Udnævnelser

Udsnit af Kammerherrenøglen
Kammerherrenøgle
Kammerdamenøgle
Hofjægermester
  •  
  •  
  •  

Udnævnelser

Alle personer er som hovedregel anført med den titel den pågældende havde ved tildelingen

Oversigt over alle nulevende personer, der er blevet udnævnt til henholdsvis kammerherrer, kammerdamer, hofjægermestre, kgl. kammersangere og kgl. kammermusici, kan ses ved at klikke på nedenstående liste eller i den aktuelle Kgl. Dansk Hof- og Statskalender.
Fra den 15. februar 2015 at regne er efternævnte udnævnt til

KAMMERHERRE
  • Hofmarskal  Michael Ehrenreich, Gentofte
Fra den 1. januar 2015 at regne er efternævnte udnævnt til

KAMMERHERRE
  • Godsejer, hofjægermester Christian Knud greve Ahlefeldt-Laurvig til Løvenborg 
  • Godsejer, hofjægermester Frands Axel Michael greve Brockenhuus-Schack til Giesegaard og Juellund
HOFJÆGERMESTER
  • Godsejer Kim Vincens Bille greve Brockenhuus-Schack til Vennerslund Gods 
  • Godsejer Susanne Groth Hovmand-Simonsen til Knuthenlund 

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies