Kronprinsessen med Mary Fonden i Washington

H.K.H. Kronprinsessen holder tale ved 2nd World Conference of Women's Shelters på The Gaylord Hotel, Washington, den 27. februar 2012.
H.K.H. Kronprinsessen bliver budt velkommen af Chiara Saporiti-Londono og Joaquin Fernandez ved ankomsten til Inter-American Development Bank (IDB), mandag i Washington, hvor Kronprinsessen talte som en af flere æresgæster ved åbningen af konferencen.
  •  
  •  
  •  

Som formand i Mary Fonden deltager H.K.H. Kronprinsessen i disse dage i 2nd World Conference of Women’s Shelters i Washington.

Kronprinsessen indledte i går sit besøg med at overvære overrækkelsen af en donation fra den danske regering på over 2,3 mio USD til The Inter-American Development Bank, som er den største internationale udviklingsinstitution i Latinamerika. Umiddelbart efter besøgte Kronprinsessen et lokalt kvindekrisecenter, hvor hun fik lejlighed til at tale med både medarbejdere og en tidligere beboer. Centret yder bl.a. hjælp til unge voldsramte kvinder og bistand til voldtægtsofre.

Senere på dagen holdt Kronprinsessen en tale ved åbningen af konferencen, der - ligesom Mary Fonden -sætter fokus på kvinder, der dagligt bliver udsat for vold i hjemmet. 2nd World Conference of Women’s Shelters er en international markering af, at vold i hjemmet er et globalt problem. Konferencen danner rammen om godt 100 workshopper, hvor verdens aktører på området deler erfaringer og udvikler nye ideer. Kronprinsessen deltager i udvalgte workshopper, herunder Mary Fondens workshop ”Financially Empowering Victims of Domestic Violence”.


Mary Fonden har siden 2008 arbejdet på at bekæmpe vold i hjemmet, bl.a. ved at uddele rygsække til alle børn på krisecentre og ved at tilbyde gratis økonomisk, juridisk og social rådgivning til mere end 1.000 voldsramte kvinder i projekt Råd til Livet. Ambitionen er på den ene side at synliggøre volden 
og give de mange voldsramte en stemme, på den anden side at yde konkret hjælp til de berørte familier og vise dem, at der findes en vej ud af volden.

Konferencen afholdes den 27 . februar – 1. marts 2012.

Publiceret 28. februar 2012

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies