Hofjægermestre

Hofjægermester
 •  
 •  
 •  

Hofjægermestrene er opført efter rang. Årstallet i parentes angiver udnævnelsesåret.

Hofjægermestrenes ordensdekorationer kan ses i den aktuelle Kongelige Hof og Statskalender under afsnittet om Dannebrogordenen. 


 • Ahlefeldt-Laurvig, Christian Benedicht (2008), greve (Tranekær)
 • Holberg, Britta Schall (1997), fhv. minister (Hagenskov)
 • Christensen, Jens Bjerregaard (2012), kgl. jægermester, skovrider i Grib Skov 
 • Zobel, Peter Hermann (2006), direktør (Bækkeskov)
 • Hansen-Nord, Peter (1995), fhv. M.F. (Adamshøj)
 • Jebsen, Hans Michael (2011) (Rosendal)
 • Juel, Erik Knud (1969) (Juelsberg)
 • Garth-Grüner, Preben Georg Knud (1980) (Sparresholm)
 • Simonsen, Hans Cederfeld de (1985) (Erholm)
 • Rosen, Gustav Reventlow von (1998) (Rudbjerggård)
 • Hjorth, Charlotte Riegels (1998) (Broksø)
 • Hasselbalch, Karsten (2000) (Grønnæssegård)
 • Hastrup, Andreas (2003) (Lekkende)
 • Reedtz-Thott, Otto Tage Henrik Axel (2011), baron (Gavnø)
 • Mourier-Petersen, Barbara Marie Elisabeth (2005) (Rugaard)
 • Treschow, Peter (2007) (Torbenfeldt)
 • Rottbøll, Hans Henning (2007) (Børglum Kloster)
 • Lüttichau, Frederik von (2007) (Engestofte, Søholt og Ulriksdal)
 • Dinesen, Birgitte Ida (2008) (Kragerup)
 • Vagn-Jensen, Peter (2008) (Selchausdal)
 • Obel, Anders Christen (2008) (Haxholm)
 • Lowzow, Klavs Krieger von (2008) (Estruplund)
 • Lindegaard, Flemming Christian Ramshart (2009) (Gammel Wiffertsholm)
 • Iuul, Vincents Georg (2009) (Willestrup)
 • Estrup, Hans Iakob (2009) (Kongsdal)
 • Lange, Lars-Hågen (2009) (Ørbæklunde)
 • Thøgersen, Carl Boisen (2010) (Adamshøj)
 • Algreen-Ussing, Hans Henrik (2010) (Tirsbæk)
 • Garth-Grüner, Gustav (2010) (Sandbygård)
 • Iuel, Hans Henri Rudolf (2010) (Lundsgård)
 • Castenschiold, Joachim Lorentz (2011) (Borreby)
 • Lowzow, Torben Alexander von (2011) (Løvenholt)
 • Cour, Christian Faurschou la (2012) (Trudsholm og Fuglsøgård)
 • Wassard, Hans Mathias Munk (2012) (Marienlyst)
 • Reventlow, Otto Frederik Iuel (2012), greve (Agerup)
 • Melchior, Peter Nicolai Fabricius (2012), godsejer (Gjerdrup og Lyngbygård)
 • Halbye, Anita (2013), godsejer (Høvdingsgaard)
 • De Neergaard, Michael Henrik Victor (2013), godsejer (Valdemarskilde)
 • Westenholz, Anders Steen (2013), godsejer (Mattrup Gods)
 • Busck, Peter Arnold (2013), godsejer (Rye Nørskov Gods)
 • Krabbe, Harald Oluf Jonsen (2014), godsejer (Frederiksdal)
 • Dinesen, Karin (2014), godsejer (Mullerupgaard)
 • Berner, Ditlev Alexander (2014), godsejer (Holsteenhus)
 • Treschow, Linnea Louise (2014), godsejer (Gammel Kirstineberg)
 • Brockenhuus-Schack, Kim Vincens Bille (2015), godsejer, greve (Vennerslund Gods)
 • Hovmand-Simonsen, Susanne Groth (2015), godsejer (Knuthenlund)
 • Knuth, Adam Christoffer (2015), godsejer, lensgreve (Knuthenborg Gods)
 • Holck, Christina Hou (2015), godsejer (Holckenhavn Gods)

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies