Kammerherrer

Kammerherrenøgle
 •  
 •  
 •  

Årstallet i parentes angiver udnævnelsesåret.

Kammerherrernes ordensdekorationer kan ses i den aktuelle Kongelige Hof og Statskalender under afsnittet om Dannebrogordenen.

 • Haslund-Christensen, Ian Søren (1989), fhv. hofmarskal, generalmajor
 • Thornit, Per (1991), fhv. hofchef for D.K.H. Kronprinsparret, ordensskatmester
 • Holm, Niels Eilschou (1987), fhv. kabinetssekretær, dr.jur.
 • Nielsen, Svend Aage Kundby (1994), fhv. hofchef hos Dronning Ingrid, kommandør, fhv. jagtkaptajn for H.M. Dronningen, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Dyvig, Peter Pedersen (2000), ambassadør
 • Fode, Henning (2007), kabinetssekretær, ordenssekretær
 • Ullerup, Ove (2003), hofmarskal, ambassadør
 • Ahlefeldt-Laurvig, Preben Vilhelm Gustav (1990), lensgreve, hofjægermester
 • Lerche-Lerchenborg, Christian Alfred Vincents (1992), lensgreve, hofjægermester
 • Bernstorff-Gyldensteen, Frants Erich (2005), lensgreve, hofjægermester
 • Holstein-Holsteinborg, Ulrich (2006), greve, hofjægermester
 • Krag-Juel-Vind-Frijs, Mogens Erhard Frederik (2002), greve, hofjægermester
 • Eugen-Olsen, Christian (1990), oberstløjtnant, fhv. ceremonimester
 • Christensen, Mogens (1999), oberst, chef for H.K.H. Prinsgemalens Sekretariat
 • Bache, Kurt (1998), oberst, privatsekretær for H.K.H. Prins Joachim, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab
 • Wilhjelm, Nils (1999), hofjægermester, fhv. minister, direktør
 • Hansen, Viggo (1999), kommandør, fhv. jagtkaptajn for H.M. Dronningen, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Grüner, Hans Georg Gustav (2010), privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Benedikte, generalmajor
 • Andersen, Steen Vestergaard (2003), kommandør, fhv. jagtkaptajn for H.M. Dronningen, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Jacobsen, Søren Lyder (2003), klosterforvalter, oberst, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab
 • Larsen, Kai Rasch (2008), fhv. jagtkaptajn, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør
 • Brøchmann, Henning Falkenberg (2007), oberst, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab
 • Christophersen, Lars Rosendahl (2013), kommandør, fhv. jagtkaptajn, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Wedell-Wedellsborg, Henrik Mogens (2007), advokat, oberstløjtnant, baron
 • Kruse, Søren Weiskopf (2007), økonomi- og personalechef ved Den Kongelige Civilliste
 • Collet, Bernt Johan Holger (2000), hofjægermester, fhv. minister
 • Nørring, Ole (1989), oberst, fhv. slots- og palæforvalter, fhv. chef for Gardehusarregimentet
 • Lassen, Henrik Erik (1985), hofjægermester, fhv. kgl. jægermester, fhv. statsskovrider
 • Eigtved, Niels Christian (1990), oberst, fhv. slotsforvalter, fhv. chef for Den Kongelige Livgarde
 • Kjeldsen, H.O.A. (1996), proprietær 
 • Kidde-Hansen, John (2004), oberst, slotsforvalter, fhv. chef for Gardehusarregimentet
 • Waage, Klaus (2008), fhv. kgl. jægermester, fhv. statsskovrider, hofjægermester
 • Rytter, Flemming (2001), oberst, fhv. chef for Den Kongelige Livgarde
 • Sørensen, Ib Hedegaard (2008), fhv. chef for Gardehusarregimentet, oberst
 • Liebgott, Niels-Knud (2010), museumsdirektør for De Danske Kongers Kronologiske Samling, cand.art.
 • Schur, Fritz Henrik (2010), Præsident for Corps Consulaire, bestyrelsesformand, generalkonsul
 • Paulsen, Tommy Mikael (2012), oberst, chef for Garderhusarregimentet
 • Lawes, Klavs Henrik (2013), oberst, chef for den Kongelige Livgarde, kommandant i København
 • Harkjær, Lasse (2006), chef for H.M. Dronningens Adjudantstab, fhv. chef for Den Kgl. Livgarde, oberst
 • Kristensen, Kim (2012), ceremonimester, oberst
 • Freiesleben, Carl-Erik Gustav von (1987), major, fhv. sekretariatschef hos H.K.H. Kronprinsen
 • Lowzow, Oluf von (1988), hofjægermester
 • Estrup, Hector (1999), professor, dr. polit.
 • Kjær, Christian (2005), hofjægermester, advokat
 • Schønau, Christian (2011), hofchef hos D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen
 • Kristiansen, Kjeld Kirk (2012), bestyrelsesformand
 • Clausen, Jørgen Mads (2010), bestyrelsesformand i Danfoss A/S
 • Brockenhuus-Schack, Niels (1988), greve, civilingeniør
 • Krabbe, Jon Henrik (1995), hofjægermester
 • Garth-Grüner, Torben Gustav (1988), hofjægermester
 • Uhrenholt, Frank (2009), generalkonsul
 • Ulrich, Christian Niels Brock (2001), hofjægermester
 • Berner, Henrik Alexander (1977), civilingeniør
 • Berner, Gustav Alexander (1990), hofjægermester
 • Reventlow-Mourier, Steen Louis (2003), hofjægermester
 • Brockenhuus-Schack, Frands Axel Michael (2015) greve, godsejer, hofjægermester
 • Olufsen, Jørgen Mikael Ole (2011), bestyrelsesformand
 • Wolff-Sneedorff, Gerner (2009), hofjægermester
 • Harttung, Thomas Alexander North (2013), hofjægermester
 • Bille Brahe-Selby, Stig Daniel (2007), lensgreve, hofjægermester
 • Muckadell, Erik Schaffalitzky de (2012), lensgreve, godsejer
 • Castenskiold, Claus Christian (1987), hofjægermester
 • Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen William (1987), greve
 • Brockenhuus-Schack, Jens Knud Bille (1989), hofjægermester, kaptajn, greve
 • Castenschiold, Carl Henrik (1990), hofjægermester
 • Lowzow, Lennart von (1990), hofjægermester, orlogskaptajn
 • Treschow, Fritz (1991), hofjægermester
 • Bech, August Villads (1991), hofjægermester
 • Ahlefeldt-Laurvig, Ulrik Benedicht (1994), greve, hofjægermester
 • Krabbe, Niels Leif (1996), hofjægermester
 • Collet, Peter (1997), hofjægermester
 • Algreen-Ussing, Henrik (1998), hofjægermester
 • Rantzau, Carl Iver (1998), greve, hofjægermester
 • Holck, Karl Mogens Howden-Rønnenkamp (2006), lensbaron, hofjægermester
 • Hage, Henri Christoffer (1999), hofjægermester
 • Juul, Ove Christian Sehestedt (2000), hofjægermester
 • Tesdorpf, Iver Edward (2001), hofjægermester
 • Reventlow-Mourier, Ove Ditlev Frederik (2002), hofjægermester
 • Neergaard, Johan Nicolaj Flach de (2002), hofjægermester
 • Knuth, Adam Kristian (2002), greve, hofjægermester
 • Moltke-Huitfeldt, Adam Carl (2009), greve, hofjægermester
 • Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Christian Torben (2010), greve, hofjægermester
 • Bernstorff, Peter Emil (2010), greve, hofjægermester
 • Iuel-Brockdorff, Niels Krabbe (2003), lensbaron, hofjægermester
 • Hvass, Anders Michael (2004), hofjægermester
 • Rosenørn-Lehn, Fredrik Andreas (2004), lensbaron, hofjægermester
 • Iuel, Peter (2004), hofjægermester
 • Lerche, Vincens Carl Christian (2005), baron, hofjægermester
 • Rosenørn-Lehn, Michael Johannes (2005), baron, hofjægermester
 • Vind, Erik Ove Carl John Emil (2006), hofjægermester, oberstløjtnant
 • Scavenius, Carl Peter Brønnum (2007), hofjægermester
 • Bille-Brahe, Torben Oluf Christian Preben (2011), baron, hofjægermester
 • Reventlow-Grinling, Rupert Gorm (2008), godsejer
 • Wedell-Neergaard, Christian Jørgen Jens (2010), godsejer, hofjægermester, baron
 • Lüttichau, Hans Helmuth von (2010), godsejer, hofjægermester
 • Lassen, Anders Danneskiold (2011), hofjægermester
 • Reventlow, Niels Otto Rudolph Iuel (2011), greve, hofjægermester, agronom
 • Berner, Kim Alexander (2012), godsejer, hofjægermester
 • Lassen, Christian Ivar Danneskiold (2012), godsejer, hofjægermester
 • Ahlefeldt-Laurvig, Hans Benedict (2013), godsejer, hofjægermester, greve
 • Tillisch, Oscar Peter Oxholm (2013), godsejer, hofjægermester
 • Skeel, Jørgen Christian (2013), godsejer, hofjægermester
 • Moltke, Christian Georg Peter (2014), greve, godsejer, hofjægermester
 • Iuel, Michael Frederik (2014), godsejer, hofjægermester
 • Lerche-Lerchenborg, Christian Cornelius Knud (2014), greve, godsejer, hofjægermester
 • Cederfeld de Simonsen, Peter (2014), godsejer, hofjægermester
 • Castenskiold, Christian Gustav (2014), kurator, godsejer, hofjægermester  
 • Ahlefeldt-Laurvig, Christian Knud (2015), greve, godsejer, hofjægermester
 • Wedell, Bendt Tido Hannibal (2015), lensgreve, hofjægermester, godsejer
 • Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Michael Preben (2015), greve, hofjægermester, godsejer

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies