Tildeling af ordener

Udsnit af Storkors af Dannebrogordenen
 •  
 •  
 •  

Tildeling af ordener

Oversigter over alle nulevende personer, der er benådet med ordener, findes i Hof- og Statskalenderen for henholdsvis:

Ridder af Elefantordenen 
Storkommandør af Dannebrogordenen
Storkors af Dannebrogordenen m. bryststjerne i diamanter
Storkors af Dannebrogordenen
Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen
Kommandør af Dannebrogordenen
Dannebrogordenens hæderstegn
Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen
Ridder af Dannebrogordenen

Alle personer er anført med den titel den pågældende havde ved tildelingen. Om bæring af dekorationer henvises til Hofmarskallatets reglement af august 2003 om bæring af dekorationer. Personer tildelt en orden kan takke herfor enten skriftligt eller møde i audiens.

Danske statsborgere, der er dekoreret med Dannebrogordenen, eller som beklæder en statstjenestemandsstilling, skal søge tilladelse til at anlægge og bære en udenlandsk dekoration. Danske statsborgere dekoreret med orden eller medalje opfordres til at indsende levnedsbeskrivelse. 

Alle ordener skal tilbageleveres til Ordenskapitlet ved modtagerens død.

Ved tyveri af dekorationen

Ved tyveri af dekorationen kan den dekorerede få tilsvarende dekoration ved henvendelse til Ordenskapitlet under forudsætning af at
 • anmodningen vedlægges kopi af politianmeldelse og
 • der betales den til enhver tid gældende erstatningsværdi – erstatningsværdien kan oplyses ved henvendelse til Ordenskapitlet

Læs også

Læs mere om Elefantordenen

Læs mere om Dannebrogordenen


Under den 4. august 2015 er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Retspræsident for Retten i Holbæk Anette Rahr Codam, Virum
 • Retspræsident for Retten i Aarhus Bodil Ruberg, Brædstrup
 • Retspræsident for Retten i Lyngby Flemming Thorgny Schønnemann, Kongens Lyngby
 • Retspræsident for Retten i Nykøbing Falster Henrik Linde, Næstved
 • Retspræsident for Retten i Odense Henrik Agersnap, Broby
 • Retspræsident for Retten i Esbjerg Margit Østergaard Laub, Kolding
 • Retspræsident for Retten i Kolding Vagn Kastbjerg, Højbjerg

Fra den 6. juli 2015 at regne er efternævnte benådet med

kommandørkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Generalmajor Agner Rokos, Arden
 • Generalmajor Jørgen Høll, Hjørring

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Oberst, midlertidig brigadegeneral Frank Lynge Lissner, Palm Harbour

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Oberstløjtnant Björn Kongsbak, Holbæk
 • Oberst Peter Harling Boysen, Frederikssund
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Oberstløjtnant Henrik Korreborg, Glumsø
 • Oberstløjtnant Jan Johansen, Gistrup
 • Kontorchef Jan Boll Jespersen, Gistrup
 • Kontorchef Jens Dyhrberg Magleby Sørensen, Hellerup
 • Kontorchef Niels Henrik Sejer Petersen, Hornbæk
 • Kontorchef Thomas Molin, Kongens Lyngby
 • Kontorchef Tim Rejnholdt Olsen, Aalborg

Under den 27. maj 2015 er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Landsdommer i Østre Landsret Karen Anke Tørring, Holte

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Byrådsmedlem i Roskilde Kommune Annie Larsen, Roskilde
 • Formand for Region Syddanmark Carl Holst, Rødding
 • Vicedirektør og bestyrelsesformand i Haldor Topsøe A/S Henrik Topsøe, Vedbæk
 • Rektor for KEA, bestyrelsesformand, cand.merc. Ingo Østerskov Hansen, Køge
 • Borgmester i Hedensted Kommune Kirsten Terkilsen, Tørring
 • Kommunalbestyrelsesmedlem i Lyngby-Taarbæk Kommune Simon Pihl Sørensen, Virum


Fra den 27. maj 2015 at regne er efternævnte benådet med
 
ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen
 • Oberst Anders Rex, Kolding

Under den 18. maj 2015 er efternævnte tildelt

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Afdelingschef i Rigsrevisionen Annie Nørskov, Roskilde
 • Landsdommer i Vestre Landsret Carl Morten Vigh Fabrin, Fur

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Direktør for Professionshøjskolen UCC, cand.polit. Anne Hasling Sørensen, Gentofte
 • Kontorchef i Rigsrevisionen Karsten Lund Jørgensen, Køge
 • Kontorchef i Rigsrevisionen Morten Brædstrup-Holm, Frederiksberg
 • Rektor for Copenhagen Business Academy Ole Gram-Olesen, Allerød
 • Direktør for VIA Sundhed Aase Lydiksen, Silkeborg

Fra den 9. maj 2015 at regne er efternævnte benådet med

kommandørkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Kontreadmiral Nils Christian Wang, København Ø

Fra den 8. maj 2015 at regne er efternævnte benådet med
 
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Professor ved DTU, Dr., Vet.Sci. Frank Møller Aarestrup, Gentofte
 • Professor ved DTU, Lic.Techn. Jens Juul Rasmussen, Gentofte
 • Professor ved DTU, Ph.D., Dr.rer.nat. Nils Olsen, Brønshøj

Under den 6. maj 2015 er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Ordførende direktør i Jyske Bank Anders Christian Dam, Silkeborg
 • Afdelingschef i Statsforvaltningen Christian Vigh, København K
 • Adm. direktør for Velux A/S Jørgen Tang-Jensen, Hellerup
 • Chef for Byggesekretariatet Kasper Jacoby, Søborg
 • Adm. direktør i Carl Hansen og Søn Møbelfabrik A/S Knud Erik Hansen, Ringe
 • Kontorchef i Økonomi- og Indenrigsministeriet Martin Ulrik Jensen, København K
 • Bestyrelsesformand Søren Bjerre-Nielsen, Hellerup

Under den 21. april 2015 er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Adm. direktør i F Group A/S Michael Kjær, Holte
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Seniorsergent af reserven Bjarne Slot Christiansen, Charlottenlund
 • Formand for Landsforeningen af Menighedsråd Inge Lise Pedersen, Frederiksberg
 • Provst for Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns Stift Johanne Haastrup, Brønshøj
 • Kontorchef i Kirkeministeriet Pernille Esdahl, København S
 • Formand Peter Mollerup, Hørsholm
 • Direktør for Danmarks Grundforskningsfond, M.Sc.E.E., ph.d., dr.med.sci. Thomas Sinkjær, Gistrup

Fra den 18. april 2015 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Oberst Jens Hvid Lønborg, Viborg
 • ridderkorset af Dannebrogordenen
 • Oberstløjtnant Anders Berg Olesen, Holstebro
 • Oberstløjtnant af reserven Henrik Dalsgaard Madsen, Galten
 • Økonomidirektør i Forsvaret Søren Trangbæk, København SV
 • Oberstløjtnant Torben Geertsen, Hjørring
 • Kolonnechef i Beredskabsstyrelsen Ole Mæhlisen, Herning

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Kontorchef i Beredskabsstyrelsen Elsebeth Grinvalds, Albertslund
 • Sektionschef i Beredskabsstyrelsen Per Bach Jensen, Ringsted

Fra den 17. april 2015 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Professor ved Aalborg Universitet, dr.phil. Gunhild Moltesen Agger, Aalborg Øst
 • Dekan, professor ved Aalborg Universitet, ph.d. Hanne Kathrine Krogstrup, Aalborg
 • Professor ved Aalborg Universitet, dr.scient. Jesper Møller, Skagen
 • Professor ved Aalborg Universitet, ph.d. Preben Ulrich Pedersen, Tappernøje
 •   Professor ved Aalborg Universitet, ph.d. Jakob Stoustrup, Aalborg

Fra den 16. april 2015 at regne er efternævnte benådet med

kommandørkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Økonomichef ved Den Kongelige Civilliste, kammerherre Søren Weiskopf Kruse, Hellerup

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Højesteretsdommer Kurt Kristian Rasmussen, Viborg
 • Departementschef i Klima-, Energi og Bygningsministeriet Thomas Als Egebo, Snekkersten
 • Hofdame for Hendes Majestæt Dronningen, oberstinde Elsa Annette de Scheel, Hellerup
 • Ceremonimester, kammerherre, oberst Kim Kristensen, København K

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Departementsråd i Statsministeriet Lars Gert Lose, Værløse
 • Kontorchef i Statsministeriet Jens Michael Ole Braad, Frederiksberg C
 • Kommunikations- og pressechef Lene Balleby, Hellerup
 • Hofdame for Hendes Majestæt Dronningen Annelise Wern, Charlottenlund
 • Ambassadør Niels Boel Abrahamsen, Ottawa
 • Generalkonsul i Bangkok Anders Normann, Bangkok
 • Konsul i Pattaya Stig Vagt-Andersen, Cholburi

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær, Viborg
 • Departementschef i Finansministeriet Martin Dollaris Præstegaard, Hellerup
 • Kontorchef i Statsministeriet Carsten Grønbech-Jensen, Charlottenlund
 • Kommitteret i Statsministeriet Annemarie Lauritsen, Holte
 • Konsulent i Statsministeriet Ulrich Essemann-Beck, Frederiksberg C
 • Kontorchef i Udenrigsministeriet Anders Garly Andersen, København Ø
 • Kontorchef i Udenrigsministeriet Jean-Charles Ellermann-Kingombe, Hellerup
 • Kontorchef i Udenrigsministeriet Tobias Elling Rehfeld, Brønshøj
 • Ambassadør i Dhaka Hanne Fugl Eskjær, Dhaka
 • Ambassadør i Ramallah Anders Tang Friborg, Jerusalem
 • Ambassadør i Jakarta Casper Klynge, Jakarta
 • Ambassadør i Islamabad Jesper Møller Sørensen, Islamabad
 • Ambassadør i La Paz Ole Thonke, La Paz

Fra den 16. april 2015 at regne er efternævnte benådet med

storkorset af Dannebrogordenen

 • Bestyrelsesformand for DR, bestyrelsesformand for Aarhus Universitet, formand for Det Danske Kulturinstitut Michael Christiansen, Græsted

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Direktør for Ny Carlsbergfondet Karsten Ohrt, København N
 • Administrerende direktør for Tivoli, bestyrelsesformand for TV2 Lars Liebst Poulsen, Hørsholm
 • Formand for bestyrelsen i A.P. Møller-Mærsk A/S Michael Pram Rasmussen, Hellerup

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Skibsreder, adm. direktør for A.P. Møller-Mærsk Nils Smedegaard Andersen, Rungsted Kyst
 • Chef for Pantomimeteatret, solodanser Peter Bo Bendixen, København Ø
 • Bestyrelsesformand Christine Bosse, Dronningmølle
 • Formand for Realdania, godsejer, kammerherre, hofjægermester Frands Axel Michael greve Brockenhuus-Schack, Ringsted
 • Billedkunstner Erik August Frandsen, Horbelev
 • Adm. direktør for Danish Crown Kjeld Johannesen, Nibe
 • Kirkeværge, Advokat, formand for Augustinusfonden Axel Kierkegaard, Gentofte
 • Museumsdirektør Keld Jan Skamby Madsen, Risskov
 • Adm. direktør i IBM, formand for Rådet for Teknologi og Innovation, formand for DI
 • Lars Mikkelgaard-Jensen, Rungsted Kyst
 • Domkantor Ebbe Munk, Gentofte
 • Billedhugger Hans Pauli Olsen, København N
 • Museumsdirektør, mag.art. Thomas Bloch Ravn, Åbyhøj
 • Billedkunstner Nukardlek Eva Silis, Qaqortoq
 • Museumsdirektør Mette Skougaard, Hillerød
 • Koncerndirektør i Arla Foods Peder Tuborgh, Højbjerg
 • Museumsdirektør for Louisiana, bestyrelsesmedlem i Regentparrets Fond Poul Erik Tøjner, København Ø

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Multikunstner Martin Bigum, Frederiksberg C
 • Golfspiller Thomas Bjørn, Hovås
 • Billedkunstner Cathrine Thereze Raben Davidsen, København Ø
 • Adm. direktør i SEAS-NVE Holding A/S Jesper Hjulmand, Svinninge
 • Forfatter Hanne-Vibeke Holst, Frederiksberg
 • Medlem af Den Internationale Olympiske Komité Poul-Erik Engell Høyer, Helsinge
 • Musikchef, Bestyrelsesmedlem i Regentparrets Fond Nikolaj Koppel, Frederiksberg C
 • Administrerende direktør i Terma A/S Jens Maaløe, Hellerup
 • Adm. direktør i Novozymes Peder Holk Nielsen, Vedbæk
 • Formand for Det Obelske Familiefond Christen Winther Obel, Gentofte
 • Forfatter Carl Valdemar Jussi Henry Adler Olsen, Allerød
 • Billedkunstner John Körner Petersen, København N
 • Filminstruktør Thomas Vinterberg, Charlottenlund
 • Billedhugger Claus Ørntoft, Hjørring

Fra den 2. april 2015 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Kommandør Anders Friis, Rungsted Kyst

Under den 24. marts 2015 er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Kontorchef i Miljøstyrelsen Elisabeth Gadegaard Wolstrup, Brønshøj
 • Kontorchef i Naturstyrelsen Harley Bundgaard Madsen, Odense C
 • Kontorchef i Naturstyrelsen Holger Bisgaard, København Ø
 • Kontorchef i Miljøstyrelsen Aarhus Jan Reisz, Højbjerg
 • Kontorchef i Naturstyrelsen Peter Kaarup Jensen, Højbjerg
 • Kontorchef i Geodatastyrelsen Pia Dahl Højgaard, Kastrup
 • Kontorchef i Geodatastyrelsen Thorben Brigsted Hansen, Virum

Fra den 20. marts 2015 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen
 • Professor ved CBS Majken Schultz, Charlottenlund
 • Professor og institutleder ved CBS Nicolai Juul Foss, Vedbæk
 • Professor og centerdirektør ved CBS Preben Melander, Rungsted Kyst

Under den 18. marts 2015 er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Medlem af Folketinget Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Tørring
 • Medlem af Folketinget Karin Nødgaard, Jystrup Midtsjælland
 • Medlem af Folketinget Kim Greger Christiansen, Mariager
 • Medlem af Folketinget Martin Berg Henriksen, Dragør
 • Medlem af Folketinget Simon Emil Ammitzbøll Henriksen, København Ø
 • Medlem af Folketinget Søren Peder Espersen, Lundby
 • Ankechef i Natur- og Miljøklagenævnet Ulrich Stigaard Jensen, Herlev
 • Medlem af Folketinget Anne-Mette Marie Winther Christiansen, Grenaa
 • Medlem af Folketinget Ellen Trane Nørby, Sønderborg
 • Medlem af Folketinget Jacob Stenholm Jensen, Tølløse
 • Medlem af Folketinget Kristian Pihl Lorentzen, Ans By
 • Medlem af Folketinget Michael Aastrup Jensen, Randers SØ
 • Medlem af Folketinget, fhv. minister for flygtninge, indvandrere og integration og minister for udviklingsbistand Søren Pind, København Ø
 • Medlem af Folketinget Torsten Schack Pedersen, Sorø


Under den 10. marts 2015 er efternævnte tildelt

kommandørkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Fhv. højesteretsdommer Peer Lorenzen, Saint Jouan des Guérets
kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Direktør for Civilstyrelsen Nina Koch, Ringsted
ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Retspræsident ved Retten i Roskilde Jørgen Benny Lougart, Værløse
 • Chefanklager i Midt- og Vestjyllands Politi Kåre Skjæveland, Holstebro
 • Direktør i Gigtforeningen Lene Witte, Virum
 • Chefanklager i Nordjyllands Politi Søren Gade, Brønderslev
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Overlæge, dr. med. Erik Tøndevold, Charlottenlund

Under den 11. februar 2015 er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen
 • Landsdommer i Østre Landsret Mogens Kroman, Frederiksberg C

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Provst for Holmens og Østerbro Provsti Ejgil Bank Olesen, København K
 • Ankechef i Ankestyrelsen Lisbet Anne Jensen, Vanløse
 • Afdelingschef hos Folketingets Ombudsmand Morten Engberg, Valby
 • Domprovst for Aarhus Stift Poul Henning Bartholin, Aarhus C

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Kontorchef hos Folketingets Ombudsmand Johannes Martin Fenger, Dyssegård
 • Kontorchef hos Folketingets Ombudsmand Susanne Faustino Sousa Veiga, København N

Fra den 2. februar 2015 at regne er efternævnte benådet med

kommandørkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Generalmajor Finn Winkler, Slagelse
ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Oberstløjtnant John Flarup, København Ø
 • Stabsdyrlæge i Forsvarets Lægekorps Niels Kristian Nielsen, Herlufmagle
 • Kontorchef i Forsvarsministeriets Personalestyrelse Søren Kock, Dyssegård
 • Oberstløjtnant Thomas Bjørnbak, Randers NV
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Kontorchef i Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse Agnethe Kirkegaard, Virum
 • Den kommitterede for Hjemmeværnet, direktør Bjarne Laustsen, Støvring
 • Overingeniør i Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse Carsten Nyborg Nørgaard, Stenløse
 • Major, midlertidig oberstløjtnant Per Lyse Rasmussen, Washington D.C.
 • Oberstløjtnant Peter Dahl, Viborg

Fra den 29. januar 2015 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Orlogskaptajn Ejvind Michael Nielsen, Roskilde
 • Orlogskaptajn Hans Ole Nielsen, København K

Under den 16. januar 2015 er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Provst for Næstved Provstis vestlige distrikt Connie Bondesen Beier, Glumsø
 • Kommunalbestyrelsesmedlem i Frederiksberg Kommune Flemming Brank, Frederiksberg
 • Formand for Danmarks Apotekerforening Niels Kristensen, Dyssegård
 • Provst for Holstebro Provsti Niels Arne Christensen, Holstebro
 • Direktør, formand for Håndværksrådet Niels Peter Techen Nielsen, Værløse
 • Kommunalbestyrelsesmedlem i Vordingborg Kommune Poul Adolf Flink Larsen, Vordingborg
 • Provst for Skjern Provsti Poul Ivan Madsen, Skjern

Under den 13. januar 2015 er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Dommer ved Retten i Glostrup Anne Berg, København K
 • Sagkyndigt medlem af Sø- og Handelsretten Claus Thorsgaard, Klampenborg
 • Dommer ved Retten i Svendborg Henrik Riis Andreasen, København Ø
 • Dommer ved Retten i Helsingør Jesper Stage Thusholt, Nykøbing F
 • Sagkyndigt medlem af Sø- og Handelsretten Kim Kristian Østrup, Bagsværd
 • Sagkyndigt medlem af Sø- og Handelsretten Lars Kristiansen, Store Heddinge
 • Administrationschef ved Københavns Byret Michael Villemoes Larsen, Brønshøj
 • Vicedirektør i Styrelsen for It og Læring Aino Lone Olsen, Allerød
 • Afdelingschef i Undervisningsministeriet Arne Eggert, Frederiksberg
 • Kommunalbestyrelsesmedlem i Vordingborg Kommune Birgitte Steen Jørgensen, Borre
 • Forstander på AMU Hoverdal John Johansson, Holstebro
 • Kontorchef i Undervisningsministeriet Kira Valbjørn Gandrup, Valby
 • Borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Christen Gade, Brovst
 • Landsformand for Landsforeningen LEV Sytter Kristensen, Holbæk

Under den 12. januar 2015 er efternævnte benået med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Direktør Jørgen Huno Rasmussen, København V

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Sektionschef i Banedanmark Annette Justesen Bech, Værløse
 • Teaterinstruktør og fhv. rektor Helge Karl Hans Reinhardt, Aarhus C
 • Pastor, sekretariatsleder i Folkekirkens Skoletjeneste i København og Frederiksberg Helle Krogh Madsen, Frederiksberg C
 • Kontorchef i Udlændingestyrelsen Jakob Dam Glynstrup, Dragør
 • Kommunikationschef i Banedanmark Karina Nelsing, Hellerup
 • Sektionschef i Banedanmark Steen Per Kristensen, Kastrup

Under den 12. januar 2015 er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Vicepolitidirektør i Nordjyllands Politi Henrik Kjær Thomsen, Aalborg SV
 • Økonomidirektør i Rigspolitiet Jens Nikolaj Veje, Lejre

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Chefanklager i Nordsjællands Politi Ida Kirstine Sørensen, Charlottenlund
 • Chefanklager i Københavns Politi Karin Degnboel Thostrup, København S
 • Chefpolitiinspektør Magnus Christian Andresen, 
 • IT-direktør i Rigspolitiet Michael Steen Hansen, Frederiksberg C
 • Afdelingschef i Rigspolitiet Peter Nyborg Rasmussen, Værløse

Fra den 1. januar 2015 at regne er efternævnte benådet med

storkorset af Dannebrogordenen

 • H.E. Højesteretspræsident Poul Søgaard

kommandørkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Departementschef i Kirkeministeriet Henrik Nepper-Christensen

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Højesteretsdommer Hanne Hesselbjerg Schmidt
 • Højesteretsdommer Michael Rekling

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Biskop over Ribe Stift Elof Westergaard

Under den 16. december 2014 er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Sagkyndigt medlem af Sø- og Handelsretten, administrerende direktør Thorkild Juul Jensen, Allerød

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Teknisk direktør i Naviair Bent Fog, Havdrup
 • HR-chef i Transportministeriet Erling Holger Wulff, Fredensborg
 • Økonomichef i Vejdirektoratet Kristoffer Haulund Schantz, København S
 • Områdechef i Vejdirektoratet Michael Ebbesen, Højbjerg
 • Kontorchef i Transportministeriet Thomas Ramdal Jørgensen, København S
 • Museumsdirektør, Østsjællands Museum Tove Damholt, Karlslunde

Under den 16. december 2014 er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Direktør for Udenrigspolitiske Selskab Michael Ehrenreich, Gentofte

Fra den 3. december 2014 at regne er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Instruktør Sorella Maria Englund, København NV

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Solodanser Gudrun Johanne Bojesen, Frederiksberg

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Scenograf Bente Lykke Møller, København Ø
 • Solodanser Carl Filip Alban Lendorf-Thim, København K
 • Operasanger Charlotte Meldgaard, Charlottenlund
 • Operasolist Elisabeth Harriet Vaporakis, Hellerup
 • Solodanser Jaime Marjon Crandall, København S
 • Scenograf Karin Betz, København K
 • Administrationschef Malene Jensenius Truelsen, København K
 • Skuespiller Nicolai Dahl Hamilton, København V
 • Kapelmusiker, fløjtenist Thomas Nikolaj von Scholten, Frederiksberg

Under den 28. november 2014 er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Koncernchef i William Demant Holding A/S Niels Jacobsen, København K

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Dommer ved Retten i Næstved Bo Linderoth Rasmussen, Nykøbing F
 • Fhv. koncernchef i Solar A/S Flemming Henze Tomdrup, Hørsholm
 • Underdirektør i SKAT Indsats Lars Jepsen, Beder
 • Dommer ved Retten i Hjørring Mette Søndergaard, Aalborg
 • Underdirektør i SKAT Kundeservice Orla Koch Riishede, Føllenslev
 • Dommer ved Retten i Sønderborg Peter Hageman Christensen, Kolding

Fra den 21. november 2014 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Professor ved Københavns Universitet, dr.forest. et habil Jørgen Bo Larsen, Vedbæk
 • Professor ved Københavns Universitet, cand.pharm. Leif Horsfelt Skibsted, Faxe Ladeplads
 • Professor ved Københavns Universitet, lic.scient. Morten Søndergaard Nielsen, Roskilde
 • Professor, dr.med.vet. ved Københavns Universitet Poul Hyttel, Valby
 • Politidirektør i Midt- og Vestsjællands Politi Anders Kristian Linnet, Lejre
 • Afdelingschef i Skatteministeriet Birgitte Christensen, Kgs. Lyngby
 • Politidirektør i Nordsjællands Politi Finn Borch Andersen, Fredensborg
 • Politidirektør i Sydøstjyllands Politi Helle Kyndesen, Holstebro
 • Politidirektør for Københavns Vestegns Politi Kim Christiansen, Frederiksberg
 • Borger- og retssikkerhedschef i SKAT Margrethe Nørgaard, Nyborg

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Professor ved Københavns Universitet, overlæge, dr.med. Gorm Ole Greisen, Rungsted Kyst
 • Professor ved Københavns Universitet, dr.med. Henrik Kehlet, København K
 • Prodekan og professor ved Københavns Universitet, lic.jur. Jørn Vestergaard, København NV
 • Professor ved Københavns Universitet, ph.d. Ole Wæver, Holte
 • Professor ved Københavns Universitet, dr.jur. Peter Pagh-Rasmussen, Albertslund
 • Professor ved Københavns Universitet, dr.med. Søren Buus, Virum
 • Direktør for Spillemyndigheden Birgitte Kirstine Rysse Sand, Birkerød


Under den 14. november 2014 er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Dommer ved Retten i Sønderborg Poul Henrik Pedersen, Sønderborg

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Kontorchef i NaturErhvervstyrelsen Anders Martin Klöcker, Roskilde
 • Dommer ved Retten i Roskilde Betina Juul Heldmann, Dyssegård
 • Dommer ved Retten i Lyngby Ib Hounsgaard Trabjerg, Allerød
 • Fødevarechef i Fødevarestyrelsen Lisbeth Seedorff Borup, Them
 • Kontorchef i NaturErhvervstyrelsen Pernille Kirsten Balslev-Erichsen, Virum
 • Administrationschef ved Vestre Landsret Regitze Brosbøl Riskjær, Viborg
 • Kontorchef i Naturstyrelsen Camilla Brask Lentz, Hellerup
 • Skovrider i Naturstyrelsen Hans Henrik Anker Christensen, Klampenborg
 • Executive Vice President i SAS Danmark A/S Jens Flemming Jensen, Haslev
 • Fhv. chefkonsulent i Beskæftigelsesministeriet Johannes Hasse Kristian Mortensen, København K
 • Enhedschef i Fødevarestyrelsen Kim Hastrup, Valby
 • Kontorchef i Naturstyrelsen Thomas Bruun Jessen, Gentofte
 • Chefkonsulent i Naturstyrelsen Thorbjørn Fangel, Roskilde

Under den 11. november 2014 er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Landsdommer i Vestre Landsret Poul Grotum Hansen, Viborg
 • Retspræsident for Retten på Frederiksberg Torben Nøies Goldin, Hørsholm

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Landsdommer i Østre Landsret Hans-Olaf Tingleff, Hillerød
 • Dommer ved Retten i Helsingør Torben Hvid, Snekkersten

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Landsdommer i Østre Landsret Anne Birgitte Fisker, Frederiksberg
 • Byrådsmedlem i Furesø Kommune Kurt Bork Christensen, Værløse
 • Byrådsmedlem i Allerød Kommune Lea Herdal, Allerød

Under den 5. november 2014 er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Direktør i Fødevarestyrelsen Esben Egede Rasmussen, Værløse

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Koncern IT-chef i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Annie Stahel, København S
 • Afdelingschef i Fødevareministeriet Charlotte Steen, Virum
 • Adm. direktør og koncernchef i DLG Kristian Johnsen Hundebøll, Allerød
 • Kontorchef i Fødevareministeriet Lene Lund Hansen, Hellerup
 • Borgmester i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler, Taastrup
 • Adm. direktør i DLF-TRIFOLIUM A/S og DLF AmbA Truels Damsgaard, Charlottenlund

Under den 29. oktober 2014 er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi Jens Kaasgaard, Holstebro
 • Politidirektør i Syd- og Sønderjyllands Politi Jørgen Martin Meyer, Kolding
 • 2. næstformand for Folketinget Pia Merete Kjærsgaard, Gentofte
 • Politidirektør i Fyns Politi Poul Bjørnholdt Løhde, Middelfart
 • ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen
 • Vicedirektør i Folketingets Administration Anne Mette Waage Falbe-Hansen, Klampenborg
 • It-chef i Folketinget Søren Ole Lehmann Søndergaard, Helsingør

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Formand for Foreningen Danske Kvinder i England Elin Scheel Stone, Buckinghamshire 
 • Kontorchef i Økonomi- og Indenrigsministeriet Carsten Grage, Virum
 • Kontorchef i Statsforvaltningen Jesper Thumand, Risskov
 • Kontorchef i Statsforvaltningen Karen Sofie Rydahl, København NV
 • Kontorchef i Statsforvaltningen Lene Løvstrøm Mikkelsen, Slagelse
 • Kontorchef i Økonomi- og Indenrigsministeriet Martin Nygaard Jørgensen, Valby
 • Kontorchef i Danmarks Statistik Ole Berner, Kgs. Lyngby
 • Kontorchef i Danmarks Statistik Peter Bøegh Nielsen, Frederiksberg

Under den 6. oktober 2014 er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, København Ø
 • ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen
 • Afdelingschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet Helle Birkman Smith, København K
 • ridderkorset af Dannebrogordenen
 • Provst for Lolland Østre Provsti Anne Birgitte Villadsen, Sakskøbing
 • Medlem af Folketinget Birgitte Josefsen, Brønderslev
 • Medlem af Folketinget Erling Faber Bonnesen, Broby
 • Formand for Kræftens Bekæmpelse, professor, dr. med. Frede Olesen, Højbjerg
 • Violinbygger Mads Henrik Hjorth, København K

Fra den 4. oktober 2014 at regne er efternævnte benådet med

kommandørkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Kontreadmiral Finn Hansen, Fredensborg

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Kommandør Lars Henrik Hansen, Hedensted

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Kommandørkaptajn Lars Bæhr, Dyssegård
 • Oberstløjtnant Gert Carl Bode, Waterloo
 • Oberstløjtnant Kent Børge Jensen, Vissenbjerg
 • Oberstløjtnant Lars Baier, Østervrå
 • Oberstløjtnant Michael Gram Larsen
 • Kolonnechef Niels Bonde Jensen, Haderslev
 • Oberstløjtnant Vagn Søgaard Petersen, Ringsted
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Oberstløjtnant Brian Nissen, København S

Fra den 3. oktober 2014 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Professor ved Syddansk Universitet, forskningsleder, dr.med. Hans Jørn Jepsen Kolmos, Odense SV
 • Professor ved Syddansk Universitet, ph.d., cand.scient. Henrik Gordon Petersen, Odense NV
 • Professor ved Syddansk Universitet, forskningsleder, centerleder, cand.polyt. Jacob Christian Haudrup Buur, Sydals

Fra den 1. oktober 2014 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Oberst Karsten Fledelius Jensen, Dronninglund
 • ridderkorset af Dannebrogordenen
 • Oberstløjtnant Thomas Nicolai Pedersen, Gentofte

Fra den 26. september 2014 at regne er efternævnte benådet med

kommandørkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • H.E. Forsvarschef, general Peter Bartram, Viborg

Fra den 19. september 2014 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Professor ved Roskilde Universitet, cand.scient. Johnny Tom Ottesen, Ballerup
 • Professor ved Roskilde Universitet, cand.scient. Kirsten Frisch Simonsen, København S

Fra den 12. september 2014 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Professor ved Aarhus Universitet, dr.scient.pol. Peter Brock-Nannestad, Brabrand
 • Professor ved Aarhus Universitet, dr.med. Søren Christian Mogensen, Fårvang

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Professor ved Aarhus Universitet, centerleder Bjarne Bo Wahlgren, Søborg
 • Professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet Dion Bertil Sommer, Skødstrup
 • Professor ved Aarhus Universitet, dr.phil. Dorte Marie Søndergaard, Frederiksberg
 • Professor i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet Esben Hougaard, Aarhus C
 • Professor ved Aarhus Universitet, dr.phil. Helle Vandkilde, Mårslet
 • Professor i tropisk botanik ved Aarhus Universitet Henrik Balslev, Hinnerup
 • Klinisk professor ved Aarhus Universitet, overlæge, dr.med. Torben Falck Ørntoft, Silkeborg

Under den 30. august 2014 er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Formand for Villum Fonden Lars Erik Kann-Rasmussen, Holte
ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Formand for bestyrelsen i Finansiel Stabilitet Jakob Brogaard, Herlev
 • Dommer ved Retten i Odense Jørgen Agerbo Larsen, Bagenkop
 • ridderkorset af Dannebrogordenen
 • Innovationschef i Erhvervs- og Vækstministeriet Christian Charles Bason, Virum
 • Afdelingschef i Finansministeriet Jens Gordon Clausen, Holte
 • Afdelingschef i Finansministeriet Peder Lundquist, Frederiksberg
 • Kontorchef i Finansministeriet Stig Henneberg, Frederiksberg C

Under den 18. juli 2014 er efternævnte tildelt
 
ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Direktør Peter Schütze, Charlottenlund
 • Statskonsulent i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Henrik Steen Steensen, København K

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Administrerende direktør Anders Colding Friis, Charlottenlund
 • Fængselsinspektør i Statsfængslet Møgelkær Carl Johan Bjørnsholm, Løsning
 • Fungerende fængselsinspektør i Københavns Fængsler Ina Eliasen, Espergærde
 • CEO for Widex A/S Jan Tøpholm, Holte
 • Arrestinspektør for Midt- og Nordjylland Jette Vadskær Severinsen, Kibæk
 • Rektor for Erhvervsakademi Dania Lis Randa, Randers NV
 • Personalechef i Undervisningsministeriet Anne Frøbert Stærk, Frederiksberg C
 • Rektor for Aarhus Universitet, professor, lic.scient. Brian Bech Nielsen, Risskov
 • Kontorchef i Undervisningsministeriet Jacob Peter Hess, København K
 • Kontorchef i Kulturministeriet Katrine Tarp, Vanløse
 • Kontorchef i Undervisningsministeriet Lotte Manniche Groth-Andersen, København S
 • Kontorchef i Undervisningsministeriet Signe Tychsen Philip, Brønshøj

Fra den 6. juli 2014 at regne er efternævnte benådet med

kommandørkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Generalmajor Niels Henrik Bundsgaard, Nivå
ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Oberstløjtnant Anne Christiane Bill, Silkeborg
 • Oberstløjtnant Claus Henrik Pedersen, Ukendt
 • Oberstløjtnant Keld Jakob Madsen, Jyllinge
 • Oberstløjtnant Niels Henrik Tønning, Allerød

Fra den 11. juni 2014 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Direktør for Helnan International Hotels Enan Raouf El-Galaly, Aarhus C
 • Godsejer, hofjægermester Hans Michael Jebsen, Hong Kong
 • Kunstmaler Niels Christian Strøbek, København K
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Formand for Strib Handels- og Håndværkerforening Svend Åge Hansen, Middelfart
 • Direktør for aida A/S Finn Maae Jensen, Tranbjerg J
 • Billedkunstner Thomas Kluge, Korsør
 • Generalsekretær for Røde Kors Anders Ladekarl, Klampenborg
 • Næstformand i WWF Verdensnaturfonden Hans Meltofte, København Ø
 • Senior Expert Advisor i Red Orangutangen Lone Dröscher Nielsen, Berkshire
 • Journalist Stephanie Marie Surrugue, København K


Under den 2. juni 2014 er efternævnte benådet med


ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Afdelingschef i Justitsministeriet Kristian Korfits Nielsen, Bagsværd

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Kontorchef i Justitsministeriet Anette Görtz, Greve
 • Kontorchef i Justitsministeriet Carsten Madsen, Kgs. Lyngby
 • Kontorchef i Miljøstyrelsen Isabelle Agnes Christiane Navarro Vinten, Charlottenlund
 • Kontorchef i Geodatastyrelsen Jan Finn Thorsen, København V
 • Ankechef i Natur- og Miljøklagenævnet Line Elikofer, Vanløse
 • Kontorchef i Civilstyrelsen Søren Broberg Nielsen, Espergærde


Fra den 27. maj 2014 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen 

 • Oberstløjtnant Claus Leo Christiansen, Karup J
 • Oberstløjtnant Finn Birger Johansen, Birkerød
 • Oberstløjtnant Jørgen Guldborg Lange, Ølsted
ridderkorset af Dannebrogordenen 

 • Oberstløjtnant Bjørn Boesen, Ølstykke


Under den 23. maj 2014 er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogsordenen

 • Administrerende direktør for Ældre Sagen Knud Bjarne Hastrup, København K
ridderkorset af Dannebrogordenen 

 • Rektor for Det Jyske Musikkonservatorium Thomas Winther, Risskov
 • Vicerektor for Det Jyske Musikkonservatorium Michael Bylin Bundgaard, Aalborg
 • Kontorchef i Ankestyrelsen Anne Birgitte Hassing, Espergærde
 • Generalsekretær i Dansk Firmaidrætsforbund Jan Steffensen, Odense C
 • Adm. direktør i Industriens Fond Mads Ulrik Lebech, Klampenborg
 • Direktør for NOTA Michael Wright, København N


Under den 19. maj 2014 er efternævnte 

benådet med ridderkorset af Dannebrogordenen 

 • Formand for De danske Krigssejlere Erik Kragelund Nielsen, Roskilde

Fra den 15. maj 2014 at regne er efternævnte benådet med 

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Strategisk udviklingschef Niels Henrik Hedegaard, Lejre


Fra den 9. maj 2014 at regne er efternævnte benådet med 

kommandørkorset af Dannebrogordenen 

 • Kontreadmiral Frank Trojahn, Kgs.Lyngby
ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Politidirektør i Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi Lene Frank, Rungsted Kyst
 • Formand for Osteoporoseforeningens Præsidium Susanne Heering, Hellerup
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Regionsdirektør i Beskæftigelsesregion Nordjylland Anders Karsten Krøldrup Simensen, Aalborg
 • Medlem af Folketinget Charlotte Baunbæk Dyremose, Virum
 • Regionsdirektør i Beskæftigelsesregion Syddanmark Karl Schmidt, Ry
 • Bestyrelsesformand for Aalborg Universitet, cand.oecon. Lars Bonderup Bjørn, Støvring
 • Motorkører Tom Kristensen, Hobro
 • Prorektor ved Danmarks Tekniske Universitet, professor, ph.d. Henrik Caspar Wegener, Værløse
 • Professor ved Danmarks Tekniske Universitet, dr.techn. Niels Skou, Vedbæk
 • Bestyrelsesformand for Danmarks Tekniske Universitet, koncerndirektør Per Falholt, Holte
 • Professor ved Danmarks Tekniske Universitet, ph.d., dr.scient. Thomas August Kiørboe, Ålsgårde


Fra den 29. april 2014 at regne er efternævnte benådet med 

Dannebrogordenens hæderstegn

 • Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid, Bad Berleburg

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Hofdame for H.K.H. Prinsesse Benedikte Kristina Treschow, Rungsted Kyst


Fra den 18. april 2014 at regne er efternævnte benådet med 

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Oberst Christian Arildsen, Viborg
 • Generalmajor Michael Anker Lollesgaard, København S

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen 

 • Oberst Gunner Arpe Nielsen, Taastrup
 • Direktør Hans Jørgen Høyer, Aalborg
 • Oberstløjnant Jakob Fahrendorff, Ukendt
 • Oberst Keld Robert Juul Christensen, Tjele
 • Oberstløjtnant Steen Flügge, Frederiksberg C

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Kolonnechef i Beredskabsstyrelsen Lennart Kvist Sørensen, Thisted


Fra den 16. april 2014 at regne er efternævnte benådet med 

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Departementschef i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Uffe Toudal Pedersen, Kalundborg
ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen 

 • Rigsombudsmand på Færøerne Dan Michael Knudsen, Tórshavn
 • Direktør i Statsforvaltningen Helle Anker Haxgart, Brønshøj
 • Departementschef i Kulturministeriet Marie Hansen, Holte
 • Museumsdirektør for De Danske Kongers Kronologiske Samling Jørgen Ulrik Selmer, København K
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Højesteretsdommer Lars Claudio Apostoli, Kokkedal
 • Biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen, Haderslev
 • Næstformand i bestyrelsen i Salling-fondene Karin Salling, Højbjerg
 • Konsul i Phoenix John Larsen, Scottsdale

Fra den 11. april 2014 at regne er efternævnte benådet med 

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Rektor ved Aalborg Universitet, professor, dr.techn. Mogens Finn Kjærsdam, Nørresundby

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Chefpolitiinspektør i Fyns Politi John Thorup Jacobsen, Jelling

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Professor ved Aalborg Universitet, overlæge, ph.d. Christian Tobias Torp-Pedersen, Brønshøj
 • Professor ved Aalborg Universitet, ph.d. Ellen Birgitte Holm Sørensen, Frederiksberg
 • Professor ved Aalborg Universitet, ph.d. Jesper de Claville Christiansen, Aalborg SØ
 • Professor ved Aalborg Universitet, Dr.phil. Søren Zibrandt von Dosenrode-Lynge, Aalborg
 • Kontorchef i Styrelsen for Videregående Uddannelser, cand.scient.pol. Mette Rossing, Smørum
 • Kontorchef i Styrelsen for Videregående Uddannelser, cand. agro. Pernille Ulrich, Frederiksberg
 • Skuespiller Søren Østergaard, København K


Fra den 2. april 2014 at regne er efternævnte benådet med 

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Kommandørkaptajn Bjørn Martin Röst, Rungsted Kyst
 • Kommandørkaptajn Tommy Tadæus Jeziorski, Børkop


Under den 24. marts 2014 er efternævnte benådet med 

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Landsdommer i Vestre Landsret Henrik Twilhøj, Åbyhøj

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Borgmester i Tårnby Kommune Henrik Zimino, Kastrup
 • Fhv. kommunaldirektør Jens Christian Birch, Smørum
 • Områdechef i Banedanmark Klaus Bergman, Espergærde
 • Museumschef på Nationalmuseet Lene Breusch Floris, Holbæk
 • Programdirektør i Banedanmark Morten Søndergaard, Hørsholm


Fra den 21. marts 2014 at regne er efternævnte benådet med 

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Prodekan ved Copenhagen Business School, professor Flemming Poulfelt, Rungsted Kyst
 • Uddannelsesdekan ved Copenhagen Business School, professor Jan Molin, Virum


Under den 5. marts 2014 er efternævnte benådet med 

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Landsdommer i Østre Landsret Karsten Bo Knudsen, Hellerup

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Landsdommer i Østre Landsret Jon Fridrik Kjølbro, Glostrup
 • Chefpolitiinspektør i Københavns Politi Jørn Aabye Nielsen, Nibe
 • Rigsrevisor Lone Lærke Strøm Pedersen, Søborg
 • Landsdommer i Vestre Landsret Mogens Hjort Heinsen, Risskov
 • Driftsdirektør i Vejdirektoratet Niels Christian Skov Nielsen, København Ø

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Sektionschef i Banedanmark Per le Fevre, Viby Sjælland
 • Byrådsmedlem i Lolland Kommune Gert Mortensen, Rødby
 • Byrådsmedlem i Lolland Kommune Hans Ole Sørensen, Rødby
 • Byrådsmedlem i Lolland Kommune Henning Gunner Rasmussen, Rødby
 • Byrådsmedlem i Haderslev Kommune Jens Christian Gjesing, Haderslev
 • Byrådsmedlem i Næstved Kommune, regionsmedlem Kirsten-Marie Devantier, Næstved
 • Fhv. byrådsmedlem i Haderslev Kommune Markvard Peter Hovmøller, Vojens
 • Byrådsmedlem i Lolland Kommune Poul Erik Ibsen, Søllested
 • Afdelingschef i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dorthe Eberhardt Søndergaard, Vallensbæk Strand
 • Byrådsmedlem og fhv. borgmester i Haderslev Kommune Gunnar Nielsen, Haderslev
 • Byrådsmedlem i Greve Kommune Hans Bjørn Barlach, Greve
 • Dommer ved Retten i Nykøbing Falster Henning Larsen, Nykøbing F
 • Kommunalbestyrelsesmedlem og fhv. borgmester i Næstved Kommune Henning Johannes Jensen, Næstved
 • Administrerende direktør i Vamdrup Specialtransport ApS Jørgen Egeskov, Vamdrup
 • Fhv. borgmester i Stevns Kommune Poul Arne Nielsen, Køge

Fra den 6. februar 2014 at regne er efternævnte benådet med 

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Hofdame, privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Marie Britt Siesbye, København Ø


Under den 5. februar 2014 er efternævnte benådet med 

ridderkorset af Dannebrogordenen 

 • Afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen, København SV
 • Mediedirektør i DR Gitte Rabøl, Hellerup
 • Chefanklager i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Henriette Rosenborg Larsen, Slagelse
 • Bestyrelsesformand for Blue Water Fonden Kurt Skov, Esbjerg
 • Kontorchef i Erhvervsstyrelsen Marie Voldby Henningsen, Gentofte
 • Forstanderinde, søster på Den danske Diakonissestiftelse Merete Pelle Poulsen, Frederiksberg
 • Udviklingschef i Rigspolitiet René Holleufer, Frederiksberg


Fra den 2. februar 2014 at regne er efternævnte benådet med 

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Oberstløjtnant Carsten Erik Nielsen, Haslev
 • Oberstløjtnant Henrik Juul Krogh, Fredericia
 • Oberstløjtnant Jan Ehlers, Bagnoli
 • Oberstløjtnant Jens Jørgen Hansen, Slangerup
 • Oberstløjtnant Jess Nørgaard Rasmussen, Viborg
 • Oberstløjtnant Kaare Pedersen, Rønnede
 • Oberstløjtnant Ove Kjærsgaard Hansen, Fredericia
 • Oberstløjtnant Susanne Gaarn Skov, Kjellerup

ridderkorset af Dannebrogordenen 

 • Revisionschef Carsten Kyhnauv-Andersen, Herlev
 • Oberstløjtnant Charlotte Ployart Wetche, Woluwe St. Pierre
 • Kontorchef Torsten Cumberland Jacobsen, København K


Under den 31. januar 2014 er efternævnte benådet med 

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Politidirektør i Nordjyllands Politi Elsemette Cassøe, Aalborg
 • Politidirektør i Østjyllands Politi Jørgen Ilum, Aarhus C

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Statsadvokat ved Rigsadvokaten Jens Røn, Næstved

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Anlægssouschef i Vejdirektoratet Erik Birk Madsen, Odense N
 • Kontorchef i Erhvevsstyrelsen Helle Larsen, Hvidovre
 • Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Kenneth Skov Jensen, København V
 • Direktør i Banedanmark Søren Boysen, København NV


Fra den 29. januar 2014 at regne er efternævnte benådet med 

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Kommandør, midlertidig flotilleadmiral Niels Anders Kjær Olsen, Kjellerup
 • Kommandør Per Bigum Christensen, Jystrup Midtsj

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Kommandørkaptajn Anders Beck Jørgensen, Hillerød
 • Kommandørkaptajn Ole Toft, Holstebro


Under den 24. januar 2014 er efternævnte benådet med 

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Landsdommer i Østre Landsret Otto Hedegaard Madsen, Birkerød

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Afdelingschef i Rigsrevisionen Bettina Michelle Jakobsen, Kvistgård
 • Domprovst over Ribe Stift Jens Torkild Bak, Ribe
 • Domprovst over Helsingør Stift Steffen Ravn Jørgensen, Helsingør
 • Direktør i Finanstilsynet Ulrik Nødgaard, Rødovre

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Innovationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Innovation Flemming Steen Nielsen, Værløse
 • Museumsinspektør på Nationalmuseet Poul Otto Nielsen, København NV

Under den 10. januar 2014 er efternævnte benådet med 

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen, cand.jur. Vibeke Dalbro, København K

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Erhvervspolitisk direktør i Erhvervs- og Vækstministeriets departement Jens Johannes Lundsgaard, København K
 • Kontorchef i Finanstilsynet Jørn Holger Andersen, Hillerød
 • Kontorchef i Erhvervs- og Vækstministeriets departement Katrine Winding, Virum
 • Dommer ved Retten i Randers Mette Langborg Christiansen, Egå
 • Kontorchef i Erhvervsstyrelsen Per Vestergaard Christensen, Haslev
 • Kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen, cand.scient.pol. Søren Tingskov, Vanløse


Fra den 1. januar 2014 at regne er efternævnte benådet med


kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Biskop over Helsingør Stift Lise-Lotte Rebel, Helsingør
 • Biskop over Grønlands Stift Sofie Bodil Louise Lisbeth Petersen, Nuuk
ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Departementschef i Udenrigsministeriet Ulrik Vestergaard Knudsen, Værløse

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Biskop over Færøernes Stift Jógvan Fríðriksson, Tórshavn
 • Departementschef i Beskæftigelsesministeriet Peter Stensgaard Mørch, København S
 • Konsul i Palma de Mallorca Anne Dorte Kring, Palma de Mallorca
 • Konsul i Hamilton Bent Poulsen, Hamilton
 • Generalkonsul i Caracas Bent Ulrik Porsborg, Caracas
 • Konsul i Manila Erik Møller Nielsen, Makati City


Under den 18. december 2013 er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Provst for Greve-Solrød Provsti Anne Margrete Lunn Bredsdorff, Greve
 • Provst for Sønderborg Provsti Anne Margrethe Raabjerg Hvas, Augustenborg
 • Provst for Aarhus Vestre Provsti Esben Andersen, Brabrand
 • Provst for Fredensborg Provsti Hans-Henrik Nissen, Rungsted Kyst
 • Provst for Hillerød Provsti Jørgen Flemming Christensen, Hillerød
 • Provst for Lejre Provsti Lars Munch, Kirke Hyllinge
 • Provst for Stege-Vordingborg Provsti Mette Marianne Magnusson, Lundby

Under den 9. december 2013 er efternævnte benådet med


ridderkorset af Dannebrogordenen


 • Kontorchef i Søfartsstyrelsen Anna Henriette Bytoft Flügge, Frederiksberg C
 • Kontorchef i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, cand.jur. Bente Olsen, Frederiksberg
 • Kontorchef i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, cand.scient.pol. Hanne Haarup Thomsen, Humlebæk
 • Vicedirektør i Finanstilsynet Julie Birgitte Galbo, Charlottenlund
 • Rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler, arkitekt, MAA, MBA Lene Dammand Lund, Frederiksberg
 • Kontorchef i Finanstilsynet Mark Andrew Rønnenfelt, Hørsholm
 • Kontorchef i Søfartsstyrelsen Per Sønderstrup, Brøndby Strand

Fra den 3. december 2013 at regne er efternævnte benådet med

 ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Operasolist Gert Henning Jensen, København Ø
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Kommunikationschef Eva Hein, Vanløse
 • Solodanser Frans Ulrik Birkkjær, København K
 • Operasanger Hans Ole Jegindø Norup, Frederiksberg C
 • Forstander på Opera Akademiet Kim Michael Jørn von Binzer, København V
 • Scenograf Mia Stensgaard, København V
 • Balletmester Nikolaj Hübbe, København K
 • Kapelmusiker, 1. soloharpenist Nina Kathrin Schlemm, København S
 • Skuespiller Olaf Heine Johannessen, Vanløse
 • Operasolist Peter Steen Lodahl, København S
 • Operasolist Sine Merrild Bundgaard, København S
 • Operachef Sven Müller, Kastrup


Under den 20. november 2013 er efternævnte tildelt

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • CEO og koncernchef i PFA Pension Henrik Tonsgaard Heideby, Frederiksberg
 • Rektor ved Roskilde Universitet, professor, dr.phil. Ib Poulsen, Hillerød

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Administrerende direktør for Lauritzen Fonden Bent Østergaard, Vedbæk
 • Direktør i A/S Søborg Møbelfabrik Carsten Vagn Jacobsen, Klampenborg
 • Bankdirektør i Nørresundby Bank Finn Øst Andersson, Aalborg SØ
 • Driftschef i Royal Arctic Line A/S Jens Boye, Aalborg
 • Medlem af Sø- og Handelsretten Kai Kristian Wøldike Bested, Hellerup
 • Direktør i Socialstyrelsen Knud Aarup, Aarhus V
 • Administrerende direktør i Novo Nordisk A/S Lars Rebien Sørensen, Holte
 • Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carsten Smidt, Roskilde
 • Formand for Haandværkerforeningen i København, oldermand Claus Robert Sørensen, Frederiksberg
 • Vicedirektør i Finanstilsynet Jan Thorlund Parner, Kgs. Lyngby
 • Kontorchef i Fødevarestyrelsen Marie Louise Flach de Neergaard, Ukendt
 • Kontorchef i Erhvervs- og Vækstministeriets departement Sidsel Due Nordengaard, Gentofte

Fra den 15. november 2013 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Professor ved Københavns Universitet, dr.scient. Birger Lindberg Møller, Brønshøj
 • Professor ved Københavns Universitet, dr.scient. Jan Sørensen, Søborg
 • Præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, professor, D.phil. et dr.scient.soc. Kirsten Blinkenberg Hastrup, København K
 • Professor ved Københavns Universitet, dr.odont. Palle Holmstrup, Holte
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Professor ved Københavns Universitet, dr.phil. Anders Peter Harder, Hellerup
 • Professor ved Københavns Universitet, dr.med. Erik Arne Richter, Gentofte
 • Professor ved Københavns Universitet, dr.med.vet. Henrik Michael Elvang Jensen, København NV
 • Professor ved Københavns Universitet, dr.med. Ib Christian Bygbjerg, Kgs. Lyngby
 • Professor ved Københavns Universitet, cand.scient. Sine Ydun Larsen, Hørsholm
 • Professor ved Københavns Universitet, cand.polyt., dr.med. Søren-Peter Olesen, Klampenborg
 • Professor ved Københavns Universitet, lic.scient. Thomas Bjørnholm, Frederiksberg C
 • Professor ved Københavns Universitet, dr.med. Thue Walter Schwartz, Frederiksberg
 • Professor, ph.d. Susan Marguerite Whyte, København

Under den 6. november 2013 er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Vicedirektør i Fødevarestyrelsen Annelise Elita Fenger, Herlev
ridderkorset af Dannebrogordenen
 • Fødevarechef i Fødevarestyrelsen Birgitte Horn, Suldrup
 • Fødevarechef i Fødevarestyrelsen Bjørn Wirlander, Frederiksberg
 • Kontorchef i NaturErhvervstyrelsen Lotte Dige Toft, Søborg
 • Kontorchef i NaturErhvervstyrelsen Peter Ritzau Eigaard, Hvalsø
 • Kontorchef i NaturErhvervstyrelsen Sven Nicolai Sørensen, Odense C
 • Kontorchef i NaturErhvervstyrelsen Troels Pade, København Ø

Under den 18. oktober 2013 er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Dommer ved Retten i Svendborg Anders Munch Jensen, Middelfart
 • Adm. direktør i LINAK A/S Bent Jensen, Nordborg
 • Adm. direktør i Dampskibsselskabet NORDEN A/S Carsten Mortensen, Charlottenlund
 • Dommer ved Retten i Glostrup Henrik Johnsen, København Ø
 • Dommer ved Retten i Lyngby Jette Christiansen, Charlottenlund
 • Dommer ved Retten i Hjørring Jette Fjordbak Skole, Aalborg
 • Dommer ved Retten i Odense Torben Østergreen-Johansen, Ebberup

Under den 4. oktober 2013 er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Underdirektør i Beredskabsstyrelsen Anders Nørregaard, Virum
 • Oberst, midlertidig brigadegeneral Peter Kølby Pedersen, Søborg
 • Kommandør Michael Thoring Flagstad, Strandby
 • Folketingssekretær og vicedirektør i Folketingets Administration Claus Thomas Michael Dethlefsen, Hellerup

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Overbibliotekar ved Syddansk Universitet Aase Lindahl, Odense M
 • Oberstløjtnant Bjarne Højgård Jensen, Christiansfeld
 • Oberstløjtnant Hans Henrik Møller, Ålsgårde
 • Oberstløjtnant John Dalby, Holmegaard
 • Kontorchef ved Forsvarsstaben Jørgen Bo Leimand, Næstved
 • Oberstløjtnant Niels Milholt, Farum
 • Kommandørkaptajn Helge Oscar Beyer Christensen, Frederikshavn
 • Kommandørkaptajn Mogens Maschoreck, Ballerup
 • Kommandørkaptajn Stig Meyer, Frederikshavn
 • Dommer ved Retten i Holstebro Ingrid Marna Drengsgaard, Thisted

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Forskningsleder ved Syddansk Universitet, professor, overlæge, dr.med. Henning Beck-Nielsen, Odense 
 • Kontorchef ved Syddansk Universitet Jørgen Schou, Odense SØ
 • Professor ved Syddansk Universitet, lic.merc. Søren Tollestrup Askegaard, Odense M
 • Institutleder ved Syddansk Universitet, professor, overlæge, dr. med., ph.d. Uffe Laurits Holmskov, Odense S
 • Kolonnechef i Beredskabsstyrelsen Flemming Schøler Nielsen, Næstved
 • Kontorchef i Forsvaret Frantz Martin Dahl, Charlottenlund
 • Kontorchef i Forsvaret Klaus Munk Petersen, Gentofte
 • Kolonnechef i Beredskabsstyrelsen Morten Helge Hansen, Taastrup
 • Overingeniør i Forsvaret René Ulbjerg Toft, København K
 • Kontorchef i Forsvaret Tony Lindemann Bøgh, Kgs. Lyngby
 • Kommandørkaptajn Claus Lundholm Andersen, Sorø
 • Kommandørkaptajn Kim Møller Nielsen Juhl, Frederikshavn
 • Kommandørkaptajn Lars Jørgen Jensen, Skovlunde
 • Kontorchef i Social- Børne- og Integrationsministeriet Anders Holbøll, Charlottenlund
 • Kontorchef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Annette Klint Kofod, Vanløse
 • Kontorchef i Social- Børne- og Integrationsministeriet Dorte Bech Vizard, København S
 • Kontorchef i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Johnny Ken Mogensen, Hørsholm
 • Kontorchef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Søren Rude, Farum

Under den 2. oktober 2013 er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Dommer ved Retten i Aalborg Carsten Michelsen, Vodskov
 • Dommer ved Retten i Horsens Henning Søndergaard Kristoffersen, Højbjerg
 • Dommer ved Retten på Frederiksberg Niels Stener Foldberg, København V
 • Dommer ved Retten i Aarhus Poul Holm, Højbjerg
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Dommer ved Københavns Byret Jacob Scherfig, Søborg
 • Dommer ved Retten i Aalborg Ole Høyer, Aalborg SØ
 • Dommer ved Retten i Lyngby Søren Seerup, Dragør

Fra den 1. oktober 2013 at regne er efternævnte benådet med


kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Generalmajor Flemming Lentfer, Solrød Strand
 • Oberst Lone Træholt, Højslev
 • Oberst, midlertidig brigadegeneral Steen Harboe Hartov, Karup J

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Oberstløjtnant Leif Giebel, Viborg
 • Oberstløjtnant Ole Stensbøg Nielsen, Viborg
 • Oberstløjtnant, midlertidig oberst Søren Frausig, Løgstrup

Fra den 20. september 2013 at regne er efternævnte benådet med


ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Professor ved Roskilde Universitetscenter, cand.mag. Kim Christian Schrøder, Roskilde


Under den 18. september 2013 er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Landsdommer i Østre Landsret Susanne Tuk Bagger, Virum
 • Dommer ved Retten på Frederiksberg Torkel Florian Hagemann, Roskilde

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Kontorchef i Beskæftigelsesministeriet Annedorte Elklit Pedersen, Rødovre
 • Retspræsident ved Retten i Holstebro Christian Schou, Viborg
 • Regionsdirektør for TV 2/Bornholm Jan Jørgensen, Hasle
 • Landsdommer i Østre Landsret Kåre Mønsted, Allerød
 • Dommer ved Retten i Holstebro Lillian Lund Tinggaard, Holstebro


Fra den 13. september 2013 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Professor ved Aarhus Universitet, lic.jur, dr.jur. Poul Krüger Andersen, Aarhus C
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Professor ved Aarhus Universitet, lic.scient. Jørgen Kjems, Risskov
 • Professor ved Aarhus Universitet, dr.scient. Jørgen Bøttiger, Solbjerg
 • Professor ved Aarhus Universitet, cand.jur. Mette Neville, Brabrand
 • Professor ved Aarhus Universitet, overlæge Peter Hokland, Egå
 • Professor ved Aarhus Universitet, overlæge Vibeke Elisabeth Hjortdal, Egå


Under den 10. september 2013 er efternævnte tildelt

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Formand for Landsforeningen af Polio, Trafik- og Ulykkesskadede Carl Holger Kallehauge, Frederiksberg
 • Direktør i Min. for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, ph.d. Jens Peter Jacobsen, Morud

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Direktør for Danmarks Evalueringsinstitut Agi Eva Csonka, Valby
 • Vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for København og Bornholm Anders Riisager, Frederiksberg C
 • Bestyrelsesformand for Moesgård Museum Johannes Flensted-Jensen, Skanderborg
 • Politiinspektør i Nordjyllands Politi Stig Erik Lundbo, Frederikshavn
 • Domprovst over Viborg Stift Thomas Frank, Viborg
 • Politiinspektør i Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi Thorkild Steen Jensen, Ishøj
 • Kontorchef i EU & internationalt kontor i Miljøministeriet Henrik Hedeman Olsen, Virum
 • Direktør, formand for Grundejernes Investeringsfond John René Frederiksen, Kgs.Lyngby
 • Presse- og kommunikationschef i Naturstyrelsen Kenneth Bo Jørgensen, København S
 • Koncerncenterchef i Min. for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, cand.jur. Line Skytte Hansen, Holte
 • Handelsskovrider i Naturstyrelsen Mads Jensen, Vedbæk
 • Kontorchef i Naturstyrelsen Mette Marcker Christiansen, Kgs. Lyngby

Fra den 18. juli 2013 at regne er efternævnte benådet med


ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Solodanser ved The Royal Ballet of London Johan Vedel  Kobborg, London

Under den 15. juli 2013 er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Rektor for Erhvervsakademiet Lillebælt, cand. psych. Jens Mejer  Pedersen, Frederiksberg C
 • Kontorchef i Justitsministeriet Niels Henrik  Larsen, Charlottenlund
 • Kontorchef i Justitsministeriet Pernille Breinholdt  Mikkelsen, Frederiksberg C
 • Kontorchef i Udlændingestyrelsen Pernille Brinch  Nissen, Greve
 • Kontorchef i Justitsministeriet Rikke Freil  Laulund, Frederiksberg C
 • Kontorchef i Udlændingestyrelsen Susanne Lund-Sørensen  Meyersahm, København Ø
 • Kontorchef i Udlændingestyrelsen Thomas Christian Hviid  Mortensen, Skovlunde


Fra den 6. juli 2013 at regne er efternævnte benådet med
 

kommandørkorset af Dannebrogordenen 

 • Oberst Henrik Refshauge Sommer, Viborg
 • Oberst Susanne Bach Bager, Nørre Aaby

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen 

 • Oberstløjtnant Anders Vagn Schmidt, Hørsholm
 • Oberstløjtnant Carsten Winther, Handewitt


Under den 18. juni 2013 er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Bestyrelsesformand for Carlsberg A/S, professor, dr.scient. Flemming  Besenbacher, Aarhus V

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Professor ved Københavns Universitet, dr.med. et lic.scient Bo Gregers  van Deurs, Brønshøj
 • Kontorchef i Kulturstyrelsen Lone  Ravn, København Ø
 • Kontorchef i Rigsrevisionen Michala  Krakauer, Holte
 • Kontorchef i Rigsrevisionen Morten  Henrichsen, København Ø
 • Sekretariats- og protokolchef i Folketingets Administration Søren  Koushede, København NV
 • Kontorchef i Rigsrevisionen Tina Mollerup  Laigaard, Ølstykke


Under den 10. juni 2013 er efternævnte tildelt

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Professionshøjskoledirektør ved VIA University College Asbjørn Christensen, Holstebro
 • Professor ved Copenhagen Business School, mag.scient.soc. Finn Valentin, Roskilde
 • Kontorchef i Miljøministeriet Mads Leth-Petersen, Hillerød
 • Pressechef i Miljøministeriet Mette Thorn, Frederiksberg C
 • Professor ved Copenhagen Business School, cand.scient.pol. Ove Kaj Pedersen, Hellerup
 • Kontorchef i Miljøministeriet Paolo Perotti, København V
 • Prorektor for VIA University College, cand.psych. Peter Friese, Risskov


Fra den 27. maj 2013 er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Oberst Per Jan Larsen, Hvidovre
ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Oberstløjtnant Kim Ribert, Vojens
 • Oberstløjtnant Klaus Ove Helsted, Haslev
 • Oberstløjtnant Morten Schmidt Pedersen, Glumsø
 • Oberst Steen  Ulrich, Kjellerup
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Oberstløjtnant Jacob Christian Alexa, Farum


Under den 24. maj 2013 er efternævnte benådet med 

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Formand for Rektorkollegiet, rektor ved Syddansk Universitet, professor, dr.scient. Jens Nørgaard Oddershede, Munkebo
ridderkorset af Dannebrogordenen
 • Kontorchef, cand.polit. Casper Lund  Borch, Washington D.C.
 • Vicedirektør i Energistyrelsen Dorte Nøhr  Andersen, Gentofte
 • Direktør i Sejet Planteforædling Kurt  Hjortsholm, Horsens
 • Kontorchef, cand.polit. Mads von Fyren  Kieler, Ålsgårde
 • Koncernrevisionschef, cand.jur. Pia  Nielsen, Ølstykke
 • Kontorchef, cand.scient.pol. Sune Stampe  Sørensen, Hellerup


Fra den 14. maj 2013 at regne er efternævnte benådet med

kommandørkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Advokat, kammerherre, oberstløjtnant Henrik Mogens baron Wedell-Wedellsborg, København K


Under den 8. maj 2013 er efternævnte tildelt

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Medlem af Folketinget, partiformand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl, Give
 • Kontorchef i Energistyrelsen Thomas Bastholm Bille, Værløse
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Direktør for Statens Værksteder for Kunst Frederik Hardvendel, København S
 • Formand for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Nick Elsass, Hørsholm
 • Koncernchef i Danfoss Niels Bjørn Christiansen, Sydals
 • Administrerende direktør i Energinet.dk Peder Østermark Andreasen, Vejle Øst
 • Direktør for Dansk Sprognævn Sabine Berta Luise Kirchmeier-Andersen, Farum


Fra den 5. maj 2013 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Direktør for Fonden Søren Kierkegaard Forskningscentret , dr. theol h.c. Niels Jørgen Cappelørn, København S


Fra den 3. maj 2013 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Rektor for DTU, professor, cand.polyt. ph.d., dr. techn. Anders Overgaard Bjarklev, Roskilde
 • Institutdirektør for DTU, professor, civilingeniør, ph.d. Erling Halfdan Stenby, Holte
 • Professor ved DTU, civilingeniør, ph.d. John Leif Jørgensen, Kastrup
 • Institutdirektør for DTU, cand.scient.,ph.d Kristian Pedersen, Frederiksberg


Under den 29. april 2013 er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Politimester i Grønland Bjørn Tegner Bay, Nuuk
 • Chefpolitiinspektør i Nordjyllands Politi Claus Hilborg, Aalborg
 • Stabschef i Midt- og Vestjyllands Politi Claus Henrik Larsen, Silkeborg
 • Chefpolitiinspektør i Nordsjællands Politi Flemming Drejer, Fredensborg
 • Direktør for Den Uafhængige Politiklagemyndighed Kirsten Dyrman Nielsen, Aalborg


Under den 24. april 2013 er efternævnte benådet med 

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Medlem af Sø- og Handelsretten, fhv. direktør Allan Suhrke, Vedbæk
 • Direktør Christian Flemming Heilmann, New York
 • Medlem af Sø- og Handelsretten, fhv. adm. direktør Henrik Dam, Kastrup
 • Landsdommer i Østre Landsret Ole Michael Kistrup, Holte

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Kontorchef i Kulturministeriet Bente Skovgaard Kristensen, Frederiksberg
 • Journalist Jørgen de Mylius, Frederiksberg
 • Kontorchef i Kulturministeriet Karin Marcussen, Birkerød


Fra den 18. april 2013 at regne er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Oberst Jørgen Høll, Hjørring
ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Oberstløjtnant Carsten Holm Albrektsen, København K
 • Oberstløjtnant Hans Edinger Teglers, Fredericia
 • Oberstløjtnant Jørgen Christian Jensen, Stoholm Jyll
ridderkorset af Dannebrogordenen
 • Afdelingschef John Sørensen, Sæby


Fra den 16. april 2013 at regne er efternævnte benådet med

kommandørkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Moskva, H.E. Tom Risdahl Jensen, København Ø
kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Adjudantstabschef, oberst, kammerherre Lasse Harkjær, København K
 • Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Géneve, H.E. Steffen Smidt 
ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Formand i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla
 • Departementsråd i Statsministeriet Jacob Holbraad, Frederiksberg
 • Kontorchef i Udenrigsministeriet Charlotte Laursen, Kgs.Lyngby
 • Kontorchef i Udenrigsministeriet Henrik Bramsen Hahn
 • Kontorchef i Udenrigsministeriet Torben Antonio Gettermann, Skovlunde
 • Konsulent i Statsministeriet Thomas Hempel Gregersen, Humlebæk
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Departementschef i Kulturministeriet Karoline Prien Kjeldsen, Klampenborg
 • Biskop over Fyens Stift Tine Lindhardt, Odense C
 • Kontorchef i Statsministeriet Lisbet Zilmer-Johns, Kgs.Lyngby
 • Kontorchef i Udenrigsministeriet Christian Dons Christensen, Valby
 • Kontorchef i Udenrigsministeriet Jakob Brix Tange, Hellerup
 • Kontorchef i Udenrigsministeriet Jesper Fersløv Andersen, Hillerød
 • Kontorchef i Udenrigsministeriet Karen Eva Abrahamsen, Hellerup
 • Kontorchef i Udenrigsministeriet Martin Jess Pilegaard, København N
 • Kontorchef i Udenrigsministeriet Trine Rask Thygesen, Frederiksberg


Under den 15. april 2013 er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Retspræsident for Retten i Svendborg Bjarne Uhd Pedersen, Svendborg
 • Landsdommer i Østre Landsret Michael Ulrik Lerche, Allerød
ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Direktør for Experimentarium Asger Høeg, Bagsværd
 • Generaldirektør i Danmarks Radio Bodil Maria Rønn, Hellerup
 • Udvalgschef i Folketinget, cand.scient.pol. Lis Rasmussen, Frederiksberg C
 • Medlem af Folketinget Tom Behnke, Nærum
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Formand for Danske Handicaporganisationer Stig Langvad, Kokkedal

Fra den 12. april 2013 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Professor ved Aalborg Universitet, cand.scient., dr.techn. Anders Peter Ravn, København Ø
 • Professor ved Aalborg Universitet, mag.scient.soc. Erik Laursen, Aalborg
 • Professor ved Aalborg Universiet, civilingeniør, ph.d. John Johansen, Aabybro
 • Professor ved Aalborg Universitet, mag.art. Lars Qvortrup, Ry


Under den 5. april 2013 er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Chef for New York City Ballet Peter Martins 


Fra den 2. april 2013 at regne er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Kommandør Peter Stehr, København K
ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Kommandørkaptajn Karl Jesper Svendsen, Ringsted


Under den 13. februar 2013 er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Afdelingschef i Kystdirektoratet Anne Møller Lund, Lemvig
 • Vicedirektør for Flyvesikringstjenesten Lars Bech Madsen, Allerød
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Styrelsesdirektør i Kulturstyrelsen Anne Mette Rahbæk Warburg, København Ø
 • TV2 regionsdirektør Dan Tschernia, Frederiksberg
 • Kundechef i Banedanmark Hanne Bjørn Nielsen, Helsingør
 • Ressourcedirektør i Vejdirektoratet Karsten Ole Knudsen, Birkerød
 • Museumsdirektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg Morten Hahn-Pedersen, Esbjerg N

Fra den 2. februar 2013 at regne er efternævnte benådet med 


kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Direktør for Beredskabsstyrelsen Hans Henning Thiesen, Hellerup
ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Oberstløjtnant Claus Dixen Møller, Varde
 • Oberstløjtnant Henrik Højris Friis, Viborg
 • Oberstløjtnant Steen Møller Petersen, Viborg
 • Oberstløjtnant Tonni Schumann, Kirke Såby
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Kontorchef Niels Kristian Iuel, Frederiksberg C
 • Oberstløjtnant Poul-Erik Ebbe Andersen, Skive
 • Kontorchef Trine Kristiansen, Frederiksberg C


Fra den 29. januar 2013 at regne er efternævnte benådet med 

ridderkorset af Dannebrogordenen 

 • Kontorchef i Forsvarsministeriet Lars Rasmus Salquist, Vanløse
 • Kontorchef i Forsvarsministeriet Pernille Vedsgaard Langeberg, København N


Fra den 29. januar 2013 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Kommandørkaptajn Christen Broberg Jensen, Langeskov
 • Kommandørkaptajn Erik Romby, Jyderup


Under den 18. januar 2013 er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Rektor ved Erhvervsakademi Aarhus Christian  Mathiasen, Åbyhøj
 • Rektor ved Professionshøjskolen Lillebælt Erik  Knudsen, Odense SØ
 • Kontorchef i Social- og Integrationsministeriet Henrik  Thorning, Hvidovre
 • Prodekan ved Aarhus Universitet, ph.d. Henrik  Bindslev, Risskov
 • Anlægsdirektør i Vejdirektoratet Jens Jørgen  Holmboe, Hørsholm
 • Kødkontrolchef i Kødkontrollen Olaf  Bennetzen, Christiansfeld
 • Rektor ved Marstal Navigationsskole Søren  Vestergaard, Marstal


Under den 7. januar 2013 er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Retspræsident for Retten i Herning Henrik Schinkel  Stamp, Herning
ridderkorset af Dannebrogordenen
 
 • Dommer ved Retten i Glostrup Anne  Horstmann, Søborg
 • Dommer ved Retten i Holbæk Christian  Wenzel, Gentofte
 • Dommer ved Retten i Glostrup Harald Victor  Micklander, København Ø
 • Dommer i Københavns Byret Jeanett  Bukhave, Valby
 • Overlæge på Odense Universitetshospital Kirsten  Hørder, Odense SV
 • Provst for Kongens Lyngby Provsti, Helsingør Stift Eigil Lundholm  Saxe, Kgs. Lyngby
 • Provst for Randers Nordre Provsti, Århus Stift Klaus  Frisman, Spentrup
 • Kontorchef i Trafikstyrelsen Leif Holger  Funch, København S
 • Provst for Varde Provsti, Ribe Stift Lise  Hindsholm, Janderup Vestj
 • Domprovst over Aalborg Stift Niels Christian  Kobbelgaard, Aalborg
 • Provst for Glostrup Provsti, Helsingør Stift Ove Kollerup  Nielsen, Brøndby
 • Provst for Skads Provsti, Ribe Stift Preben Kræn  Christensen, Esbjerg V


Fra den 1. januar 2013 at regne er efternævnte benådet

med kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Biskop over Ribe Stift Elisabeth Dons Christensen, Ribe

med ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Kgl. jægermester, skovrider i Grib Skov, hofjægermester Jens Bjerregaard Christensen, Græsted
 • Biskop over Aalborg Stift Henning Toft Bro, Aalborg
 • Biskop over Københavns Stift Peter Henrik Skov-Jakobsen, København K
 • Højesteretsdommer Jan Schans Christensen, Hellerup
 • Departementschef i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Per Vestergaard Okkels, København 
 • Departementschef i Skatteministeriet Jens Christian Vedige Brøchner, Hellerup
 • Generalkonsul i Tunis Ingerlise Christensen, Tunis Belvedere

med ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Rigsombudsmand i Grønland Mikaela Engell, Nuuk
 • Konsul i Malaga Mona Elisabeth Davidsen, Malaga
 • Adjudant, orlogskaptajn Michael Løbnitz Bager, København K
 • Adjudant, major Thomas Søborg Lassen, Lynge


Under den 19. december 2012 er efternævnte benådet med

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Ordførende direktør i Danske Bank A/S Eivind Drachmann  Kolding, Charlottenlund
 • Landsdommer i Vestre Landsret Hanne  Aagaard, Viborg
 • Kontorchef i Social- og Integrationsministeriet Henrik  Lund, Frederiksberg
 • Stiftskontorchef ved Århus Stiftsadministration Jette Margrethe  Madsen, Skanderborg
 • Bankdirektør i Nordea Bank Danmark A/S Michael  Rasmussen, Klampenborg
 • Kødkontrolchef i Kødkontrollen Niels  Therkildsen, Vejen
 • Kontorchef i Social- og Integrationsministeriet Uffe  Hermansen, Holbæk


Under den 11. december 2012 er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Vicepolitidirektør i Midt- og Vestsjællands Politi Anne Barbara Sidenius  Tønnes, Frederiksberg

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Lars  Øllgaard, Vallensbæk
 • Kontorchef i NaturErhvervstyrelsen Lars Steenbjerg  Kolze, Glostrup
 • Kontorchef i Analyse- og innovationskontoret Morten  Ejrnæs, Vanløse
 • Statskonsulent ved ambassaden i Moskva Paolo Michael  Drostby, Moskva
 • Finansdirektør i Patent- og Varemærkestyrelsen Paul Berendt  Petersen, Charlottenlund
 • Kontorchef i Fødevareministeriets Klagecenter Susie  Hosainzadeh, Vanløse
 • Direktør i Center for Socialt Ansvar Erik  Thorsted, Køge
 • Dommer ved Retten i Roskilde Helle Charlotte Hjelm  Poulsen, Birkerød
 • Dommer ved Retten i Horsens Henriette  Holst, Skanderborg
 • Kontorchef i Ministeriet for Børn og Undervisning Jesper  Nielsen, Frederiksberg
 • Dommer ved Retten i Århus Merete  Strøm, Nørresundby
 • Dommer ved Retten i Århus Mette  Vammen, Højbjerg
 • Dommer ved Retten i Århus Rasmus  Damm, Vejle Øst


Fra den 3. december 2012 at regne er efternævnte benådet med

kommandørkorset af Dannebrogordenen

 • Skuespiller Søren  Sætter-Lassen, Kgs.Lyngby
ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Skuespiller Morten Sasse  Suurballe, Frederiksberg C
 • Koncertmester Tobias  Durholm, København S
 • Instruktør Vivi Groth  Flindt, London
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Operasolist Ann Petersen, Sorø
 • Kapelmusiker, fløjtenist Anna Dina Schick Bjørn-Larsen, Allerød
 • Skuespiller Helle Fagralid, Hellerup
 • Scenechef Kim Lennert Hansen, Lynge
 • Kapelmusiker, tubaist Lars Holmgaard, København Ø
 • Solodanser Marcin Kupinsky, Frederiksberg
 • Skuespiller Maria Rossing, Frederiksberg C
 • Administrationschef Marianne Stavnager  Bennetzen, København S
 • Skuespiller Sofie Graabøl, København K
 • Solodanser Susanne Grinder  Brandt, København K


Under den 27. november 2012 er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Forbrugerombudsmand Henrik Saugmandsgaard  Øe, Hørsholm
 • Dommer i Københavns Byret Anne Grete  Stokholm, København Ø
 • Dommer ved Retten i Aalborg Peter Christian  Damm, Aalborg
 • Fhv. formand for Det Danske Kulturinstitut Søren Gersbo  Møller, Odense S
ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Anders Nikolaj  Hoffmann, Frederiksberg C
 • Ankechef i Ankestyrelsen Anne Pernille  Fejfer, Gentofte
 • Dommer ved Retten i Horsens Henrik Philip Basse Fønss  Gjørup, Højbjerg
 • Ankechef i Ankestyrelsen Lise Gry  Beder, Bagsværd
 • Dommer ved Retten i Aalborg Malene  Urup, Aalborg
 • Administrerende direktør i Alm. Brand Søren Boe  Mortensen, Slangerup
 • Dommer ved Retten i Viborg Helle Korsgaard  Lund-Andersen, Løgstør
 • Dommer ved Retten i Roskilde Jakob Fink  Nielsen, Roskilde
 • Dommer ved Retten i Viborg Katrine  Waagepetersen, Aalborg
 • Dommer ved Retten i Næstved Lene  Sigvardt, Valby


Fra den 16. november 2012 at regne er efternævnte benådet med

ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Institutleder ved Københavns Universitet, overlæge, dr. med. Arne Vernon Astrup, Klampenborg
 • Professor ved Københavns Universitet, dr. med. Kjeld Møllgård, Virum
 • Professor ved Københavns Universitet, dr. scient. Mogens Flensted-Jensen, Farum
 • Professor ved Københavns Universitet, dr. polit. Niels Kærgaard, Brønshøj
 • Professor ved Københavns Universitet, overlæge, dr. med. Peter Skinhøj, Klampenborg
 • Rektor ved Københavns Universitet, professor, dr.med. Ralf Peter Arnfred Hemmingsen, Dyssegård

ridderkorset af Dannebrogordenen

 • Professor ved Københavns Universitet, dr. phil. Carsten Elbro, København S
 • Professor ved Københavns Universitet, mag. art. Christian Erik Jungersen Kock, Virum
 • Professor ved Københavns Universitet, dr. jur. Henning Koch, Hillerød
 • Professor ved Københavns Universitet, dr. scient. Henrik Enghoff, Hellerup
 • Professor ved Københavns Universitet, overlæge, dr. med. Jens Ole Nielsen, København S
 • Professor ved Københavns Universitet, dr. phil. Jon Fjeldså, København Ø
 • Professor ved Københavns Universitet, dr.econ.sc. Katarina Ingeborg Juselius, Kgs.Lyngby
 • Professor ved Københavns Universitet, dr. pharm. Steen Honoré  Hansen, Snekkersten


Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies