 • Pædagogisk leder ved dagplejen i Sølyst Dagtilbud Ulla Groth Berntsen, Aarhus N
 • Sygeplejerske på Odense Universitetshospital Bente Irene Pedersen, Stenstrup
 • Sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus Birgit Løvlund Johansen, Ribe
 • Sygehjælper på Aalborg Universitetshospital Birgitte Retvig, Aalborg SV
 • Økonoma på Sydvestjysk Sygehus Clara Nielsen, Grindsted
 • Funktionsbestemt overassistent i Region Syddanmark Dora Vindfeld Beck, Ribe
 • Sygeplejerske på Sygehus Sønderjylland - Haderselv Sygehus Else Hansen, Haderslev
 • Bioanalytiker på Aarhus Universitetshospital Else Marie Nielsen, Solbjerg
 • Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Randers Eva Simonsen, Randers SØ
 • Sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital Hanne Knudsen, Egå
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Viborg Inge-Lise Kjeldgaard Mortensen, Skive
 • Afdelingsleder i Hinnerup Fritidscenter Sanne Drachmann, Hinnerup
 • Sagsbehandler i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Tinny Bendixen, Skovlunde
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Herning Tove Mølgaard Nørgaard, Holstebro
 • Kontorleder på Himmelev Gymnasium Ulla Sørensen, Viby Sjælland

Fra den 11. juni 2014 at regne er efternævnte tildelt 

den kongelige belønningsmedalje 

 • Massør Niels-Jørn Hjermind, Mårslet

Under den 4. juni 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Leder i Fransgård Maskinfabrik A/S Arne Nielsen, Farsø
 • Overmontør i Varmecentralen A/S Kaj Erik Holmberg, Glostrup
 • Communication Officer, S&AM DK i Nordea Invest Fund Knud Risager Hvistendahl, Charlottenlund
den kongelige belønningsmedalje 

 • Produktionsmedarbejder i A/S Sæby Fiske-Industri Anna Marie Thomsen, Sæby
 • Fhv. salgsassistent i Coop Danmark A/S Anna-Lise Mortensen, Viby J
 • Assistent i DLR Kredit A/S Birgit Hansen, Greve
 • Registreret revisor i Martinsen Ellen Kirstine Rask, Vejle
 • Fhv. IT-medarbejder i Vestjysk Bank A/S Else Marie Vrist, Lemvig
 • Fhv. kvalitetskontrolassistent i Tulip Food Company Erik Møller Nielsen, Børkop
 • Teknisk assistent i Verdo Entreprise A/S Ester Busk, Randers NV
 • Kartonnagearbejder i DS Smith Packaging Denmark A/S Kurt Dalgaard, Grenaa
 • Mekaniker i Titan Lastvogne A/S Per Mogens Ib Jakobsen, Ringsted
 • Trivselschef & HR i Coop Danmark A/S Pia Lone Kihlberg, Roskilde
 • Drift- og servicetekniker i TDC A/S Poul Larsen, Virum

Under den 2. juni 2014 er efternævnte tildelt 

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. butikschef i Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Ove Guldager Pedersen, Skjern

den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. licensmanager i DBU Benny Jacobsen, Frederiksberg C
 • Overlærer på Bagsværd Kostskole og Gymnasium Bente Girbo-Sørensen, Kgs. Lyngby
 • Lønningsbogholder i Kosan Gas a/s Britha Nielsen, Brabrand
 • Farmakonom på Elefant Apoteket i Holbæk Dorrit Klose Jensen, Holbæk
 • Flight Data Specialist i SAS Hans Svane, Kastrup
 • Skoekspeditrice i Paw Sko ApS Lise Beyer Buby, Rødovre
 • Kundemedarbejder i Arbejdernes Landsbank Liz Wingaa, Frederiksberg
 • Økonomiassistent i Bossard Denmark A/S Lone Pedersen, Rødovre
 • Salgskonsulent i Falck Danmark A/S Ole Grønborg Nielsen, Nibe
 • Økonomikonsulent i BDO Statsautoriseret revisonsaktieselskab Svend Erik Andersen, Viborg
 • Reparatør i Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Thorkild Mathiesen Lautrup, Skærbæk
 • Fhv. redder i Falck Danmark A/S Torben Ulrik Jørgensen, Vejle
 • Advokatsekretær i Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger Aase Stenstrup Friis, Esbjerg N

fortjenstmedaljen i sølv

 • Fuldmægtig i Esbjerg Kommune Alice Rahbek Jensen, Esbjerg Ø
 • Specialkonsulent i SKAT Indsats Anders Stig Borring, Næstved
 • Overlærer på Mosedeskolen Anette Lund, Karlslunde
 • Overassistent i SKAT Kundeservice Anne-Grethe Stoltz Larsen, Smørum
 • Overlærer på Gram Skole Dorthe Klingenberg Petersen, Haderslev
 • Social- og sundhedsassistent på Vejle Sygehus Ellen Skov Gårde Jensen, Give
 • Kontorassistent i Københavns Kommune Gitte Bengtson, Hvidovre
 • Overlærer på Dueholmskolen Henrik Grandjean-Thomsen, Nykøbing M
 • Fuldmægtig i SKAT Indsats Inge Lise Lieberoth, Glostrup
 • Beskæftigelsesrådgiver i Vejle Kommune Inger Marie Wigant, Vejle Øst
 • Overlærer på Herstedvester Skole Kent Øskov Knudsen, Herlev
 • Fuldmægtig i SKAT Indsats Lene Marie Henriksen, Otterup
 • Specialkonsulent i SKAT Indsats Lone Daugaard Truelsen, Kastrup
 • Specialkonsulent i SKAT Indsats Torben Steensboe Lang, Otterup

Fra den 31. maj 2014 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Flyverspecialist Vagn Hareskov, Haderup


Under den 28. maj 2014 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv 

 • Pædagogmedhjælper i Børnehuset Skrænten Anne Margrethe Heidner, Hvalsø
 • Specialist i Gentofte Kommune Connie Helver, Vallensbæk
 • Specialist i Lolland Kommune Gitte Marianne Møss Hermann, Holeby
 • Sygeplejerske på Give Sygehus, Friklinikken Inge Marie Jakobsen, Give
 • Lægesekretær på Aarhus Universitetshospital Kirsten Rubin, Risskov
 • Specialist i Gladsaxe Kommune Linda Høøck Nilsson, Herlev
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Holstebro Lis Bæk, Holstebro
 • Assistent i Københavns Kommune Lis Bente Olsen, Glostrup
 • Konsulent i SKAT Kundeservice Marianne Kyllesbech, Ishøj
 • Maskinfører i Tórshavn Kommune Pauli Erhardt Mortensen, Argir
 • Pædagogmedhjælper i Børnehuset Hirtshals Rita Anette Pedersen, Hirtshals
 • Socialpædagog i Bo og Naboskab Sydlolland Solveig Kaad, Maribo
 • Pedel i Tórshavn Kommune Súni Hammer, Tórshavn
 • Overtrafikkontrollør i DSB Susanne Hilleborg Sørensen, Næstved


Fra den 27. maj 2014 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Flyverspecialist Alice Snitgaard, Børkop
 • Seniorsergent Arne Bach Nielsen, Højslev
 • Seniorsergent Bjørn Stephensen, Jægerspris
 • Oversergent Brian Vagn Christensen, Aalborg Øst
 • Flyverspecialist Egon Iver August Selch, Christiansfeld
 • Flyverspecialist Henning Sallingbo Smedegaard Olsen, Karup J
 • Seniorsergent Jan Holger Dahlgren, Stoholm Jyll
 • Seniorsergent Jens Ove Lyby Sigvardsen, Haderup
 • Seniorsergent Jørn Carsten Andersen, Viborg
 • Seniorsergent Kenni Elleby Holm, Aakirkeby
 • Seniorsergent Kjeld Bjarne Flammild, Viborg
 • Flyverspecialist Leif Kielgast, Rønne
 • Seniorsergent Milton Jørn Kristensen, Holte
 • Flyverspecialist Niels Peder Jensen, Karup J
 • Seniorsergent Palle Jørgen Christensen, Viborg
 • Flyverspecialist Torkil Kristensen, Aalborg SØ
 • Seniorsergent John Henriksen, Kolding
 • Skolebiblioteksassistent i Middelfart Kommune Anette Wåst Vittrup, Middelfart
 • Bioanalytiker på Landssygehuset Anna Poulsen, Hoyvík
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Herning Anna-Lisse Ingemann, Herning
 • Socialpædagog i Træværkstedet Birte Jensen, Gentofte
 • Klinikassistent i Tandplejen på Pilehaveskolen Dorthe Læsøe Rasmussen, Vallensbæk
 • Kontorassistent i Børnefamiliecenter København Eva Lemmé Hansen, Vanløse
 • Assisterende afdelingssygeplejerske på Regionshospitalet Herning Ingrid Elisabeth Jørgensen, Herning
 • Sygeplejerske på Sygehus Sønderjylland Jette Dreier, Sydals
 • 1. tandklinikassistent i Næstved Kommunale Tandpleje Jette Helle Nielsen, Næstved
 • Pædagogmedhjælper i Gilbjerg Børnehuse Karin Levin Bjerking, Vejby
 • Pædagogmedhjælper i Lindehuset Lydia Fuglsig Søberg, Vojens
 • Tandklinikassistent i Næstved Kommunale Tandpleje Marianne Sønderup, Næstved
 • Bioanalytiker på Landssygehuset Pauline Sedea Sylvia Poulsen, Hoyvík
 • Overassistent i Aalborg Kommune Suzanne Schiellerup Christensen, Aalborg SØ
 • Overassistent i Københavns Kommune Birgitte Sigrid Hedegaard, København N
 • Overlærer på Kirstinebjergskolen Bodil Kjestine Borch, Fredericia
 • Specialist i Næstved Kommune Else-Marie Jensen, Glumsø
 • Klinikassistent i Bankagerskolens Tandklinik Helle Pape, Horsens
 • Overtrafikkontrollør i Banedanmark Kaj Egon Hansen, Nykøbing F
 • Tandklinikassistent i Varde Kommune Ketty Kruse Kristensen, Ølgod
 • Overassistent på Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Kirsten Horsbøl Petersen, Tarm
 • Lærer på Rørkjær Skole Lena Marie Schmidt Hansen, Esbjerg V
 • Fuldmægtig i Allerød Kommune Lene Linding Hansen, Hillerød
 • Pædagogmedhjælper i Poppellunden Marianne Strange, Svendborg
 • Fuldmægtig i Næstved Kommune Merete Sonja Cordes Johansen, Næstved
 • Trafikinspektør i DSB Per Elgaard, Vallensbæk Strand
 • Specialarbejder på Nordre Skole Peter Otto Christen Jensen, Viborg
 • Kontorassistent på Vejle Bibliotekerne Susanne Marie Thornemann Østergaard, Vejle Øst


Fra den 26. maj 2014 at regne er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje

 • Kammertjener Allan Hjorth Baunsgaard, København K
 • Livrist Brian Birk Danielsen, Odense SV


Under den 23. maj 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. direktør i Junget A/S Jørn Biehl, Hadsten

den kongelige belønningsmedalje

 • Farmakonom på København Linde Apoteket Anette Merry Toft, Brønshøj
 • Senior Operations Officer i PFA Pension Anna Lise Rasmussen, Rødovre
 • Kunderådgiver i Sydbank A/S Dorte Balle Lange, Juelsminde
 • Bankrådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Elisabeth Jensen, Hornslet
 • Debitoransvarlig i Lemvigh-Müller A/S Ellen Andersen, Havndal
 • Klinikassistent i Tandlægeselskabet Hans Peter Harbo ApS Else Müller, Spentrup
 • Fhv. redder i Falck Danmark A/S Finn Skovsbøl, Horsens
 • Fhv. el-montør i HEF EnergiTeknik A/S Karsten Steen Melgaard, Aalborg
 • Lærer på Henriette Hørlücks Skole Lis Birgit Bruun Skipper, Odense M
 • Overlærer på Billums Privatskole Ole Jensen, København NV
 • Fhv. tankvognschauffør i Arla Foods amba Ove Sønderskov, Lemvig
 • Fhv. redder i Falck Danmark A/S Poul Erik Bredvig Nielsen, Brædstrup
 • Salgsassistent i SuperBrugsen Højby Tove Tholsgaard Bauerfeind, Højby

fortjenstmedaljen i sølv

 • Tandklinikassistent i Skive Kommune Gerda Marie Poulsen, Skive
 • Sygehjælper i Ældrecentret Møllermærsk Hanne Christensen, Aabenraa
 • Tandklinikassistent i Odense Kommunale Tandpleje Hanne Nielsen, Odense N
 • 1. tandklinikassistent i Tandplejen, Ikast-Brande Kommune Hanne Taisa Hjøllund, Ikast
 • Kontorassistent i Københavns Kommune Helle Rasmussen, Herlev
 • Klinikassistent i Børnetandplejen, Ballerup Kommune Jean Liselotte Bostrup, Rødovre
 • Rengøringsassistent i Horsens Kommune Jette Hald Bergenhagen, Horsens
 • Lærer på Gelsted Skole Kjeld Juul Pedersen, Gelsted
 • Børneforsorgspædagog på Tinghøj Lilian Hviid, Fredericia
 • Skolekonsulent på Nordenskov Skole Lissy Bech-Petersen, Varde
 • Pædagog i Børnehaven Thorsens Allé Lone Mølgaard Pedersen, Aalborg
 • Overlærer på Augustenborg Skole Mogens Johansen, Augustenborg
 • Overlærer på Vejlebroskolen Svend Hougaard Christensen, Frederiksberg C
 • Økonomikonsulent i Struer Kommune Aase Helene Kjær, Thyholm

Under den 21. maj 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Salgs- og projektleder i Bella Center A/S Bodil Kjær Sørensen, Herlev
 • Formand i COLAS DANMARK A/S Erik Mathiasen Sejrup, Give
 • Serviceleder i JF - Kongskilde Industries A/S Erik Rasmus Boysen, Aabenraa
 • Formand for betonsjakket i Hoffmann A/S Hans Gejl, Varde

den kongelige belønningsmedalje 

 • Teknisk servicemedarbejder i Akademisk Boldklub Bo Helmer Jensen, Søborg
 • Faktor i Widex A/S Hans Jakob Daugaard Nielsen, Farum
 • Kundemedarbejder i Arbejdernes Landsbank Hjørdis Birgit Hald, Aalborg SV
 • Socialpædagog i Julemærkehjemmene Jens Balk Møller, Skælskør
 • Assistent i SEAS-NVE Holding A/S Lone Madsen, Hørve
 • Fhv. salgsassistent i Skoringen Maud Vera Holm Larsen, Herlufmagle
 • Betonchauffør i Unicon A/S Palle Egedal Iversen, Viby Sjælland
 • Fhv. lastvognsmekaniker i Randers Godstransport A/S Per Kirkegaard Christensen, Allingåbro
 • Operatør i Odense Marcipan A/S Ruth Skotte, Odense N
 • Advokatsekretær i ADVODAN Ruth Ørsted Pedersen, Grindsted

fortjenstmedaljen i sølv

 • Omsorgsassistent på Udviklingscentret De 2 Gårde Annette Vestergaard Andersen, Børkop
 • Køkkenmedhjælper på Plejecentret Sjælsø Anni Kristensen, Allerød
 • Afdelingsleder på Peder Lykke Skolen Bjarne Ackey, København S
 • Lægesekretær på Regionshospitalet Herning Erna Hansen, Herning
 • Teknisk serviceleder i Københavns Kommune Flemming Barnekov Johansen, Ballerup
 • Specialist i Roskilde Kommune Helle Marie Aagaard Nielsen, Roskilde
 • Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Randers Inge Blumensaat Hansen, Ørsted
 • Lægesekretær på Sygehus Sønderjylland Karen Lindberg Lauridsen, Toftlund
 • Pædagog i Bofællesskaberne i Rødovre Lene Holst, Dragør
 • Overassistent i Jobcenter Aabenraa Lone Berdiin Clausen, Padborg
 • Pædagog i Espergærde Skolens SFO afdeling Tipperup Maria Elisabeth Sörensen, Helsingør
 • Kontorfuldmægtig i DR Ove Hald Sørensen, Kokkedal
 • Dagplejer i Dagplejen i Dalum Ruth Vissing Madsen, Odense S
 • Rådhusbetjent i Albertslund Kommune Tommy Allan Kjellerup, Taastrup
 • Overlærer på Skt. Klemensskolen Anne Dambo Holm, Odense M
 • Specialkonsulent i SKAT Kundeservice Bent Riis Jørgensen, Horsens
 • Specialkonsulent i SKAT Inddrivelse Claus Kühn, Valby
 • Souschef i Børnehuset Hirtshals Doris Nielsen, Hjørring
 • Specialkonsulent i SKAT Indsats Finn Skov Stødkilde Jørgensen, Herning
 • Overlærer på Lundergårdskolen Hans Hovaldt, Hjørring
 • Specialkonsulent i SKAT Kundeservice Jan Rafn, Odense N
 • Fagkonsulent i SKAT Inddrivelse John David, Nykøbing F
 • Fuldmægtig i SKAT Indsats Jørgen Myrup Rasmussen, Odense N
 • Overlærer på Skt. Klemensskolen Karen Marie Gjørtsvang Lauridsen, Broby
 • Sygehjælper i Kildedalscentret Lissy Højgaard Svendsen, Skals
 • Overflyveleder i Naviair Mogens Rehfeld, København S
 • Konsulent i SKAT Inddrivelse Susanne Bech Uldahl, Kastrup
 • Overassistent i SKAT Kundeservice Winnie Dorfer Albrechtsen, Rødovre

Under den 19. maj 2014 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i guld

 • H.E. Højesteretspræsident Børge Dahl, Hellerup


Under den 14. maj 2014 er efternævnte tildelt


den kongelige belønningsmedalje af 1. grad

 • Fhv. administrerende direktør i Grumsen's Maskinfabrik A/S Flemming Stausholm, Esbjerg Ø

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. souschef i Coop Danmark A/S Egon Waldbjørn Jensen, Galten
 • Driftsleder i DLF-TRIFOLIUM A/S Tage Albert Hass Andersen, Odense S
 • Souschef i Irma A/S Ulla Thestrup Nielsen, København Ø

den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. mejerist på Branderup Mejeri Bent Petersen Madsen, Skærbæk
 • Fhv. salgsassistent i Sj. Odde Brugsforening Bodil Poulsen, Sjællands Odde
 • Lærer på Øster Åby Friskole Elsemarie Holm Stenberg Hoffmann, Stenstrup
 • Rustfast kleinsmed i Cabinplant A/S Finn Nielsen, Haarby
 • Salgsassistent i VERDO Randers Elforsyning A/S Hans Dejbjerg, Tjele
 • Elevatormontør i Midtjydsk Elektro a/s John Meyland, Ikast
 • Privatkunderådgiver i Sydbank A/S Jytte Pedersen, Egtved
 • Lagermedarbejder i Teknos A/S Lars Henrik Poetzsch, Kolding
 • Produktionsplanlægger i Brunata A/S Mogens Flemming Olsen, Aarup
 • Grafiker i Islev Tryk a/s Tommy Kaysen, Herlev

Under den 12. maj 2014 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Biblioteksassistent i Hvidovre Kommune Anne Birgitte Bindesbøll, Havdrup
 • Administrativ sagsbehandler i Helsingør Kommune Birte Anette Jespersen, Helsingør
 • Studiesekretær på Syddansk Erhvervsskole Ellis Susanne Treudel, Odense C
 • Lærer på Rørkjær Skole Else Lykke Vestrup, Esbjerg N
 • Kontorassistent i Randers Kommune Eva Holting, Langå
 • Specialist i Bornholms Regionskommune Gitte Holm Jensen, Aakirkeby
 • Fuldmægtig i Frederiksberg Kommune Iben Marita Fredgart, Frederiksberg
 • Virksomhedskonsulent i Jobcenter Vejle Inge Korskilde, Vejle Øst
 • Assistent på Aarhus Universitetshospital Lina Brandt Larsen, Hadsten
 • Overlærer på Karensmindeskolen Margit Marie Kappel Jensen, Skørping
 • Overassistent i Københavns Kommune Pia Schaarup, Brøndby
 • Administrativ økonomimedarbejder i Køge Kommune Susanne Gitte Larsen, Borup
 • Specialkonsulent i SKAT Kundeservice Ulla Friis Hansen, Bagsværd
 • Lærer på Engbjergskolen Vibeke Stabell, Herning


Fra den 9. maj 2014 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Marinespecialist Jens Bjarne Jørgensen, Albertslund

Under den 9. maj 2014 er efternævnte tildelt


fortjenstmedaljen i sølv

 • Overlærer på Vibeskolen Astrid Lægaard, Odense S
 • Ernæringsassistent i Vores Køkken, Lokalcenter Tjørnehaven Birthe Kjær, Galten
 • Lægesekretær på Sygehus Syd - Næstved Christa Maria Tedaldi Amundsen, Karrebæksminde
 • Sygeplejerske på Nykøbing Falster Sygehus Dorrit Susanne Larsen, Eskilstrup
 • Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Viborg Elin Gundorf, Viborg
 • Fritidspædagogisk leder på N.J. Fjordsgades Skole Elsa Schilling Bay Vigsø, Aarhus V
 • Kontorfuldmægtig på Syddansk Universitet Gitta Stærmose, Odense M
 • Chefkonsulent i SKAT Kunderservice Hans Peter Jensen, Haderslev
 • Fuldmægtig i SKAT Kundeservice Henning Luxhøj, Mariager
 • Bioanalytiker på Sygehus Vendsyssel Inge Mellergaard Pedersen, Tårs
 • Social- og sundhedshjælper i Søparken Inger Kirkeby, Vemb
 • Serviceassistent på Aarhus Universitetshospital Inger Merethe Berggreen Pedersen, Hammel
 • Konsulent i SKAT Kundeservice Kirsten Møller, Brørup
 • Overlærer på Brædstrup Skole Klara Ingelise Kristoffersen, Brædstrup
 • Overlærer på Løvvangskolen Birgit Heidemann Christensen, Aalborg
 • Overassistent på Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Elly Frost Nielsen, Skjern
 • Medhjælper i beskyttet værksted LBV Montage & Træ Gert Lien Andersen, Esbjerg V
 • Handelsoverlærer på EUC Nord Gytha Emma Lundgaard Melchjorsen, Hjørring
 • Sagsbehandler i Jobcenter Bornholm Inge Rehfeld Lind, Hasle
 • Overassistent i Københavns Kommune Jan Zon, Roskilde
 • Overlærer på HF & VUC Fyn Jørgen Lundrup, Odense S
 • Fuldmægtig i Svendborg Kommune Kirsten Degn, Stenstrup
 • Tandklinikassistent i Slagelse Tandpleje Kirsten Marianne Jensen, Dianalund
 • Overassistent i Tårnby Kommune Lene Jørgensen, Kastrup
 • Overassistent i Brønderslev Kommune Lisbeth Fruensgaard, Brønderslev
 • Overlærer på Skovvangskolen Marianne Birgitte Westermann, Allerød
 • Specialist i Frederikshavn Kommune Palle Mogens Jensen, Frederikshavn
 • Lærer på Skolen på Sønderager Poul Grønborg, Herning

Fra den 7. maj 2014 at regne er følgende tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Lods Steen Neuchs Hansen, Søborg

Under den 7. maj 2014 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Bibliotekar på Ikast-Brande Bibliotek Anne Grete Kristensen, Bording
 • Lærer på Højslev Skole Bent Pedersen, Højslev
 • Overlærer på Langå Skole Birte Skovbo Schou, Langå
 • Biblioteksassistent på Mariagerfjord Bibliotekerne Grete Beck, Hobro
 • Voksen- og Handicaprådgiver i Halsnæs Kommune Grethe Birgitte Høyerup Nielsen, Frederiksværk
 • Overlærer på Ådalskolen Hanne Kristensen, Esbjerg V
 • Biblioteksassistent på Hobro Bibliotek Inge-Lise Skaarup, Hobro
 • Biblioteksassistent på Hobro Bibliotek Irma Føns Rosenberg, Hobro
 • Overlærer på Stadil-Vedersø Skole Johanne Ørnbjerg, Ulfborg
 • Overlærer på Avedøre Skole Kirsten Baron Rom, Frederiksberg
 • Fuldmægtig og specialist i Københavns Kommune Maiken Cetti, Kastrup
 • Dagplejer i Ikast-Brande Kommune Mary Marie Østermark Sørensen, Nørre Snede
 • Overlærer på Klostermarksskolen Susanne Boje Sørensen, Roskilde
 • Sekretariatsmedarbejder i Mariagerfjord Kommune Tove Borup, Terndrup
 • Overlærer på Vesterbro Ny Skole Annette Strarup, Vanløse
 • Overlærer på Søndervangsskolen Bente Assenholt, Silkeborg
 • Tale-hørekonsulent i Sønderborg Kommune Hanne Kyster, Sønderborg
 • Overlærer på Kongehøjskolen Hanni Gørup Eskildsen, Aabenraa
 • Sagsbehandler i Københavns Kommune Helle Høyer, Kastrup
 • Hjemmehjælper i Sundhedscenter Søndergården Inge Jensen, Brædstrup
 • Ydelseskonsulent i Center for Arbejdsmarked Judith Olsen, Nykøbing F
 • Bibliotekar på Randers Bibliotek Kathrina Tobiasen, Randers SV
 • Lægesekretær på Odense Universitetshospital Kirsten-Marie Thinggaard Provost, Odense SV
 • Pædagog i Specialgruppen Damgade Lene Bloch Thorlund, Sønderborg
 • Overlærer på Tornhøjskolen Lisbeth Christensen, Aalborg
 • Tandklinikassistent på Ørstedskolen Marie Elisabeth Rasmussen, Humble
 • Overlærer på Grøndalsvængets Skole Thorbjørn Bagger Svendsen, København NV
 • Overlærer på Østervangsskolen Ulla Damgaard, Hadsten
 • Husassistent på Hav-Fjord Anne Bruun Broe, Thyborøn
 • Overlærer på Skovvangsskolen Bente Krogh, Hammel
 • Børnehaveklasseleder på Østre Skole Bente Wagner Sandal, Thisted
 • Overlærer på Nr. Nissum Skole Birgit Skovgaard Due, Lemvig
 • Bioanalytiker på Regionshospitalet Herning Bodil Kamp, Herning
 • Overlærer på Skovvangsskolen Britta Marie Rytter Jensen, Fårvang
 • Overlærer på Ny Holte Skole Hanne Weigaard Heimann, Hellerup
 • Lærer på Firkløverskolen Give Ingrid Marianne Engelsted, Give
 • Overlærer på Mølholm Skole Kirsten Eskildsen, Vejle
 • 1. klinikassistent på Møllevangskolens tandklinik Lis Margrethe Nygreen, Trige
 • Lønkonsulent i Region Sjælland - Koncern HR Marianne Eliassen, Slagelse
 • Overlærer på Torstedskolen Ole Kristian Poulsen Højgaard, Horsens
 • Lærer på Søndermarksskolen Susanne Anette Mattison, Randers SV
 • Overlærer på Jægerspris Skole Telse Niemann Frederiksen, Jægerspris

Under den 5. maj 2014 er efternævnte tildelt 

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. skibsfører i Dampskibsselskabet NORDEN A/S Egon Christensen, Herning
 • Fhv. lagerchef i S.D. Kjærsgaard Automobiler A/S Vagn Tolstrup, Aalborg SV
den kongelige belønningsmedalje 

 • Kontorassistent i P/f J.F. Kjølbro Heilsøla Anna Maria Mikkelsen, Klaksvik
 • Lønningsbogholder i Morsø Jernstøberi A/S Birthe Christensen Klausen, Erslev
 • Projektleder i SAS Ground Handling Denmark A/S Carl-Henrik Coakley, Dragør
 • Training Consultant i Carlsberg Danmark A/S Ebbe Falk Jensen, Roskilde
 • Møbelsnedker i Duba-B8 A/S Find Jensen, Bjerringbro
 • Kundeservicemedarbejder i Sydbank A/S Gudrun Søndergaard, Hedensted
 • Bankrådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Margit Ebba Sandum, Allerød
 • Management Coordinator i Statoil Fuel & Retail A/S Marianne Lindquist, Dragør
 • Souschef i Arbejdernes Landsbank Olav Dam Jepsen, Viborg
 • Montør i PTI A/S Ole Bent Andreasen, Tarm
 • Kontrolinspektør i MAN Diesel & Turbo Ulrik Walløe Severin, Kastrup
 • Fhv. redder i Falck Danmark A/S Viggo Michael Jensen, Korsør

fortjenstmedaljen i sølv

 • Lægesekretær i Frederiksberg Kommune Annie Elisabeth Nielsen, Frederiksberg
 • Fhv. TV-tekniker i DR Arny Flemming Broy Tibirke, Kvistgård
 • Tandklinikassistent i Albertslund Kommunale Tandpleje Bente Nielsen, Hvidovre
 • Fuldmægtig i Norddjurs Kommune Bitten Mortensen, Grenaa
 • Ernæringsassistent på Psykiatrisk Center Sankt Hans Bitten Pedersen, Ruds Vedby
 • Overassistent i Albertslund Kommune Connie Reitov, Albertslund
 • Overlærer på Vibeholmskolen Hans Staalfeldt, Taastrup
 • Naturvejleder på Myrthuegård Henning Pedersen, Varde
 • Social- og sundhedsassistent i Ældrecentret Grønnegården Inge Johnsen, Aabenraa
 • Inspektør i Udenrigsministeriet Kim Porsborg, Bjæverskov
 • Ungekonsulent i Børnefamiliecenter København - Valby Lene Versterre, Valby
 • Sygehjælper i Faxe Kommune Lissi Nedergaard Hansen, Karise
 • Konsulent i SKAT Kundeservice Vinnie Pedersen, Køge
 • Serviceassistent på Nordsjællands Hospital Alice Frantzen, Hillerød
 • Sygeplejesekretær på Herlev Hospital Anette Mary Stub, Dyssegård
 • Bioanalytiker på Rigshospitalet Dorte Hammer Jensen, København Ø
 • Plejer på Psykiatrisk Center Sankt Hans Gunhild Irene Lund, Viby Sjælland
 • Laboratorietekniker på Københavns Universitet Inge Juul, Vedbæk
 • Bioanalytiker på Rigshospitalet Jytte Dagmar Jensen, Søborg
 • Lærer på Blicherskolen Jørgen Storgaard, Randers NV
 • Køkkenmedhjælper på Herningsholm Erhvervsskole Kaja Vium Michelsen, Sunds
 • Kontorassistent i Københavns Kommune BUF Kirsten Brix, Brøndby
 • Økonomikonsulent i Kalundborg Kommune Lone Kirkeskov Nielsen, Kalundborg
 • Overlærer på Skovbakkeskolen Preben Holst, Højbjerg
 • Social- og sundhedsassistent på Psykiatrisk Center Hvidovre Signhild Pouline Hjalmine Larsen, Hvidovre
 • Overassistent i SKAT Inddrivelse Solveig Irene Jensen, Vrå
 • Køkkenmedhjælper på Herningsholm Erhvervsskole Ulla Irene Kristensen, Sunds
 • Sygeplejerske på Hvidovre Hospital Anne Marie Olesen, Vallensbæk Strand
 • Sygehjælper på Glostrup Hospital Birgit Anita Petersen, Helsingør
 • Sygehjælper på Hvidovre Hospital Birgit Wedege Hansen, Hvidovre
 • Portør på Hvidovre Hospital Bjarne Emil Hansen, Greve
 • Portør på Rigshospitalet Bjarne Svend Rasmussen, Viby Sjælland
 • Ernæringsassistent på Regionshospitalet Holstebro Elly Sørensen, Vinderup
 • Social- og sundhedsassistent på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Hanne Kristensen, Gentofte
 • Lærer på Langå Skole Ingrid Tetens, Langå
 • Social- og sundhedshjælper i Ansgarhjemmet Ingrid Hald, Øster Assels
 • Sygehussekretær på Gentofte Hospital Kirsten Ida Wulff Grandahl, Charlottenlund
 • Bioanalytiker på Rigshospitalet Lene Westh, Kastrup
 • Overassistent i SKAT Kundeservice Lisbeth Krog Bruun, Hjallerup
 • Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Holstebro Solveig Lyngholm Risom, Holstebro
 • Laborant på Københavns Universitet Susanne Billesbølle, Kokkedal
 • Lønkonsulent i Ikast-Brande Kommune Alice From Dalsgaard, Ikast
 • Administrativ medarbejder i Favrskov Kommune Anette Andersen, Hadsten
 • Administrativ medarbejder i Kolding Kommune Anni Meng, Kolding
 • Pædagog på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Aalborg Birthe Haack Isaksen, Aalborg Øst
 • Husassistent på Borup Plejehjem Birthe Marie Jensen, Borup
 • Fuldmægtig i Vejen Kommune Bodil Magnussen, Vejen
 • Sygeplejerske på Sygehus Vendsyssel Inge Marie Søndergård Pedersen, Hjørring
 • Sygehjælper i plejeboligerne De Tre Ege Inge-Lise Margrethe Skovgaard, Jægerspris
 • Specialkonsulent i SKAT Kundeservice Linda Caspersen, Beder
 • Uddannelsessygeplejerske i Fredensborg Kommune Lis Hornemann, Humlebæk
 • Pædagog i Børnehaven Enggården Lisbeth Vestergaard Nielsen, Viby J
 • Pædagogmedhjælper i Børnehuset Pileparken Ole Hesselberg, Søborg
 • Pædagog og familiekonsulent i Familiecentret Spiren Stine-Grete Thorlø Gundersen, Holstebro
 • Ernæringsassistent i Tønder Fælleskøkken Vera Gundesen, Skærbæk


Fra den 1. maj 2014 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Overkonstabel af 1. grad John Blichfeldt-Lauridsen, Randers NV


Under den 23. april 2014 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv 

 • Social- og sundhedshjælper på Liselund Demenscenter Bodil Dalgaard, Viborg
 • Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Randers Doris Elisabeth Mygind, Nimtofte
 • Overlærer på Herstedøster Skole Erik Sand, Glostrup
 • Teknik- og servicechef på Greve Gymnasium Fred Finn Bøge Larsen, Karlslunde
 • Rengøringsassistent på Odense Universitetshospital Grethe Madsen, Odense N
 • Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Randers Inge Jytte Jensen Espensen, Allingåbro
 • Konsulent i SKAT IT-support Inge-Lise Høiriis Lie, Nørresundby
 • Hjemmesygeplejerske i Varde Kommune Karin-Ingrid Vindfelt Larsen, Ansager
 • Overassistent i Københavns Kommune Lisa Almtoft Rosengren, København S
 • Overlærer på Helsingør Skole, afd. Marienlyst Merete Strabo, Ålsgårde
 • Overassistent på Helsingør Kommunes Biblioteker Mona Maria Lenskjold Overgaard, Espergærde
 • Specialkonsulent i SKAT HR og Stab Poul Ingemann Hansen, Værløse
 • Lærer på Risskov Skole Steen Okbo, Aarhus N
 • Sygehjælper i Plejecenter Verdishave Susanne Hansen, Taastrup
 • Overlærer på Herstedøster Skole Annette Ettrup, Ballerup
 • Afdelingsleder i Bo/døgn i Horsens Kommune Benny Nielsen, Børkop
 • Social- og sundhedshjælper på Stenumgård Plejehjem Conny Margit Nielsen, Løkken
 • Social- og sundhedsassistent på Sygehus Vendsyssel Dorit Juhl, Løkken
 • Pædagogmedhjælper i Pinjevejens Børnehus Else Marie Damgaard, Kolding
 • Overlærer på Herstedvester Skole Gunnar Martensen, Havdrup
 • Overlærer på Herstedøster Skole Henrik Eske Brok, Frederiksberg C
 • Omsorgsmedhjælper i Landsbyen Sølund Inger Laursen, Horsens
 • Overassistent på Vejle Sygehus Karin Margit Dalgas, Bredsten
 • Økonoma på Aarhus Universitetshospital Kirsten Johnsen, Grenaa
 • Sagsbehandler i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Kirsten Valsted, Roskilde
 • Social- og sundhedshjælper på Hav-Fjord Kirstine Bruun Bro, Thyborøn
 • Social- og sundhedshjælper i Den Sociale Hjemmepleje Lone Marie Nielsen, København S
 • Sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital Mette Munkner, Højbjerg


Fra den 18. april 2014 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Kontorfuldmægtig ved Forsvarets Hovedværksteder Adam Munck Petersen, Sorø
 • Overtelegrafist ved Forsvarets Efterretningstjeneste Anne-Mette Hvid Mølkjær, Skibby
 • Overkonstabel af 1. grad Bendt Jørgensen, Gudhjem
 • Radioleder ved Forsvarets Efterretningstjeneste Carl Richardt Sahl Rasmussen, Rødovre
 • Kontorfuldmægtig ved Forsvarets Efterretningstjeneste Erik Holst Johansen, København S
 • Elektriker ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Flemming Christian Jeppesen, København SV
 • Korporal Harry Bertelsen Schrøder, Vojens
 • Overkonstabel af 1. grad Helge Frederik Louis Thrane, Haderslev
 • Seniorsergent Jens Conrad Pedersen, Kongens Lyngby
 • Seniorsergent Jørn Bonne, Birkerød
 • Overtelegrafist ved Forsvarets Efterretningstjeneste Kirsten Hyldquist Pedersen, København S
 • Assistent ved Forsvarets Efterretningstjeneste Kurt Leif Jensen, Bagsværd
 • Vagtmester ved Forsvarets Efterretningstjeneste Morten Juel Pedersen, Valby
 • Materielassistent ved Forsvarets Efterretningstjeneste Per Sørensen, Hjørring
 • Overassistent ved Forsvarets Regnskabstjeneste Aase Pedersen, Hirtshals


Fra den 16. april 2014 at regne er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje af 1. grad med krone

 • Jæger Torben Arne Nielsen, Gentofte
den kongelige belønningsmedalje med krone 

 • Oldfrueassistent Pernille Jette Neiiendam, København K

den kongelige belønningsmedalje

 • Personalefuldmægtig Hanne Søborg Mathiasen, København S
 • Snedkerlærling Jens Heinesen, København K

Fra den 11. april 2014 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Screener i Forsvarsministeriet Bente Lützer, Solrød Strand
 • Screener i Forsvarsministeriet Jørn Holstein Christensen, Slangerup

Under den 11. april 2014 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Fængselsbetjent i Statsfængslet ved Horserød Anette Fiksak, Helsingør
 • Konsulent i SKAT Kundeservice Anne Marie Andersen, Sønderborg
 • Bioanalytiker på Sygehus Vendsyssel Birte Breum Reitzel, Sindal
 • Lægesekretær på Aabenraa Sygehus Dorte Christel Frisk Juhl, Vojens
 • Sygehjælper i Døgnplejen Team Nexø By Elisa Ingeborg Hansen, Nexø
 • Social- og sundhedshjælper i Hjemmeplejen Mørkøv Gerda Marie Frederiksen, Jyderup
 • Pædagogmedhjælper i Helsinge Børnehuse Inge Tove Larsen, Helsinge
 • Lokomotivfører i Lokalbanen A/S John Ingemann Poulsen, Kongens Lyngby
 • Overpostbud i Post Danmark Kurt Jensen, Sejerø
 • Sygehjælper på Sygehus Vendsyssel Margit Jonna Hansen, Frederikshavn
 • Bioanalytiker på Aarhus Universitetshospital Mona Lise Bjørknæs, Odder
 • Holdleder i Kommune Kujalleq Otto Jørgen Therkild Poulsen, Qaqortoq
 • Bygningskonstruktør i Runavík Kommune Páll Eliesar Kastalag, Glyvrar
 • Lagerformand på Statens Serum Institut Poul Christian Christensen, Ishøj


Under den 9. april 2014 er efternævnte tildelt 

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. afdelingsleder i Løsning VVS A/S Kjeld Værnholt Olesen, Horsens
 • Fhv. regional lagerchef i Mekonomen Danmark A/S Ole Rye Jacobsen, København NV

den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. servicechauffør i Berendsen Textil Service A/S Alf Evald Valdemar Andreasen, Lejre
 • Salgsassistent i Irma A/S Alice Ørnskov Rasmussen, Glostrup
 • IT-Supporter i Robert Bosch A/S Dorte Lynge, Frederikssund
 • Tankvognschauffør i Arla Foods Amba Egil Hald, Brønderslev
 • Fhv. trykker i CCL Label A/S Erik Geisborg, Glostrup
 • Hærderiarbejder i Bodycote Varmebehandling A/S Erik Elbek, Søndersø
 • Fhv. kartonnagearbejder i DS Smith Packaging Denmark A/S Frank Bjødstrup Andreasen, Grenaa
 • Fhv. smed og svejser i Babcock & Wilcox Vølund A/S Hans Peter Hadulla, Esbjerg V
 • Fhv. Personal Assistant i Haldor Topsøe A/S Inge-Lise Jensen, Espergærde
 • Kundemedarbejder i Sydbank A/S Karsten Rosendal Christoffersen, Daugård
 • Kategoriplanlægger i Coop Danmark A/S Mogens Avlund Frandsen, Herlev
 • Contractor i Siemens A/S Niels Zetner Nielsen, Næstved
 • Maskinfører i Drengsted Entreprenørfirma A/S Ove Majland Aarhus, Skærbæk
 • Fhv. landbrugsrådgiver i Sydbank Svend Aage Kristensen, Varde
 • Kontorassistent i Lantmännen Cerealia A/S Alis Rasmussen, Ringsted
 • Fhv. ambulanceredder i Falck Danmark A/S Arvid Høvinghoff Johannesen, Ringkøbing
 • Montør af specialmaskiner i VARO Specialmaskiner A/S Bent Sørensen Vinding, Rønde
 • Lager- og logistikmedarbejder i Arla Foods amba, Brabrand Mejeri Casper Jørgensen, Åbyhøj
 • Kontorassistent i A. Espersen A/S Ditte Didriksen, Rønne
 • Planlægger i CCL Label A/S Erik Bertil Meldgaard, Randers NØ
 • Kundemedarbejder i Nordea Bank Danmark A/S Grethe Biller, Galten
 • Fhv. specialarbejder i Bistrup Autodele Jens Jensen, Birkerød
 • Erhvervsspecialist i Nordea Bank Danmark A/S Kent Brandstrup Nielsen, Herning
 • Salgsassistent i Dagli´Brugsen Vemmelev Lene Karin Nesgaard, Vemmelev
 • Chefsekretær i Nykredit Realkredit A/S Maibrith Svendsen, Kastrup
 • Fhv. ambulanceredder i Falck Danmark A/S Mogens Andersen, Tarm


Under den 4. april 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje af 1. grad

 • Adm. direktør i Boligforeningen B42 Tage Skott, Sønderborg

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Udviklingschef i Sander Plast A/S Bjerne Marius Petersen, Nibe
 • Boreformand i GEO Finn Laurits Jensen, Holte
 • Driftsleder i NCC Roads A/S Hans-Jørn Dodensig, Hjallerup
den kongelige belønningsmedalje
 • Tankvognschauffør i Arla Foods Amba Carl Johan Christiansen, Mørke
 • Kundemedarbejder i Nordea Bank Danmark A/S Doris Svenstrup, Hadsten
 • Redder i Falck Danmark A/S Ejvind Bukbjerg Fiedler, Struer
 • Fhv. redder i Falck Danmark A/S Erik Moth, Farum
 • HR Supporter i Spar Nord Bank A/S Grethe Hollerup, Hobro
 • Terminalarbejder i DFDS Stevedoring A/S John Sydbøge, Esbjerg
 • Fhv. driftstekniker NGRi Net A/S Juhl Andersen, Ebeltoft
 • Fhv. lagerassistent i Nobia DK/HTH Køkkener A/S Martin Nielsen, Ølgod
 • Finans Controller i Rockwool A/S Ulla Skov Lagoni, Albertslund
 • Fhv. snedker i Skare Byg A/S Aage Juhl Lauridsen, Vamdrup


Fra den 2. april 2014 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Overassistent i Søværnets Teknikkursus, Søværnets Specialskole Linda Christa Jønsson, Kastrup


Under den 28. marts 2014 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Overassistent i SKAT Kundeservice Bente Korsgaard Abildgaard, Herning
 • Hjemmehjælper i Hjemmeplejen VKV Birgit Jantzen, Valby
 • Ungdomsklubleder på Guldborgsund Ungdomsskole Bjarne Allan Brylle, Kettinge
 • Socialpædagog i Udviklingscenter Ribe Conny Nordahl, Kolding
 • Ekspeditionssekretær i Odder Kommune Gerda Villekold, Odder
 • Skadedyrsbekæmper i Fredericia Spildevand og Energi A/S Gert Pedersen, Fredericia
 • Pædagog på Vedbæk Skoles SFO Gurli Olesen, Hørsholm
 • Social- og sundhedsassistent på Slagelse Sygehus Helle Lynghøj Johansen, Ringsted
 • Afdelingsleder i Danmarks Statistik Lisbeth Johansen, Vanløse
 • Fuldmægtig i Køge Kommune Lone Henriette Juel Hansen, Roskilde
 • Trafikinspektør i DSB Niels Jørgen Pannerup, Hvidovre
 • Pædagogmedhjælper i Børnehuset Rosengården Ulla Hansen, Haderslev
 • Social- og sundhedshjælper på Sophienborg Plejecenter Ulla Müller Pedersen, Hillerød
 • Stabsmedarbejder i Holstebro Kommune Aase Sønderby Pedersen, Holstebro


Under den 26. marts 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje

 • Kontorassistent i DHL Freight (Denmark) Anne Marie Jensen, København N
 • Fhv. tømrer i Tømrerfirmaet Brun Anton Graakjær, Lemvig
 • Bogholderiassistent i P/f Poul Hansen Ása Gram Olsen, Ukendt
 • Overmontør i Post Danmark Bent Daniel Andersen, Hornbæk
 • Kundemedarbejder i Spar Nord Bank A/S Birte Elise Christensen, Nørresundby
 • Vurderingsansvarlig i Djursland Bank Bjarne Boye Sørensen, Grenaa
 • Chauffør i SPF-Danmark P/S Flemming Asger Jensen, Gedved
 • Fhv. tekniker i Novozymes A/S Flemming Hardy Jensen, Kalundborg
 • Bankrådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Hans Benny Kristensen, Skanderborg
 • Bankrådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Inga Karlsen, Skanderborg
 • Løsøretaksator i Tryg Forsikring A/S Kaj Birger Borch, Hellerup
 • Salgsassistent i TTU v/ Tidens Trend A/S Lis Inge Hansen, Roskilde
 • Maskinarbejder i Vestas aircoil A/S Per Jensen, Lem St
 • Fhv. redder i Falck Danmark A/S Aage Johansen, København N

fortjenstmedaljen i sølv

 • Social- og sundhedsassistent på Hybyhus Plejecenter Anna Madsen, Fredericia
 • Social- og sundhedsassistent i Retspsykiatrien Hanne Vildershøj, Nykøbing Sj
 • Planlægger i Skanderborg Kommune Hanne Mortensen, Ry
 • Plejer i De Socialpsykiatriske Botilbud, Middelfart Hanne Jørgensen, Middelfart
 • Tandklinikassistent i Hjørring Kommunale Tandpleje Hanne Forum Jensen, Hirtshals
 • Rengøringsassistent på Holbæk Sygehus Ingerlise Viola Hewalo, Holbæk
 • Serviceassistent på Køge Sygehus Karen Sofie Petersen, Køge
 • Bioanalytiker på Aarhus Universitetshospital Karin Forsberg, Højbjerg
 • Sygehjælper i Hjemmeplejen, Sønderborg Kommune Kirsten Juhler, Broager
 • Bioanalytiker på Svendborg Sygehus Kurt Bomholt Petersen, Faaborg
 • Hjemmehjælper på Thorshøj Plejehjem Lene Knudsen, Thorsø
 • Distriktspædagog på Aarhus Universitetshospital Lone Rulffs de Vroom, Risskov
 • Værkstedsassistent i Psykiatrihuset - Ringsted Majbritt Ratz, Vordingborg
 • Chefkonsulent i SKAT Indsats Steen Kristensen, Vamdrup
 • Dagplejer i Herning Kommune Anne Marie Kirkeby, Herning
 • Rengøringsassistent på Slagelse Sygehus Birgit Hansen, Slagelse
 • Bruger af beskyttet værksted, Østerlund og Naturværkstedet Birgit Petersen Hønborg, Nordborg
 • Sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital Birthe Jensen, Nørresundby
 • Social- og sundhedshjælper i Hjemmeplejen Sønderskovhus Bodil Kristensen, Hinnerup
 • 1. tandklinikassistent i Allerød Kommunes Tandpleje Edith Inger Larsen, Hillerød
 • Dagplejer i Dagplejen Tranbjerg Ina Berit Holst, Tranbjerg J
 • Social- og sundhedsassistent på Vejle Sygehus Jane Marie Tranberg Rønsholt, Tørring
 • Bruger af det beskyttede værksted Damgård Jens Ole Riishede Lynggård, Haderslev
 • Social- og sundhedsassistent i Botilbuddet Kommandanthøjen Kirsten Larsen, Rønne
 • Souschef på Breum Skole Kirsten Marie Thomsen, Roslev
 • Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Viborg Lisbeth Sørensen, Viborg
 • Konsulent i SKAT Indsats Aase Julsgaard Hansen, Sunds
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Viborg Aase Kjeldgaard Kloster Boesen, Kjellerup
 • Husassistent på Plejecenter Højmarken Alma Hansen, Gram
 • Plejeassistent i Regionspsykiatrien Viborg - Skive Astrid Dam, Viborg
 • Bioanalytiker på Regionshospitalet Horsens Birgit Rasmussen, Horsens
 • Bioanalytiker på Svendborg Sygehus Birthe Karkov, Svendborg
 • Sygehjælper på Sygehus Sønderjylland Gertrud Henriksen, Haderslev
 • Klinikassistent i Fredericia Kommunale Tandpleje Hanne Irene Christensen, Fredericia
 • Overlærer på Kongehøjskolen Ingeborg Fredslund-Klausen, Aabenraa
 • Målerassistent i Nordvand A/S Jan Fynbo, Kgs. Lyngby
 • Formand i Thorsminde Havn Jens Jørgen Kristensen Poulsgaard, Ulfborg
 • Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Viborg Lis Bjørn Larsen, Viborg
 • Økonoma i Kompetence- og UddannelsesCenter Aarhus, Lyngåskolen Lisbeth Forsman, Hjortshøj
 • Lægesekretær på Regionshospitalet Randers Lise Djørup Hansen, Randers NV
 • Fuldmægtig i Ringsted Kommune Steen Rohrmann Pedersen, Ringsted
 • Sygehjælper i Område Nørrebro/Vestenborghjemmet Susanne Mortensen, Nykøbing F


Under 25. marts 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Afdelingsleder i Concepta A/S Bent Holm, Horsens
 • Fhv. værkfører i Alfred Priess A/S Henning Vestergaard Bajlum, Vinderup
 • Fhv. malerformand i Malerfirmaet Petersen & Andersen A/S Leif Jørgen Olsen, Køge
 • Afdelingsleder i Handelsbanken Benny Thisted, Herning
 • Afdelingsleder i Vordingborg Køkkenet A/S Jack Oliver Normann Hansen, Vordingborg
 • Fhv. lagerchef i Harald Nyborg A/S Poul Christensen, Odense N
 • Fhv. lagermedarbejder i Tican Fresh Meat A/S Willy Gunnar Jensen, Thisted

den kongelige belønningsmedalje

 • Fhv. system tekniker i DOVISTA A/S Annelise Juelsgaard, Ørnhøj
 • Produktionsmedarbejder i Concepta A/S Børge Ditlevsen, Hovedgård
 • Fhv. manager i Novo Nordisk A/S Hans Ove Kofoed, Kgs. Lyngby
 • Receptionist i BASF A/S Ingelise Sørensen, København V
 • Fhv. farmakonom på Aalborg Svane Apotek Jane Margrethe Mellergaard Jensen, Gandrup
 • Senior Cash Management rådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Jens Vestergaard, Kastrup
 • Sekretær i Advokatsamfundet Jytte Løfgren, Vallensbæk
 • Flaskevedligeholder i Strandmøllen A/S Jørgen Hansen, Fredericia
 • Kursusadministrator i SAS Technical Training Laila Klitgaard Michailidis, Kastrup
 • Fhv. assistent i Nordea Bank Danmark A/S Mogens Søndergaard, Ishøj
 • Professional i Novozymes A/S Niels-Arne Birn Svendsen, Karise
 • Løn- og økonomimedarbejder i BUPL Benda Lotus Moustgård, Hedehusene
 • Lagermedarbejder i GKN Wheels Nagbøl A/S Brian Louis Jensen, Lunderskov
 • HR servicekonsulent i Tryg Forsikring Debbie Åse Kanø, Klampenborg
 • Eksportchauffør i Skagerak Fiskeeksport A/S Hans Ole Christensen, Hirtshals
 • Fhv. lægesekretær hos Lægerne Schleisner og Rykær Inger-Margrethe Jensen, Lystrup
 • Kartonnagearbejder i Peterson Packaging A/S Jens Kjeld Molter Andersen, Næstved
 • Kontorassistent i STARK Sindberg Ølgod Karin Hansen, Ølgod
 • Specialarbejder/operatør i A/S J. Petersens Beslagfabrik Knud Erik Nielsen, Nibe
 • Tankvognschauffør i Arla Foods Amba, Kørselscenter Vestjylland Kristian Groth, Holstebro
 • Project Manager i Nordic Sugar A/S Sven Rasmussen, Sakskøbing

fortjenstmedaljen i sølv 

 • Ernæringsassistent i Tønder Fælleskøkken Else Knudsen Aarhus, Skærbæk
 • Kontorfuldmægtig i Grønlands Selvstyre Else Møller Willumsen, Nuuk
 • Overassistent i Ringsted Kommune Henny Elisabeth Christiansen, Dianalund
 • Kontorfuldmægtig ved Danmarks Domstole Inge Jensen, Faaborg
 • Husassistent på Sygehus Vendsyssel Inger Lene Jensen, Hjørring
 • Laborant i Fødevarestyrelsen Johanne Kirstine Vind Sørensen, Aarhus N
 • Sundhedsplejerske i Ringsted Kommune Karin Tofft, Ringsted
 • Fhv. hjemmehjælper i Ribe Hjemmepleje Lissy Irene Eriksen Toft, Ribe
 • Rengøringsleder på Aalborg Universitetshospital Marie Røge Madsen, Brovst
 • Socialpædagog på Granbohus Mogens Pedersen, Vejby
 • Rengøringsassistent på Skole Nord, afd. Kongeskær Sally Rathmann, Allinge
 • Overassistent i Ejendomscenteret, Frederikshavn Kommune Tove Karlsen, Skagen
 • Organist i kirken i Dalur Vilhelmine Larsen, Dalur
 • Plejeassistent på Psykiatrisk Afdeling Middelfart Aase Brunsgaard Andersen, Middelfart


Under den 10. marts 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Udviklings- og markedschef i NCC Roads A/S Ole-Jan Nielsen, Brande

den kongelige belønningsmedalje

 • Assisterende rådgiver i Møns Bank Anne Selchau Larsen, Stege
 • Fhv. farmakonom på Neptun Apotek Annette Jørgensen, Esbjerg V
 • Strategic Buyer i CP Kelco ApS Bente Kristensen, Køge
 • Smed i Per Aarsleff A/S Bruno Taulborg Madsen, Hammel
 • Stationscontroller i Q8 Danmark A/S Elmo Juul Clausen, Hvidovre
 • Fhv. disponent i Catering Engros A/S Helge Aksel Sørensen, Thisted
 • Fhv. direktionssekretær i Lejerbo Inge Buurmeister, Hvidovre
 • Fhv. Sr. Buyer i Spectralink Europe ApS Kirsten Lykke Berg, Horsens
 • Sælger i Haugen-Gruppen AS Denmark Knud Erik Christen Bager, Nibe
 • Fhv. farmakonom på Neptun Apotek Laila Øgendahl Krarup, Esbjerg V
 • Fhv. lagermedarbejder i Danish Agro a.m.b.a. Lars Christian Hougaard Sørensen, Hadsten
 • Sekretær på Julemærkehjemmet Hobro Marie Elise Nielsen, Hobro
 • Driftsplanlægger i JN Data Søren Christian Schandorph, Roskilde


Under den 4. marts 2014 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Rengøringsassistent i Region Nordjylland - Psykiatrien Birthe Nielsen, Brønderslev
 • Pædagog på fabos, Odder Kommune Else Kaa, Skanderborg
 • Laborant på Statens Serum Institut Gitte Ingerine Jensen, Ishøj
 • Klinikassistent i Børne- og Ungdomstandplejen, Københavns Kommune Hanne Marie Mehr, Kastrup
 • Lærer på Korsager Skole Jan Rasmussen, Veksø Sjælland
 • Overassistent i SKAT Inddrivelse Jane Irene Jensen, Brenderup Fyn
 • Social- og sundhedsassistent på Aarhus Universitetshospital Jette Nielsen Gulev, Låsby
 • Overassistent i Region Nordjylland, Primær Sundhed Joan Brask, Aalborg
 • Specialist i Region Nordjylland Joan Thorup Sørensen, Tylstrup
 • Sportsmedarbejder i Klub Dragør Jørn Geiken, Slagelse
 • Social- og sundhedshjælper i Blomsterengen Ældrecenter Marianna Egeberg Svendsen, Holsted
 • Værkstedsassistent på Beskyttet Værksted, Vesthimmerland Niels Peter Arentoft, Brovst
 • Social- og sundhedshjælper i bofællesskabet Syrenvænget Sonja Jensen, Barrit
 • Overtrafikkontrollør i Banedanmark Vibeke Betty Thang, København NV

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Afdelingschef i F. Salling A/S Kamma Kirstine Christiansen Søndergaard, Højbjerg
 • Butikschef i Wengberg Møbler A/S Uffe Christensen, Lejre

den kongelige belønningsmedalje

 • Kundekoordinator i KMD Anni Aae Jensen, Aalborg SV
 • Fhv. tankvognschauffør i Arla Foods AMBA Arne Antonsen, Varde
 • Produktionsmedarbejder i Elektro-Isola A/S Benno Borch Jakobsen, Vejle
 • Regnskabsassistent i BASF A/S Bent Gade, Viby Sjælland
 • Technical Editor i Crisplant a/s Birgit Møller Jensen, Risskov
 • Produktkoordinator i Glud & Marstrand A/S Doris Jakobsen, Odense SV
 • Fhv. chauffør i Gammelrand Beton A/S Erik Kristiansen, Svebølle
 • Projektassistent i NCC Construction Danmark A/S Lene Porst, Humlebæk
 • Fhv. slagteriarbejder i DANISH CROWN A/S Per Martinus Sørensen, Svendborg
 • Bogholder i Transport-Teknik A/S Peter Spanggaard Mikkelsen, Kolding
 • Landbrugs- og bygningssmed i Sparkær Smede og VVS A/S Tage Leo Jakobsen, Skive
 • Redaktør for Lollands-Posten Torsten Elsvor, Rødby


Fra den 18. februar 2014 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Overkonstabel af 1. grad Benny Pålsson, København S


Under den 12. februar 2014 er efternævnte tildelt

den kongelige belønningsmedalje af 1. grad

 • Distributionschef i Coop Logistik John Blok Andersen, Vejen

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Fhv. leder i Højby Børnecenter Lis Heilesen Rosenby, Odense C
 • Fhv. kaptajn i Scandlines Danmark A/S Peter Georg Hansen, Gilleleje

den kongelige belønningsmedalje

 • Grafiker i Vestjysk Rotation A/S Bente Jensen, Vinderup
 • Fhv. kundemedarbejder i Sparekassen Himmerland A/S Bodil Elise Johansen, Nørager
 • Gardinmontør og butiksassistent i Gardineksperten A/S Else Sørensen, Hammel
 • Fhv. specialarbejder i Salling Plast A/S Flemming John Adolfson, Løgstør
 • Fhv. slagteriarbejder i DANISH CROWN Hans Georg Dynnweber, Broager
 • Elektromekaniker i Intego A/S Jørgen Winther Mortensen, Aalborg
 • Fhv. sekretariatsmedarbejder i Sydbank A/S Karen Johanne Thomsen, Kolding
 • Oldfrue på Apoteket Friheden Mary Birthe Andersen, Hvidovre
 • Fhv. bygningskonstruktør i Grontmij A/S Poul Erik Lohmann Mikkelsen, Ulstrup
 • IT-supporter i Sparekassen Kronjylland Søren Bech Thøgersen, Randers SØ
 • Fhv. rebslager i G. Funder A/S Tommy Sass von Qualen, Vejle
 • Fhv. produktionsmedarbejder i Rufac ApS Torben Nielsen, Rudkøbing
 • Fhv. redder i Falck Danmark A/S Benny Sørensen, Sæby
 • Sekretær i Aarhus Murerlaug Else Hald, Tilst
 • Fhv. redder i Falck Danmark A/S Erling Skaaning Primdal, Viby J
 • Fhv. privatchauffør i Schur International a/s Frederik Bobjerg Jensen, Horsens
 • Redaktionsassistent i Syddanske Medier K/S Frieda Karin Matzen, Tønder
 • Inseminør i VikingDanmark Hans Jensen, Svendborg
 • Fhv. redder i Falck Danmark A/S Henning-Erik Scheuer, Roskilde
 • Fhv. Senior Financial Controller i Camillo Eitzen (Denmark) A/S Inge Andersen, Hillerød
 • Fhv. bankrådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Jette Julfeldt, Hillerød
 • HR koordinator i Dong Energy Oil & Gas A/S Lis Birgit Filskov, Børkop
 • Fhv. inseminør i VikingDanmark Ole Sørensen, Roslev
 • Fhv. bankrådgiver i Nordea Bank Danmark A/S Sonja Alby, Viborg
 • Senior Projekt Manager i SAS Scandinavian Airlines Åge Jakobsen, Kastrup

fortjenstmedaljen i sølv

 • Overlærer på Pilegårdsskolen Annie Hansen, Kastrup
 • Afdelingsleder i Erhvervsstyrelsen Birgit Elise Jensen, Kastrup
 • Specialkonsulent i SKAT Kundeservice Frede Bastholm Hansen, Svendborg
 • Pædagog i Frejas Hus Jonna Kjestine Jørgensen, Rødekro
 • Lægesekretær på Aalborg Universitetshospital Kirsten Esten Schou, Aalborg
 • Trafikinspektør i DSB Direktion Lisbeth Christensen, Vanløse
 • Overassistent i SKAT Inddrivelse Marianne Jensen, Allingåbro
 • Rengøringsassistent i Landsverk Sanna Katrina Winther Saxov, Tórshavn
 • Fysioterapimedhjælper/tolk på Ilulissat Sygehus Sofie Martha Kaspersen, Ilulissat
 • Konsulent i Grønlands Repræsentation Stine Elisabeth Hansen, Store Heddinge
 • Sygeplejerske på Aasiaat Sygehus Stine Mina Jensine Agathe Siegstad, Aasiaat
 • Social- og sundhedsassistent på Hvidovre Hospital Susan Birgitte Jensen Ladekarl, Vanløse
 • Overlærer på Grøndalsvængets Skole Susanne Skat Jensen, Virum
 • Social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Aagården Ulla Elisabeth Ottesen, Brovst


Under den 5. februar 2014 er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv

 • Afdelingsbioanalytiker på Fredericia Sygehus Anne-Marie Henriksen, Fredericia
 • Bioanalytiker på Gentofte Hospital Birgit Houkjær, København NV
 • Bioanalytiker på Rigshospitalet Dorte Steenberg Petersen, Hvidovre
 • Pædagog i Region Midtjylland Edith Vejrgang, Skanderborg
 • Studiesekretær på Erhvervsakademi Sjælland Elisabeth Drewes, Roskilde
 • Kommunal dagplejer i Morsø Kommune Else Larsen, Nykøbing M
 • Pædagog på Børn- og Unge Centret Engvejen Hanne Marie Broch, Juelsminde
 • Oldfrueassistent på Aarhus Universitetshospital Jette Johannesen, Mørke
 • Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Viborg Kamma Katrine Laursen, Viborg
 • Håndværker i Vej & Park Bornholm Kenn Erik Munk, Allinge
 • Social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Egebjerg Maibritt Schiønning Jensen, Herlev
 • Bioanalytiker på Hvidovre Hospital Margit Hundahl Bech, Hellerup
 • Social- og sundhedsassistent på Herlev Hospital Susanne Qvordrup Jensen, Herlev
 • 1. klinikassistent i Syddjurs Kommune - Tandplejen Vibeke Sørensen, Knebel
 • Social- og sundhedsassistent i Psykiatrisk Center Sct. Hans Anne Marie Teglgaard Andreasen, Viby Sjælland
 • Laborant på Bornholms Hospital Ann-Mari Rasmussen, Rønne
 • Serviceassistent/Portør i Psykiatrisk Center Sct. Hans Bent Ulrich Bøgelund Olsen, Roskilde
 • Pædagog i Socialpædagogisk Center, Næstved Bente Marie Tjell Boye, Næstved
 • Operationssygeplejerske på Rigshospitalet Birgitte Strålman, Hellerup
 • Operationssygeplejerske på Bornholms Hospital Connie Lisbeth Abildgaard Westh, Rønne
 • Dagplejer i Dagplejen Elverdam Connie Mona Johansen, Tølløse
 • Portør på Bispebjerg Hospital Erik Johansen, Kgs. Lyngby
 • Servicekonsulent/Oldfrue på Nordsjællands Hospital Eva-Lena Marie Pilemann Bjørnson, Hillerød
 • Sygehjælper på Rigshospitalet Inge Kirsten Vestergaard-Nielsen, Frederiksberg
 • Pædagog i Center Paletten Lisbeth Bruun, Albertslund
 • Socialpædagog på Boenheden Granbo Liselotte Dollas, Vemmelev
 • Social- og sundhedsassistent i Psykiatrisk Center Sct. Hans Marie Kristensen Pedersen, Roskilde
 • Portør i Psykiatrisk Center Sct. Hans Per Benjamin Hansen, Roskilde
 • Ernæringsassistent på Slagelse Sygehus Anne Birgitte Madsen, Slagelse
 • Teknisk assistent i Vejdirektoratet Birte Nielsen, Viby J
 • Bioanalyatiker på Aarhus Universitetshospital Bodil Krebs Nielsen, Hornslet
 • Lægesekretær på Bornholms Hospital Jenny Marie Lund Ipsen, Rønne
 • Overassistent i Rudersdal Kommune Jette Rasmussen, Vedbæk
 • Plejer i Psykiatrisk Center Sct. Hans Joan Duhn Kristensen, Roskilde
 • Bioanalytiker på Nordsjællands Hospital - Hillerød Kirsten Meinicke Stilling, Nærum
 • Sygehjælper på Glostrup Hospital Kirsten Susanne Jensen, Hedehusene
 • Tandklinikassistent i Hvidovre Kommune - Tandplejen Kirsten Vinter Pedersen, Brøndby
 • Sygehjælper på Frederiksberg Hospital Maria Jocelyn Pablita Abundo, Greve
 • Bioanalytiker i Region Hovedstadens Elektive Laboratorium Merete Lintner, København SV
 • Sygeplejerske i Psykiatrisk Center Sct. Hans Ruth Jørgensen, Roskilde
 • Laboratoriebetjent på Hvidovre Hospital Søren Jensen, Vanløse
 • Sygeplejerske på Bornholms Hospital Vibeke Guldberg Jørgensen, Rønne


Under den 4. februar 2014 er efternævnte tildelt 

den kongelige belønningsmedalje med krone

 • Regnskabschef i Einar Kornerup A/S Annalise Elene Sofja Trans, Vig
 • Produktionschef i Flexiket A/S Bjarne Svensson, Risskov
 • Fhv. økonomi- og administrationschef i JEMA AGRO A/S Grethe Jensen, Bjerringbro
 • Inkassochef i Sparekassen Kronjylland Knud Arne Christensen, Randers SØ
 • Fhv. stationsleder i Falck Danmark A/S Leif Christiansen, Toftlund
Den kongelige belønningsmedalje 

 • Fhv. specialarbejder i A. Espersen A/S Ane Merete Frømsdorf Bache, Fredericia
 • Regnskabsassistent i KJV A/S Anette Egone Mariussen, Væggerløse
 • Fhv. slagteriarbejder i Danish Crown A/S Finn Ringsted Madsen, Ringsted
 • Lakmand i Glud & Marstrand A/S Flemming Villy Petersen, Odense NØ
 • Hr. Jørgen Peter Pedersen Fink, Mevoisins
 • Laborant i Nordic Sugar A/S Lene Gleitze Henrichsen, Nakskov
 • Fhv. erhvervsrådgiver i vestjyskBANK Lillian Korsgaard, Holstebro
 • Værktøjstekniker i Kyocera Unimerco A/S Preben Skov, Herning
 • Fhv. kontorassistent i Dansk Supermarked A/S Ruth Tapper-Larsen, Tranbjerg J
 • Fhv. kontorassistent i Tican Fresh Meat A/S Tove Johansen, Thisted
 • Kontoradministrator i Tryg Forsikring A/S Vibeke Elving Hyttel, Tårs
 • Fhv. redder i Falck Danmark A/S Erik Juul Møller, Silkeborg
 • Fhv. maskinarbejder i JF-Stoll, Kongskilde Industries A/S Finn Maibøll Pedersen, Sønderborg
 • Salgsingeniør i Novenco A/S Gunnar Mathiasen, Næstved
 • Fhv. senior driftsplanlægger i SAS Flight Data Analysis Hanne Jørgensen, Skovlunde
 • Kunderådgiver i Arbejdernes Landsbank Jane Dalby Sørensen, Langå
 • Fhv. sælger i ThyssenKrupp Elevator A/S Jørgen Larsen, Kgs. Lyngby
 • Fhv. fuldmægtig i Forsikringsselskabet SEB Link A/S Karin Bendix, Nivå
 • Development Engineer i Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S Karl Aage Hald, Virum
 • Direktionssekretær i Midtjyllands Avis Lillian Margrethe Granberg Thøgersen, Silkeborg
 • Fhv. Customer Service Koordinator i Logstor A/S Paula Bertelsen, Fjerritslev
 • Fhv. konsulent i Egmont Publishing A/S Pia Marian Kensø, Herlev
 • Tankvognschauffør i OK a.m.b.a. Poul Pedersen, Sæby
fortjensmedaljen i sølv 
 • Laborant på Statens Serum Institut Birgit Susanne Svanholmer, København S
 • Sygehjælper på Plejehjemmet Strandhøj Conny Christine Garcia, Humlebæk
 • Laborant på Statens Serum Institut Hanne Margrethe Hansen, København S
 • Handelsoverlærer på Roskilde Handelsskole Jane Østergaard Thrane, København Ø
 • Rengøringsmedarbejder på Københavns Universitet Jeannette Allen, København N
 • Sygehjælper på Aalborg Universitetshospital Jonna Mikkelsen, Aalborg Øst
 • Handelsoverlærer på Roskilde Handelsskole Kirsten Graversen, Roskilde
 • Overlærer på Sydboskolen Kirsten Margrethe Høeg, Næstved
 • Handelsoverlærer på Roskilde Handelsskole Lene Cortnum-Fly, Roskilde
 • Pædagogmedhjælper i Daginstitutionen Rosenåen Marianne Stokholm, Vipperød
 • Overtrafikkontrollør i DSB Pia Tang Stenhøj, Ballerup
 • Overtrafikkontrollør i DSB Prakashchandra Amratlal Shah, Næstved
 • Laboratorietekniker på Syddansk Universitet Ranja Bjerring, Odense C
 • Pædagog på Skolen på Duevej Steen Rasmussen, Hvidovre
 • Husassistent i Områdecenter Hedelund Birgitte Bertelsen, Esbjerg Ø
 • Sygehjælper på Sygehus Vendsyssel Hanne Sten, Hjørring
 • Specialist i Roskilde Kommune Hanne Inger Bavnholt, Roskilde
 • Rengøringsassistent på Holbæk Sygehus Jette Lennart Hummer, Holbæk
 • Overassistent i Herning Kommune Jette Mose Søndergård, Sunds
 • Sygeplejerske på Odense Universitetshospital Karen Marie Seebach Olsen, Odense M
 • Omsorgsassistent på De 2 Gårde Karin Bente Henneberg, Børkop
 • Ernæringsassistent på Caroline Amaliegården og Amaliehaven Karin Marie Lund, Sønderborg
 • Sygeplejerske på Regionshospitalet Holstebro Laila Vang Rysgaard, Holstebro
 • Montør i AffaldVarme Aarhus Lars Madsen, Tranbjerg J
 • Sygeplejerske på Odense Universitetshospital Lene Brink Ladegaard, Odense M
 • Rengøringsassistent på Sygehus Vendsyssel Lis Andersen, Frederikshavn
 • Sygehjælper på Plejecenter Astersvej Lone Larsen, Roskilde
 • Sygehjælper på Plejehjemmet Rosenvænget Aase Drachmann, Randers SV
 • Bioanalytiker på Hvidovre Hospital Anne Marie Højkjær, Hvidovre
 • Dagplejekonsulent i Kolding Kommune Anne-Lise Corydon Kiesbye, Kolding
 • Demenskoordinator i Ældre- og Handicapforvaltningen Astrid Hjortebjerg, Morud
 • Overassistent på Helsingør Kommunes Biblioteker Bente Christensen, Helsingør
 • Radiograf på Rigshospitalet Berit Ann-Kristin Madeleine Jansson, Frederiksberg
 • Børnehaveklasseleder på Ejerslykkeskolen Betty Mygind, Odense C
 • Lærer på Snedsted Skole Bodil Nørgaard Søndergaard, Snedsted
 • Social- og sundhedsassistent på Herlev Hospital Ingrid Schimmell, Herlev
 • Laborant på Statens Serum Institut Kirsten Lindboe, Søborg
 • Bioanalytiker på Nordsjællands Hospital Kirsten Milling Knudsen, Kokkedal
 • Bioanalytiker på Nordsjællands Hospital - Hillerød Lea Naja Hansen, Hillerød
 • Tandklinikassistent i Viborg Kommunale Tandpleje Lissi Axelsen, Viborg
 • Pædagog i Specialcenter Vest Marianne Eicke Gaardboe, Slagelse
 • Omsorgsassistent i Aktivitetscentret på Odensevej Sigrid Margrethe Benediktson, Assens


Fra den 2. februar 2014 at regne er efternævnte tildelt

fortjenstmedaljen i sølv 

 • Seniorsergent Aksel Tommy Meisner, Sønderborg
 • Afdelingsleder ved Forsvarets Personeltjeneste Allan Nielsen, Hvidovre
 • Afdelingsleder ved Forsvarets Personeltjeneste Annette Agerklint, Birkerød
 • Overværkmester ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bjarne Pedersen Høj, Frederikshavn
 • Overværkmester ved Forsvarets Materieltjeneste Bjørn Henriksen, København S
 • Seniorsergent Claus Hvid, Spøttrup
 • Køredommer ved Ingeniørregimentet Ewin Kent Ewald Clausen, Møldrup
 • Afdelingsleder ved Hjemmeværnskommandoen Finn Andersen, Slagelse
 • Chefsergent Henning Schat Jacobsen, Hjørring
 • Overassistent ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Ilse Johanne Ernst, Fredericia
 • Overværkmester ved Forsvarets Hovedværksteder Ivan Vendt, Ishøj
 • Materielforvalter ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Jens Andreas Jørgensen, Spøttrup
 • Overkonstabel af 1. grad Jens Peter Jordt Sørensen, Rødekro
 • Materielmester ved Forsvarets Materieltjeneste Jørgen Roland Pedersen, Kastrup
 • Overassistent ved Forsvarets Regnskabstjeneste Mette Marie Broen Jensen, Hjørring
 • Kaserneasistent ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Niels Asger Jespersen, Engesvang
 • Assistent ved Trænregimentet Ninna Hagen Hansen, Randers SØ
 • Afdelingsleder ved Forsvarets Regnskabstjeneste Palle Andersen, Tårs
 • Materielassistent ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Peter Valling Jensen, Næstved
 • Elektromekaniker ved Forsvarets Hovedværksteder Poul Kristensen, Skælskør
 • Seniorsergent Robert Tage Jensen, Sønderborg
 • Overværkmester ved Forsvarets Hovedværksteder Steen Krogslund Jensen, Korsør
 • Chefsergent Steen Michael Havemann, Næstved
 • Chefsergent Tom Gerral Nielsen, Allerød
 • Afdelingsleder ved Forsvarets Regnskabstjeneste Verner Nielsen, Nørresundby
Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies