Program for festgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke