Gæsteliste ved reception på Kongeskibet Dannebrog i Middelfart den 8. juni 2012

  •  
  •  
  •  

Gæsteliste ved reception på Kongeskibet Dannebrog i Middelfart den 8. juni i forbindendelse med Regentparrets sommertogt i juni 2012.

Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen

Oberst Flemming Agerskov
Fru Marianne Agerskov
Retspræsident Henrik Agersnap
Fru Anette Agersnap
Stabschef Martin Albertsen
Fru Pia Nicol Albertsen
Byrådsmedlem Ove Andersen
Fru Hanne Bang Andersen
Havnefoged Kaare Bak
Ledsager Helle Posselt Bendtsen
Byrådsmedlem Niels Bebe
Fru Cornelia Brummer Bebe
Kammerherre, lensgreve Bernstorff-Gyldensteen
Kammerherreinde, lensgrevinde Bernstorff-Gyldensteen
Byrådsmedlem Ulla Bertelsen
Hr. Steen Bertelsen
Forstander for Vestbo Torben Bjørnlund
Fru Alice Bjørnlund
Byrådsmedlem Allan Buch
Social- og Sundhedsdirektør Kate Bøgh
Ledsager Lars Alrø
Borgmester Steen Dahlstrøm
Fru Karin Dahlstrøm
Administrerende direktør i Dinex A/S, bestyrelsesformand for Match Racing Denmark Torben Dinesen
Fru Lene Dinesen
Byrådsmedlem Mikkel Dragmose-Hansen
Biskop Kresten Drejergaard
Fru Inger Merete Drejergaard
2. viceborgmester Johannes Gregersen
Fru Lis Gregersen
Kammerherre Henri Hage
Kammerherreinde Hage
Oldermand i Sophiæodde Saluteringslaug Svend Aage Hansen
Fru Lone Strunck Hansen
Chefsekretær for statsforvaltningsdirektøren Birgitte Hansen
Hr. Lars Hansen
Bestyrelsesformand for Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus Jan de Hemmer Horskjær
Fru Kirsten Bohl
Trafik- og Vejchef Jørgen Uffe Høybye
Fru Lise Høybye
Byrådsmedlem Johannes Lundsfryd Jensen
Fru Heidi Lundsfryd Jensen
Byrådsmedlem Kaj Johansen
Fru Lone Dall Johansen
Byrådsmedlem Synnøve Klemensen
Hr. Christian Bøgen Klemensen
Byrådsmedlem John Kruse
Fru Dina Kruse
Børn- og Ungedirektør Claus Friis Lange
Fru Ana Maria Lange
1. viceborgmester Hanne Lauritsen
Direktør i Match Racing Denmark Jens Henrik Lund
Fru Birgitte Lund
Byrådsmedlem Agnete Damkjær Lyngbye
Hr. Andreas Bøggild Lyngbye
Politidirektør Poul B. Løhde
Fru Anne Marie Løhde
Byrådsmedlem Nicoline Damkjær Meltofte
Oberstløjtnant Kent Mikkelsen
Fru Kirsten Mikkelsen
Direktør for Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus Lise Seisbøll Mikkelsen
Byrådsmedlem Kasper Højte Nielsen
Ledsager Simone Madsen
Byrådsmedlem Kaj Piilgaard Nielsen
Fru Vibeke Piilgaard Nielsen
Byrådsmedlem Svend- Aage Nielsen
Byrådsmedlem Søren Illum Nielsen
Ledsager Lene Toft Haugaard
Byrådsmedlem Bo Juul Nielsen
Fru Hanne Skovbo Nielsen
Chef for Husarregimentet, oberst, kammerherre Tommy Mikael Paulsen
Ledsager Susanne Petersen
Daglig leder af Humlemagasinet Peder Pedersen
Daglig leder af Humlemagasinet Ole Bjørn Pedersen
Byrådsmedlem Arne Flemming Rasmussen
Fru Sonja Viola Rasmussen
Hofjægermester Hans Cederfeld de Simonsen
Hofjægermesterinde Cederfeld de Simonsen
Teknik- og Miljødirektør Thorbjørn Korup Sørensen
Fru Helga Bojesen
Administrerende direktør i Fiberline Composites Peter Thorning
Fru Kathrin Thorning
Chef for Hesteskadronen, major Per Standby Thuesen
Fru Vera Thuesen
Byrådsmedlem Regitze Tilma du Plessis de Richelieu
Hr. Erik Sørensen
Byrådsmedlem Anni Tyrrestup
Hr. Kaj Ove Tyrrestrup
Generalkonsul, kammerherre Uhrenholt
Kammerherreinde Uhrenholt
Byrådsmedlem Lars Vigsø
Fru Jane Amlund Vigsø
Kommunaldirektør Steen Vinderslev
Fru Karen Heebøll
Byrådsmedlem Morten Weiss-Pedersen
Ledsager Lone Trier-Mørch
Statsforvaltningsdirektør,  stiftamtmand Ninna Würtzen
Hr. Hans Würtzen
Direktør i United Shipping & Trading Company Torben Østergaard-Nielsen

Publiceret 8. juni 2012

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies