H.M. Dronningens tale ved gallataffel i forbindelse med statsbesøg fra Slovakiet

  •  
  •  
  •  

H.M. Dronningens tale ved gallataffel på Fredensborg Slot i anledning af det slovakiske statsbesøg den 23.-24. oktober 2012.

Hr. Præsident, fru Silvia Gašparovičová.
Det er med stor glæde, Prinsgemalen og jeg byder dem begge hjerteligt velkommen til Danmark. Vi har set meget frem til endelig at kunne gengælde den store gæstfrihed, der mødte os under vores statsbesøg i Slovakiet i 1994. Det var en stor og god oplevelse for Prinsgemalen og mig at besøge Republikken Slovakiet. Hovedstaden Bratislava og landets smukke natur dannede rammen om vort besøg, hvor glæden og stoltheden over den nyvundne selvstændighed mærkedes overalt. Sammen med en stærk fremtidstro og en solid forankring i en rig kulturarv har disse følelser lagt grunden til den beundringsværdige udvikling, som Slovakiet har gennemgået.

Hr. Præsident,
Denne udvikling har været karakteriseret af krævende reformer og tilpasninger, men har resulteret i nye muligheder og øget velstand for den enkelte. Danmark har med glæde søgt at støtte denne udvikling, blandt andet ved for snart 20 år siden, som den første EU-medlemsstat, at ratificere associeringsaftalen mellem den Europæiske Union og Slovakiet. En anden milepæl blev nået for 10 år siden her i København, da der under det forrige danske EU-formandskab blev truffet beslutning om den hidtil største udvidelse af den Europæiske Union, herunder med Slovakiet. Ihukommende den store indsats, som Slovakiet har ydet, er det en glæde at se, hvorledes Slovakiet som fuldgyldigt medlem i dag bidrager til EU-samarbejdet og tager ansvar og drager omsorg for fælles værdier og beslutninger. Under det seneste danske EU-formandskab tidligere på året mærkede vi dette til fulde. Også landene på Vestbalkan har nydt godt af et helhjertet slovakisk engagement, som har medvirket til at styrke deres institutioner og båndene til resten af Europa.

Samtidigt med optagelsen i EU blev Slovakiet i 2004 også fuldgyldigt medlem af NATO. I Afghanistan yder mere end 300 slovakiske soldater en værdifuld og anerkendt indsats. 

Slovakiet fejrer i år 20-års-jubilæum for vedtagelsen af landets forfatning. De, Hr. Præsident, var i 1992 formand for det slovakiske parlament og bidrog personligt til forfatningens tekst. 20 år syner måske ikke af så meget, men betænker man, at det er ensbetydende med, at en hel generation nu vokser op i et selvstændigt Slovakiet og ikke har kendt til andet, er det et åremål, som har vægt.

Tæt forbundet med 20-års-jubilæet for den slovakiske forfatning er naturligvis den fælles beslutning taget af slovakker og tjekker om at opdele det tidligere Tjekkoslovakiet. Beslutningen og den efterfølgende proces fremstår som et enestående eksempel på, hvorledes to folk fredeligt kan skilles og samtidig bevare varme og tætte forbindelser. Dette kunne være et eksempel til efterlevelse, et håb, i de mange voldelige konflikter, som vi til stadighed konfronteres med i store dele af verden.

Ligesom Danmark indgår i et tæt samarbejde med vore nordiske naboer, indgår Slovakiet i et tæt samarbejde med en række af sine naboer i Visegrad-samarbejdet – Tjekkiet, Polen og Ungarn. På det felt har vore to lande fælles interesser. Som forholdsvis små stater er det vigtigt at samarbejde med ligesindede og i fællesskab blive hørt og gøre vor indflydelse gældende i et større perspektiv. Vi har også en gensidig interesse i at videreudvikle vor økonomiske og handelsmæssige forbindelser, eksempelvis inden for så væsentlige områder som miljø og energi.

Vi har også andet til fælles. Et lille stykke af Slovakiet slog helt bogstaveligt rod i Danmark i 1925. Det Danske Skovbrugsselskab havde fundet ud af, at der omkring landsbyen Kokošovce i den østlige del af Slovakiet groede en særlig bøgesort, som kunne blive op til 28 meter høj. Syv tons bøgenødder blev derfor bragt til Danmark, hvor de på eventyrlig vis blev til smukke, store bøgetræer. Deres efterkommere vokser i dag i Grevindeskoven på Danmarks største gods, Bregentved. Det er mit håb, at slovakker, som bosætter sig i Danmark permanent eller midlertidigt, slår rod og trives lige så godt som bøgetræerne fra deres hjemland. 

Det er glædeligt at se, at vore to lande ikke blot har relationer på officielt niveau, men at kontakter også trives på det mellemfolkelige plan. Der er mange værdifulde kulturelle og kunstneriske udvekslinger. Ikke mindst H. C. Andersen og hans eventyr har fundet et hengivent publikum i Slovakiet med årlige arrangementer på landets skoler og biblioteker. Som dansker varmes man om hjertet over denne hengivenhed for H. C. Andersen. Det er også glædeligt, at den danske teolog, filosof og forfatter Søren Kierkegaard har fundet et måske mindre, men mindst ligeså trofast publikum i Slovakiet. Jeg håber, at etableringen af det Centraleuropæiske Kierkegaard Forskningsinstitut ved Nitra Universitetet i 2011, som vi fra dansk side har støttet, kan medvirke til at udbrede kendskabet til Kierkegaard.

Hr. Præsident,
I håbet om, at de gode og venskabelige forbindelser mellem Slovakiet og Danmark også fremover må trives og udbygges, og med ønsket om fremgang og velstand for Deres land og det slovakiske folk, er det mig en glæde at hæve mit glas for sammen med Prinsgemalen at udbringe en skål for Slovakiets Præsident og fru Silvia Gašparovičová.

Publiceret 23. oktober 2012

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies