Udnævnelser

Udsnit af Kammerherrenøglen
Kammerherrenøgle
Kammerdamenøgle
Hofjægermester
 •  
 •  
 •  

Udnævnelser

Alle personer er som hovedregel anført med den titel den pågældende havde ved tildelingen

Oversigt over alle nulevende personer, der er blevet udnævnt til henholdsvis kammerherrer, kammerdamer, hofjægermestre, kgl. kammersangere og kgl. kammermusici, kan ses ved at klikke på nedenstående liste eller i den aktuelle Kgl. Dansk Hof- og Statskalender.Fra den 28. november 2014 at regne er efternævnte udnævnt til

KAMMERHERRE
 • Kurator, godsejer, hofjægermester Christian Gustav Castenskiold

Fra den 16. april 2014 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre

 • Godsejer, hofjægermester Christian Cornelius Knud greve Lerche-Lerchenborg til Lerchenborg
 • Godsejer, hofjægermester Peter Cederfeld de Simonsen til Brahesborg, Wilhelmsborg og Falkensteen Skov

Hofjægermester

 • Godsejer Ditlev Alexander Berner til Holsteenhuus
 • Godsejer Linnea Louise Treschow til Gammel Kirstineberg


Fra den 1. januar 2014 at regne er efternævnte udnævnt til

KAMMERHERRE

 • Godsejer, hofjægermester Christian Georg Peter greve Moltke til Bregentved Gods
 • Godsejer, hofjægermester Michael Frederik Iuel til Meilgaard Gods 

HOFJÆGERMESTER

 • Godsejer Harald Oluf Jonsen Krabbe til Frederiksdal
 • Godsejer Karin Dinesen til Mullerupgaard 

Fra den 16. april 2013 at regne er efternævnte udnævnt til

KAMMERHERRE

 • Chef for den Kongelige Livgarde, Kommandant i København, oberst Klavs Henrik  Lawes, Birkerød
 • Godsejer, hofjægermester Jørgen Christian Skeel til Birkelse Gods
 • Hofjægermester Thomas Alexander North Harttung, Barritskov

HOFJÆGERMESTER

 • Godsejer Anders Steen Westenholz til Mattrup Gods
 • Godsejer Peter Arnold Busck til Rye Nørskov Gods

Fra den 15. april 2013 at regne er efternævnte udnævnt til


Kammerherre

 • Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør Lars Rosendahl Christophersen

Fra den 1. januar 2013 at regne er efternævnte udnævnt til 

KAMMERHERRE

 • Godsejer, hofjægermester Hans Benedict greve Ahlefeldt-Laurvig til Hjortholm 
 • Godsejer, hofjægermester Oscar Peter Oxholm Tillisch til Rosenfeldt

HOFJÆGERMESTER

 • Godsejer Anita Halbye til Høvdingsgaard 
 • Godsejer Michael Henrik Victor de Neergaard til Valdemarskilde  

Fra den 15. oktober 2012 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre

 • Ceremonimester, oberst Kim Kristensen

Fra den 11. juni 2012 at regne er efternævnte udnævnt til

HOFJÆGERMESTER

 • Kgl. jægermester, skovrider i Grib Skov Jens Bjerregaard Christensen  

Fra den 16. april 2012 at regne er efternævnte udnævnt til


KAMMERHERRE

 • Chef for Gardehusarregimentet, oberst Tommy Mikael Paulsen, København K
 • Godsejer, hofjægermester Christian Ivar Danneskiold Lassen til Holmegaard Gods

KAMMERDAME

 • Godsejer, hofjægermester Silvia Charlotte Marie Munro til Ledreborg

HOFJÆGERMESTER

 • Greve Otto Frederik Iuel Reventlow til Agerup
 • Godsejer Peter Nicolai Fabricius Melchior til Gjerdrup og Lyngbygård Godser

Fra den 14. januar 2012 at regne er efternævnte udnævnt til 

KAMMERHERRE

 • Bestyrelsesformand Kjeld Kirk Kristiansen

KAMMERDAME

 • Kammerherreinde, fhv. hofdame Lena Francke von Lüttichau


Fra den 1. januar 2012 at regne er efternævnte udnævnt til

KAMMERHERRE

 • Godsejer Erik lensgreve Schaffalitzky de Muckadell til Arreskov
 • Godsejer, hofjægermester Kim Alexander Berner til Clausholm Gods

HOFJÆGERMESTER

 • Godsejer, direktør Christian Faurschou la Cour til Trudsholm og Fuglsøgård
 • Godsejer Hans Mathias Munk Wassard til Marienlyst

Fra den 16. april 2011 at regne er efternævnte udnævnt til

KAMMERHERRE

 • Hofjægermester Anders Aage Schau Danneskiold Lassen til Brattingsborg
 • Agronom, hofjægermester Niels Otto Rudolph Iuel greve Reventlow til Hverringe

HOFJÆGERMESTER

 • Godsejer, civiløkonom Joachim Lorentz Castenschiold til Borreby
 • Adm. direktør, godsejer Torben Alexander von Lowzow til Løvenholt 

Fra den 1. januar 2011 at regne er efternævnte udnævnt til

KAMMERHERRE

 • Hofchef hos D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen Christian Schønau
 • Hofjægermester Torben Oluf Christian Preben baron Bille Brahe til Fraugdegaard, Risinge m.fl.
 • Direktør Jørgen Mikael Ole Olufsen

KAMMERDAME

 • Hofdame for Hendes Majestæt Dronningen, kammerherreinde Camilla Castenskiold

HOFJÆGERMESTER

 • Direktør Hans Michael Jebsen til Rosendal
 • Otto Tage Henrik Axel baron Reedtz-Thott til Gavnø

Fra den 11. juni at regne er efternævnte udnævnt til

KAMMERHERRE

 • Administrerende direktør, generalkonsul Fritz Henrik Schur, Klampenborg
 • Bestyrelsesformand i Danfoss A/S Jørgen Mads Clausen, Sønderborg

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies