Kronprinsessen har besøgt Hjemmeværnets Bevogtningsdeling i Kosovo