Kronprinsessen forestår åbningen af "Verdens Flygtninge - Frederiksberg 2012"